Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 28/2015

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 28/2015

320,- Kč

Jubilejní svazek k 60. narozeninám doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc.
Brožovaná vazba, 371 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-87311-68-4

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Jan Klápště: Rudolf Krajíc - 60 let............................................................................................................ 5

František Šmahel: Letmý pohled historika do dílny Rudolfa Krajíce................................................... 6
 

Články

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Vladimír Prokop - Petr Zavřel: Nové pravěké a raně středověké nálezy
      na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2010-2014 — Neue ur- und frühgeschichtliche
      Funde vom Mittellauf der Lužnice/Lainsitz aus den Jahren 2010-2014 ......................................19

Daniel Hlásek - Ondřej Chvojka - Zuzana Thomová - Petr Zavřel: Pravěké a raně středověké nálezy
       z historického centra Českých Budějovic — Vor- und frühgeschichtliche Funde aus dem
       Stadtkern von České Budějovice..................................................................................................... 35

Václav Vondrovský - Martin Pták - Daniel Kovář - Jan John - Hana Hojerová: Zpráva o výsledcích
      terénní prospekce v rámci projektu Linecká stezka — Report on the results of field prospection
      within the Linz trail project................................................................................................................ 81
.
Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jan John: Čtyři mladobronzové depoty z vysokých poloh Píseckých
     hor — Vier jungbronzezeitliche Hortfunde von den Höhen der Píseker Berge (Písecké hory)
     ..............................................................................................................................................................101

Jan Michálek - Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka: Halštatský depot z Třebanic u Netolic (okr. Prachatice)
      — Ein hallstattzeitlicher Hortfund aus Třebanice bei Netolice (Kr. Prachatice)  ....................... 119

Jan John - Jiří Militký - Ondřej Chvojka - Milan Vlášek: Hromadný nález skordiských tetradrachem
      z Knína (okr. České Budějovice) — Der Sammelfund von Skordisker Tetradrachmen aus Knín
      (Kr. České Budějovice) ..................................................................................................................... 139

Petr Zavřel: Nové poznatky k sídlišti doby římské ve Zlivi (okr. České Budějovice) — Neue
      Erkenntnisse zur Siedlung der römischen Kaiserzeit in Zliv (Kr. České Budějovice) ................ 151

Jiří Militký: Fund spätrömischer Münzen in der Umgebung der Gemeinde Heidenreichstein
      (Niederösterreich) — Nález pozdně římských mincí v okolí obce Heidenreichstein
      (Dolní Rakousko)   ............................................................................................................................ 181

Marek Parkman - Tereza Šálková - Jaromír Beneš: Raně středověký sídlištní objekt ze
      Starých Prachatic. Příspěvek k paleoekonomii a absolutnímu datování osídlení — Das
      frühmittelalterliche Siedlungsobjekt von Staré Prachatice. Ein Beitrag zur Paläoökonomie
      und zur absoluten Datierung der Besiedlung............................................................................... 187

Ladislav Čapek: Hrnčířské značky a kolky na středověké keramice z městské radnice a domu čp. 16
      z Českých Budějovic — Töpfer- und Stempelmarken auf mittelalterlicher Keramik vom
      Rathaus und vom Haus Nr. 16 von České Budějovice................................................................. 201

Ladislav Čapek - Ondřej Chvojka - Kateřina Kodýdková - Jaromír Beneš - Petra Houfková - Eva
      Myšková
: Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích
      ve výsledcích rozboru artefaktů a environmentálních analýz — Der spätmittelalterliche
      Abfallbehälter des Hauses Nr. 7 in der Krajinská-Straße von České Budějovice im Lichte
      archäologischer und archäobotanischer Analysen...................................................................... 227

Martin Janovský - Ondřej Chvojka - Daniel Kovář: Archeologický výzkum domu v ulici U Černé
      věže čp. 295/17 v Českých Budějovicích — Archaeological excavation in a house at U Černé
      věže Street 295/17 in České Budějovice......................................................................................... 253

Martin Dohnal - Jiří Fröhlich - Daniel Kovář: Nová zjištění z prostoru zaniklé tvrze v Bernarticích
      na Písecku — Neue Feststellungen zur untergegangenen Festung in Bernartice bei Písek ... 263

Ján Čáni - Jiří Fröhlich - Lenka Militká: Identifikace nemovitých archeologických památek
      ve vybraných částech Šumavy na základě analýzy podkladů leteckého laserového skenování
      (s důrazem na relikty novověkých skláren) — Die Identifizierung archäologischer Denkmäler
      in ausgewählten Teilen des Böhmerwaldes durch Airborne Laserscanning mit dem
      Schwerpunkt auf neuzeitlichen Glashütten................................................................................... 281

Michal Preusz: Novověké dýmky z Českých Budějovic — Neuzeitliche Pfeifen aus České Budějovice
      ............................................................................................................................................................. 307

Jubilea, vzpomínky

Jan Michálek: Životní jubileum PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc........................................................ 337

Jiří Fröhlich: Sedmdesátiny PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc................................................................ 341

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jan Michálek: Antonín Majer šedesátiletý....................................... 344

Jiří Fröhlich: Šedesátiny Čeňka Pavlíka................................................................................................. 348
 

Z nové literatury................................................................................................................................... 350

Zprávy..................................................................................................................................................... 369

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE