Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

František Kubů - Petr Zavřel: Zlatá stezka 2. Úsek Vimperk - státní hranice

František Kubů - Petr Zavřel: Zlatá stezka 2. Úsek Vimperk - státní hranice

130,- Kč

Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum 2007.
Vázaná vazba, 230 s., obr. a foto v textu, formát 160x230 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmluva

Předložená kniha je druhým z plánované řady pěti svazků, do kterých budou uloženy výsledky dvacetiletého výzkumu Zlaté stezky, slavné středověké obchodní cesty, která spo­jovala české země s německým Podunajím. Výzkumný projekt provádějí Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum v Prachaticích. Tento druhý svazek zachycu­je průběh vimperské větve Zlaté stezky v úseku z Vimperku až na hranice se Spolkovou re­publikou Německo. Je koncipován tak, aby sloužil nejen zájemcům o historii Zlaté stezky, ale obecněji všem čtenářům, kteří se chtějí dozvědět něco nového o vimperském regionu. Následující třetí díl bude věnován české části kašperskohorské větve, jejíž výzkum byl dokončen v minulém roce. Zároveň byla zahájena příprava grantu, jehož výsledkem bude ve spolupráci naších muzeí s institucemi v německém Pasově završení celého pro­jektu dokončením výzkumu německých částí Zlaté stezky. Zlatá stezka vždy spojovala sousední regiony Čech a Německa. Naše badatelské úsilí od svého počátku v roce 1990 přispívá k znovuobnovení v minulosti přerušovaných stale­tých kontaktů obou národů. Tento díl vychází brzy po přijetí České republiky do Schengen-ského prostoru, které odstranilo další z překážek na cestě k sjednocující se Evropě. Případ­ný český poutník po vimperské větvi Zlaté stezky tak může bez jakýchkoliv překážek dojít až do cílového Pasova tak, jako dávní soumaři ve vrcholných dobách solního obchodu me­zi Pasovem a Vimperkem. Dnes, kdy zbývají pouhé dva roky do oslav tisíciletí Zlaté stezky, je to velmi potěšitelné. Jihočeské muzeum i Prachatické muzeum mají regionální badatelskou činnost ve svých programech a v tomto smyslu naplňují své kulturně historické poslání. V rámci vlast­ních možností a odborných schopností, za podpory svého zřizovatele, Jihočeského kraje, tak přispívají svým podílem k procesu přeshraniční spolupráce a evropské integrace.

České Budějovice, listopad 2007
Mgr. Pavel Šafr ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Prachatické muzeum již od samého počátku podporuje výzkum Zlaté stezky, význam­né středověké komunikace, která představuje největší a nejznámější fenomén historie Pra­chatic. Tento výzkum je již léta ústředním bodem výzkumného programu našeho muzea a v současné době se blíží k svému závěru. V roce 2010 budou Prachatice, německý Pasov a s nimi celá přilehlá oblast po obou stranách Šumavy slavit millennium Zlaté stezky a k to­muto významnému výročí se připravuje celá řada akcí. Prachatické muzeum chystá novou rozsáhlou expozici Zlaté stezky, do které budou uloženy výsledky zmíněného výzkumu a která se stane jakousi databankou informací o této slavné obchodní cestě. Jedním z mil­níků na cestě k tomuto cíli je i předkládaná kniha, věnovaná české části vimperské větve Zlaté stezky.

Prachatice, listopad 2007
Mgr. Pavel Fencl ředitel Prachatického muzea v Prachaticích


OBSAH

Předmluva....................... 6

Úvod............................... 7

Komunikační systém Zlaté stezky........................................ 9

Přehled pramenů a literatury.............................................. 12

Vimperská větev Zlaté stezky - historický přehled.............. 22

Možné využití vimperské větve Zlaté stezky v pravěku...... 33

Koncepce a metoda výzkumu............................................. 43

Systémy pozůstatků Zlaté stezky........................................ 45

Střední Zlatá stezka - popis úseku Vimperk - státní hranice............................ 46

Soumarský pochod po vimperské větvi Zlaté stezky v roce 2000................. 207

Literatura.......................... 209

Zkratky............................. 221

Rejstřík česko - německý.............................. 225

Rejstřík německo - český.............................. 228

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE