Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 50/2010

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 50/2010

130,- Kč

Brož., 185 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x164 mm.
ISSN 0139-8172

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

GEOLOGIE A MINERALOGIE

KALEDA P.: Gravimetrický průzkum nad starými dobývkami
u Albrechtovic u Prachatic
Gravity survey above abandoned mines near Albrechtovice at Prachatice ............................  7-11

VIRT R.: Mineralogická revize lokality krystalů křemene Košín u Tábora
Mineralogical revision of the Košín near Tábor locality of the crystallized quartz...................... 12

PROCHÁZKA V. & RAJLICH P.: Stopové prvky v některých mramorech
z jižních a středních Čech: nové analýzy celkových hornin a rozpustných podílů
Trace elements in some marbles from southern and central Bohemia: new analyses
of whole rocks and soluble fractions .....................................................................................   13-19

VIRT R.: Vltavíny, rutil, andaluzit a křišťál z lokality Hněvkovice
Moldavites, rutile, andalusite and rock crystal from Hněvkovice
near Týn nad Vltavou locality.......................................................................................................... 20

PROCHÁZKA V.: Výsledky pokusného výpalu granitoidní horniny.
ze Sudoměřic u Tábora: od geochronologie k historické keramice
Results of experimental heating of a granitoid from Sudoměřice at Tábor:
from geochronology to historical ceramics .......................................................................      21 -25

RAJLICH P., MĚŠŤAN J. & BENEŠ V.: Mladší - podeformační monazit
v píseckých pegmatitech
Younger postectonic monazite in the Písek pegmatite................................................................. 26

RAJLICH P.: Český kráter; sporné body s deskově tektonickým názorem
na vznik geologického základu Čech
Czech crater; points of controversy with the plate tectonic interpretation of the origin
of the geological foundation of the Bohemian Massif..........................................................     27-40

RAJLICH P., PROCHÁZKA V., PAVLÍČEK V., KORBELOVÁ Z. & NIŽŇANSKÝ D.:
Granát magnetitový kvarcit (takonit) z Hrádku u Olešnice
Garnet magnetite quartzite (taconite) from Hrádek near Olešnice ...................................     41 -49

PTÁČEK P. & RAJLICH P.: Nález galenitu v křemité žilovině u Rožmberka
Find of the Pb mineralization in the gangue quartz near Rožmberk (South Bohemia) .........       50

RENÉ M. & HÁJEK P.: Petrografie a geochemie granitoidů masivu Strážný
(Finsterau Granit)
Petrography and geochemistry of granitoides of the Strážný (Finsterau granite body) ......  51 - 57

RAJLICH P.: Šokové (ozvučené) křemeny z pegmatitu Šejby
v Novohradských horách
Shocked (ultrasound affected) quartz from the Šejby pegmatite (Novohradské Mts.)................. 58


PROCHÁZKA V., RAJLICH P., VACULOVIČ T., KORBELOVÁ Z. & TROJEK T.:
Prekambrické stáří systému Th-U-Pb v titanitu v pegmatitu z lomu Vepice
Precambrian age f the Th-U-Pb system in titanite from pegmatite, Vepice quarry...........      59 - 65

RAJLICH P., PTÁČEK P. & VLÁSEK M.: Posloupnost šokového křemene,
berylu, muskovitu a biotitu v beryl - kolumbitovém pegmatitu Šejby
Succession of the shocked quartz, beryl, muscovite and biotite
in the beryl-columbite pegmatite Šejby ......................................................................................    66

MYKOLOGIE

KOTLABA F.: Druhý příspěvek k makromycetům rezervace Kozohlůdky
u Borkovic v jižních Čechách
Second contribution to the macromycetes of Kozohlůdky Nature Reserve
near Borkovice, Southern Bohemia .......................................................................................     67-74

BOTANIKA

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části
Čech XVI
The finds of interesting and new plants in the Southern Bohemian flora XVI .....................     75 -96

PAULIČ R.: Rozšíření konopice úzkolisté (Galeopsis angustifolia Ehrh.)
v jižní části Čech
Distribution of Galeopsis angustifolia Ehrh. in Southern Bohemia ....................................    97- 104

SOUKUP M., ŠTECH M., PAULIČ R. & CHÁN V.: Rozšíření ovsíře lučního
- Avenula pratensis (L.) Dumort. v jižní části Čech
Distribution of Avenula pratensis (L.) Dumort. in Southern Bohemia ................................. 105 - 114

ZOOLOGIE

KLETEČKA Z. & KARAS V.: Společenstvo saproxylického hmyzu
(Insecta: Coleoptera, Diptera) a jeho sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.)
v okolí Hluboké nad Vltavou
Saproxylic insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera) and its succession
on beech (Fagus sylvatica L.) in the environs of Hluboká nad Vltavou ............................... 115- 140

NEUMANN V.: Průzkum motýlů (Lepidoptera) v okolí obcí Dobrá Voda
a Hojná Voda v Novohradských horách
Studies of Lepidoptera of the villages Dobrá Voda and Hojná Voda environs
in the Novohradské Hory Mountains (Czech Republic) ....................................................... 141 - 160

PECH P., SUCHÁČEK P. & HOLICOVÁ T.: Suchomilka obecná (Xerolenta obvia)
(Mollusca: Hygromiidae) u Hluboké nad Vltavou
Xerolenta obvia (Mollusca: Hygromiidae) near Hluboká nad Vltavou................................... 161 - 162

PECH P.: Dva nálezy mravence Lasius myops a potvrzení výskytu
tohoto druhu v České republice
Two findings of Lasius myops (Hymanuptara: Formicidae) and its confirmed
occurrence in the Czech Republic......................................................................................... 163 - 164

SIMANDL J.: První nález lesáka Cucujus cinnaberinus (Scop.)
(Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách
First record of Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae)
in Southern Bohemia ............................................................................................................... 165 - 166

ŠUMPICH J.: First record of blastobasid moth Blastobasis huemeri Sinev,
1993 in Southern Bohemia and additional information on its spreading
in the Czech Republic (Lepidoptera, Blastobasidae)
Drsnohřbetka Blastobasis huemeri Sinev, 1993 poprvé v jižních Čechách a doplňující
informace k jejímu šíření v České republice (Lepidoptera, Blastobasidae) .......................... 167- 169

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KREJČA F.: Revize názvů a lokalizace objektů v Chýnovské jeskyni na základě
historických pramenů a literatury
Name revision and localization of objects in the Chýnov cave based
on historical sources and literature......................................................................................... 171 - 175

PROCHÁZKA V., MATĚJKA D. & CHLUPÁČOVÁ M.: Uranem bohatý granit
s ryzím bismutem z lokality Třebíčko (Benešov nad Černou)
Uranium-rich granite with elementary bismuth from Třebíčko (Benešov nad Černou).......... 176 - 177

PŘIBYL T.: Chránění a ohrožení obojživelníci (Amphibia) na rybníku Zlatina
(okr. Písek, Jižní Čechy)
Protected and endangered amphibians (Amphibia) on the Zlatina pond
(Písek country, Southern Bohemia) ........................................................................................ 178 - 182

PERSONALIA

KOTLABA R: Čtvrt století bez dr. Jiřího Kubičky (1913-1985)
A quarter of a century without dr. Jiří Kubička (1913-1985) ................................................... 183 - 185

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE