Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 33/2020

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 33/2020

260,- Kč

Brožovaná vazba, 326 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-7646-010-2

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Jan Michálek: Několik nových kamenných artefaktů z neolitu eneolitu a starší doby bronzové
z Písecka a Strakonicka. Příspěvek k poznání kamenné industrie starší doby bronzové
v jižních Čechách — Neue Steinartefakte des Neolithikums/Endneolithikums und der
Frühbronzezeit aus den Kreisen Písek und Strakonice. Ein Beirrag zur Kenntnis der früh-
bronzezeitlichen Steinindustrie in Südböhmen................................................................... 5

Ondřej Chvojka - Jan John - Marek  Parkman: Dva nové depoty doby bronzové ze střední
Šumavy — Zwei neue bronzezeitliche Horte aus dem zentralen Böhmerwald............. 25

Daniel Hlásek: Pravěká minulost hradiště Holý vrch u Albrechtic nad Vltavou — Die Vorge-
schichte des Burgwalls Holý vrch bei Albrechtice nad Vltavou....................................... 45

Ondřej Chvojka - Jiří Beneš - Jan John - Tereza Šálková — Erika Průchová: Pohřební a síd­-
lištní areály střední a mladší doby bronzové v okolí Březnice u Bechyně — Grab- und
Siedlungsareale der mittleren und jüngeren Bronzezeit in der Umgebung von Březnice
bei Bechyně ........................................................................................................................... 59

Daniel Bursák - Jan John - Rastislav Korený - František Míček: Podmoky (okr. Příbram) -
nová laténská Viereckschanzei? — Podmoky (Kr. Příbram) - eine neue latènezeitliche
Viereckschanze?................................................................................................................... 153

Jan John: Tři ojedinělé nálezy pozdně avarských opaskových kování z jižních Čech — Drei
Einzelfunde spätawarischer Gürtelbeschläge aus Südböhmen   ................................... 179

Martin Pták - Michaela Ptáková: Nová stopa raně středověkého osídlení z Litochovic,
okr. Strakonice — Neue Spuren der frühmittelalterlichen Besiedlung von Litochovice,
Kr. Strakonice..................................................................................................................... 189

Jiří Fröhlich - Jan Michálek: Hrádek u Smrkovic nedaleko Písku — Ein Turmhügel bei Smr-
kovice in der Nähe von Písek (Südböhmen)...................................................................... 201

Josef Hložek - Petr Menšík: Vybrané artefakty z hradu ve Vimperku. Materiál z výzkumu
Tomáše Durdíka v roce 2010 —Ausgewählte Artefakte von derBurg in Vimperk. Die Funde
der Untersuchung von Tomáš Durdík im Jahr 2010......................................................... 213

Ladislav Čapek: Zlomek obličejové nádoby z Českých Budějovic v kontextu středověkých až
novověkých picích nádob s antropomorfní výzdobou — Ein Gesichtsgefäßfragment aus
České Budějovice im Kontext mittelalterlicher und neuzeitlicher Trinkgefäße mit anthro-
pomorpher Dekoration  ..................................................................................................... 227

Ladislav Čapek - Libor Petr: Středověká až novověká keramika ze zaniklých vsí Prochod
a Žďár ve Velechvínském polesí a problematika datování zániku osídlení na základě
pylového záznamu — Mittelalterliche bis neuzeitliche Keramik aus den abgegangenen
Dörfern Prochod und Ždár im Waldgebiet Velechvín und die Frage der Datierung des
Siedlungsunterganges anhand von Pollenanalysen   ..................................................... 247

Jiří Fröhlich: Relikty vojenského tábora z roku 1945 u Držova na Písecku — Relikte eines
Militärlagers von 1945 bei Držov im Kreis Písek.............................................................. 273

Daniel Kovář: Tři kapitoly z dějin archeologického poznání Trhových Svinů — Drei Kapitel
aus der Geschichte der archäologischen Wahrnehmung von Trhové Sviny................ 281

Daniel Kovář: Zámeček a Strážný vrch - dvě pseudolokality u Přídolí (okres Český Krum­
lov) — Zámeček und Strážný vrch - zwei Pseudo-Fundstellen bei Přídolí (Kr. Český
Krumlov)............................................................................................................................... 293

Jubilea, vzpomínky

Jiří Fröhlich - Jan Michálek: 85 let Bořivoje Nechvátala a jeho Radomyšl......................... 299

 

Z nové literatury........................................................................................................ 303

Zprávy.......................................................................................................................... 309

Jiří Fröhlich: Výzkumy v Čechách 2001-2012. Rejstřik jihočeských lokalit  ................... 312

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE