Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Dagmar Blümlová a kol.: Čas optimismu a ctižádostivých nadějí

Dagmar Blümlová a kol.: Čas optimismu a ctižádostivých nadějí

40,- Kč

Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929). Jihočeský sborník historický - Supplementum 1.
Vydavatelé: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Společnost pro kulturní dějiny, o.s.
Vydáno v Českých Budějovicích v roce 2009.
Brož., 419 s., obr. a fotografie v textu, formát A5.
ISBN 978-80-904446-0-7

 

 

 

 

 

 

OBSAH

ČAS OPTIMISMU A CTIŽÁDOSTIVÝCH NADĚJÍ............... 5

VE SLUŽBÁCH VĚDY A STÁTU.......................................... 9

Kamil Krofta a historická (sebe)prezentace první republiky
(J. Dejmek)........................ 11

Historik a diplomat Vlastimil Kybal / prezentace a reprezentace české vědy a kultury v letech 1919-1925
(J.Hrdlička)................................. 29

Josef Šusta v prvním desetiletí ČSR: za hranicemi historické práce
(J. Lach)..................................... 45

Jaroslav Bidlo jako osoba veřejná
(M. Ďurčanský)........................... 57

Historik František Roubík v proměnách archivnictví Republiky československé
(P. Holát)..................................... 67

Karel Stloukal a budování Československého ústavu historického v Římě ve dvacátých letech
(B. Jiroušek)............................... 85

Česká akademie věd a umění v období první republiky
(V. Mádlová)............................... 93

Československá národní rada badatelská v letech 1924-1929
(D. Brádlerová)......................... 113

Zapojení českých historiků umění do mezinárodní vědecké výměny
(M. Krejčí)................................. 123

Československá společnost a pobaltské národy / příspěvek k dějinám vztahů malých národů v čase budování Nové Evropy
(I. Malý)..................................... 143

Několik sond do brněnské slavistiky a rusistiky
(I. Pospíšil)................................ 157

PŘED OČIMA CIZINY................................................. 181

Výstava československého lidového umění v Paříži 1920
(M. Lenderová)....................... 183

Výstavy „ženského umění" a mezinárodní reprezentace československého státu, 1918 -1929: několik poznámek
k málo známé kapitole z dějin českého meziválečného umění
(M. Pachmanová)................... 195

Propagace, nebo protekce? Prager Presse a avantgardní divadlo
(J. Rauchová)........................ 209

Pro „naši věc"
(D. Blümlová).......................... 217

Československá účast na prvních mezinárodních konferencích práce
(D. Státník).............................. 227

I. mezinárodní sjezd nemocnic v Atlantic City v roce 1929 v konfrontaci s úspěchy čsl. nemocničního ústavnictví /
Experiment B. Alberta v Baťově nemocnici ve Zlíně
(H. Mášová)............................ 263

Československo - země radia: ambice mladého československého státu na poli výzkumů a využití přírodní radioaktivity
(E. Těšínská)........................... 287

KULTURA: KONFRONTACE A TOLERANCE................ 313

Heimatstadt Prag a berlínský domov / Život ve dvou metropolích ve zlatých dvacátých letech „...ačkoliv my, co jsme je zažili,
si nevzpomínáme, že by byla zlatá."
(Z. Skořepová)....................... 315

„Konzervativec, jenž co chvíli bojoval za pokrok" Miroslav Rutte a jeho Cesta
(R. Sak).................................. 329

Přijetí prvního překladu Remarqueova románu Na západní frontě klid v Československu
(T. Jiránek)............................. 337

KE ZDROJŮM SAMOSTATNOSTI............................... 355

Výstavba moderního československého mýtu /Legionáři a legionářská literatura jako jeden z jeho základních kamenů
(D.Vácha).............................. 357

Legenda Štefánik / Poslední měsíce diplomatických a vojenských aktivit Milana Rastislava Štefánika
(B. Ditrych) ........................... 379

The Time of Optimism and Ambitious Hopes (Presentation and Representation of the Czech Science and Culture
in the first Decade of the Independent State 1918-1929) .......... 409

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE