Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 32/2019

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 32/2019

310,- Kč

Brožovaná vazba, 391 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-7646-002-7

NA SKLADĚ POUZE 1 KS!

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Jan Michálek: Pravěká a raně středověká mohylová pohřebiště v okresech Písek a Strakoni­
ce. Aktualizace a doplňky publikovaných soupisů podle stavu terénního průzkumu ke dni
31. 12. 2018 — Vorgeschichtliche und frühmittelalterliche Hügelgräberfelder in den Krei-
sen Písek und Strakonice, Südböhmen. Aktualisierung und Ergänzung der Inventare nach
den Geländeforschungen bis zum 31. 12. 2018
.................................................................. 5

Petr Šída - Petr Pokorný - Michaela Ptáková: Archeologický výzkum na mezolitické loka­
litě Švarcenberk 7, sondy 2 a 4/06 —Archäologische Forschung an der mesolithischen
Fundstelle Švarcenberk 7, Sondagen 2 und 4/06
............................................................... 29

Ondřej Chvojka - Jan John - Petr Ouško - Jakub Štěrbík: Mohylová pohřebiště z doby bronzové
v povodí Němé strouhy na Českobudějovicku — Bronzezeitliche Hügelgräberfelder aus dem
Bereich des Baches Němá strouha im Gebiet von České Budějovice
.................................. 59

Ondřej Chvojka - Jan John - Lucie Šmahelová: Dva hromadné nálezy bronzových výrobků
ze střední doby bronzové od Kájova (okr. Český Krumlov) — Zwei mittelbronzezeitliche
Massenfunde der Bronzegegenstände von Kájov (Kr. Český Krumlov)
............................... 77

Jan John - Tereza Šálková - Jan Ciglbauer: Hradiště z doby bronzové u Kostelce (okr. České Budějovice) — 
Der bronzezeitliche Burgwall bei Kostelec (Kr. České Budějovice) .................................... 93

Daniel Hlásek - Jiří Fröhlich: Nenápadný monument doby bronzové. Hradišťský vrch u Písku
- hradiště z přelomu střední a mladší doby bronzové — Ein unauffälliges bronzezeitli-
ches Monument. Hradišťský vrch bei Písek - ein Burgwall von der Wende der mittleren
zur jüngeren Bronzezeit
..................................................................................................103

Martin Pták - Michaela Ptáková: Záchranný archeologický výzkum ve Školní ulici ve Volyni:
nález plastiky ze starší doby železné — Die Rettungsgrabung in der Školní-Straße von
Volyně und ein Tonplastik-Fund der älteren Eisenzeit
...................................................... 151

Rastislav Korený - Tereza Šálková - Erika Průchová - Jan John: Hroby z pozdní doby
halštatské z Podmok, okr. Příbram — Späthallstattzeitliche Gräber von Podmoky,
Kr. Příbram.
............................................................................................................. 161

Jan John — Petr Zavřel: Dvě spony s knoflíkem na lučíku z jižních Čech — Zwei Bügelknopf-
fibeln aus Südböhmen
..................................................................................................... 181

Martin Pták: Sídliště Na Hájku u Milíkovic: místo setkání Bedřicha Dubského a Jana Vrati­
slava Želízka. Dějiny bádání, pokus o lokalizaci a nové zpracování dochovaného nále­-
zového fondu — Eine Siedlung in der Lage „Na Hájku" bei Milíkovice: Ein Treffpunkt
von Bedřich Dubský und Jan Vratislav Želízko. Forschungsgeschichte, ein Lokalisie-
rungsversuch und eine Neubearbeitung des Fundmaterials
......................................... 191

Ladislav Čapek - Karel Slavíček - Jan Petřík - Jiří Valkony: Středověká keramika ze za­-
niklého východního křídla na drahém nádvoří strakonického hradu — Mittelalterliche
Keramik vom abgebrochenen Ostflügel am zweiten Burghof in Strakonice
................ 215

Zuzana Thomová - Jan Kocina - Jan John - Daniel Kovář: Záchranný archeologický výzkum
budovy Solnice na dnešním Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích — Die Ret-
tungsgrabung im Salzhaus am Piaristenplatz in České Budějovice
............................. 275

Jiří Fröhlich: Opevnění města Písku. Archeologické poznatky a postupná likvidace —
Die Befestigung der Stadt Písek. Archäologische Erkenntnisse und allmähliche
Beseitigung
.................................................................................................................... 315

Daniel Kovář: Nad otázkou možné interpretace opevnění u Bežerovic na Bechyňsku —
Zur möglichen Interpretation der Wallanlage bei Bežerovice im Gebiet von Bechyně... 331

Daniel Kovář: Několik mapových dokladů o podobě a lokalizaci novověkých opevnění při
česko-rakouském pomezí — Gestalt und Lokalisierung neuzeitlicher Befestigungen im
böhmisch-österreichischen Grenzgebiet auf unterschiedlichen Kartengrundlagen
.... 343

Erwin M. Ruprechtsberger: Zu renaissancezeitlichen Gliedergürteln - Ein Beitrag aus dem
Großraum von Linz — K otázce renesančních článkových opasků - Příspěvek z okolí
Lince.
................................................................................................................................ 357

Jubilea, vzpomínky

Jiří Fröhlich - Jan Michálek: Vzpomínka na Slavomila Vencla.......................................... 371

Z nové literatury............................................................................................................... 375

Zprávy................................................................................................................................. 388

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE