Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012

Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012

160,- Kč

Sborník příspěvků z III. konference konané 26.10.2010 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a z VIII. ročníku konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni společně s SVK Plzeň a Jihočeským muzeem konané v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni ve dnech 21.- 22.11.2012.
Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2015.
Brožovaná vazba, 243 stran, formát A5.
ISBN 978-80-87311-53-0

 

 

 

 

 

Obsah

Úvod............................................................................................................................................ 5
 

2006

Olga Afanasjeva
Slovník obce Červené Poříčí..................................................................................................... 9

Ivan Bartoš
Navržení aplikace fuzzy množin při modelování jazykového regionu............................... 19

Daniel Bína
Nezaměnitelný ráz místa našeho života a koncept „přirozeného světa"
ve fenomenologické filosofii.................................................................................................. 28

Václav Blažek, Petra Novotná
Klasifikace slovanských jazyků: evoluce vývojových modelů............................................. 33

Vladislav Dudák
Genius loci - život jedné ideje................................................................................................ 56

Václav Hroch.
Druhá dimenze genia loci...................................................................................................... 61

Jana Klečková, Zbyněk Holub
Ke genezi internetových stránek Genius loci jihu a západu Čech..................................... 64

Stanislav Kovář
Možnosti formování genia loci v projektu areálu jihočeského skanzenu......................... 69

Josef Makoč
Má smysl zabývat se mýty?..................................................................................................... 82

Petra Richterová
Žně a dožínky v Komařicích.................................................................................................... 87

Dalibor Státník
Genius loci a genius temporis v díle současného českého spisovatele Jiřího Slavíčka ... 92

Jan Šternberk
Velkopěstitel růží Jan Böhm: příspěvek ke zkoumání hospodářských elit...................... 107

Marta Ulrychová
Leporello Karla Bermana....................................................................................................... 114

Seznam přispěvatelů - 2006.................................................................................................. 123

 

2012

Milan Hrdlička
K počítačovému zpracování češtiny z hlediska lingvodidaktického................................. 127

Jitka Málková..
Mluvený projev učitelů v západočeském regionu............................................................. 135

Roman Sukač
Prozodické rysy jihozápadočeských substantiv v kontextu české délky......................... 144

Zbyněk Holub
K problematice několika onym (oikonym a anoikonym, zejména
pak hydronym), popř. vybraných apelativ, na rakousko-jihočeském pomezí ............... 149

Jana Nová
Výhonky jihozápadočeského nářečí stále zelené: prvky tradičních
dialektů v mluvě nejmladších obyvatel západočeského pohraničí.................................. 163

Jiřina Svobodová
Regionální prvky v neformálních jazykových projevechruskojazyčných mluvčích .........172

Helena Chýlová
Jazyk v regionu, region v jazyce............................................................................................. 181

Marta Ulrychová
„Stilzel der Kobold des Böhmerwaldes" Hanse Watzlika z hlediska
typologické analýzy................................................................................................................ 188

Vladimír Novotný
Josef Hais Týnecký a genius loci českého Jihozápadu....................................................... 196

Jiří Novotný
Plzeňské zastavení svatého Vojtěcha................................................................................... 205

Winfried Baumann
Čechy leží u moře, anebo ne?............................................................................................... 213

Ondřej Kolář
Volání po vysokém školství v Písku v roce 1945: regionalista Jaromír Malý
v další etapě hledání moderní podoby metropole Prácheňska....................................... 225

Jaroslava Nováková
Pamětní desky v Klatovech - upomínka na významné osobnosti.................................... 232

Seznam přispěvatelů - 2012.................................................................................................. 243

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE