Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy , 53/2013

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy , 53/2013

120,- Kč

Brož., 147 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x164 mm.
ISSN 0139-8172
ISBN 978-80-87311-42-4

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Předmluva            5

GEOLOGIE A MINERALOGIE  (1)

René M.: Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň. - Granites of the Okrouhlá Radouň
uranium deposit       6-18

Procházka V., Kašparec I., Knésl I. & Matějka D.: Drobné pevné částice a chemické zvětrávání
melechovského granitu. - Small solid particles and chemical weathering ofthe Melechov granite
19-32

Juráček J.: Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou. - Deformation progress
of the Moldanubicum in the area of Ledeč nad Sázavou       33-45

Procházka V.: Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby
litosférických desek? (diskuse). - Composition of atmosphere and the climate in ancient past of
the Earth: what is the relation with movement of lithospheric plates? (a discussion)    46-51

BOTANIKA

Hlinická V. & Rydlo J.: Vodní makrofyta v rybnících v okolí Horní Plané a Želnavy. -Aquatic
macrophytes in the ponds of Horní Planá and Želnava surroundings     52-58

Adamec L. & Kučerová A.: Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO
Třeboňsko v období 1994-2012. - Rescue introductions of endangered species of aquatic plants
to the Třeboňsko Protected Landscape Area during 1994-2012       59-69

Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX.
-Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIX      70-85

Klaudisová A. & Rivolová L.: Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna
L.) v jižní části Čech. - Notes on the historical localities of the Spring Gentian (Gentiana verna L.)
in the southern part of Bohemia      86-108

Svidenský R., Číčková H. & Kučerová A.: Srovnávací ekologie blízce příbuzných druhů růžkatců
(Ceratophyllum submersum L. a Ceratophyllum demersum L.). - Comparative ecology of dosely
related species ofhornworts (Ceratophyllum submersum L. and Ceratophyllum
demersum L.)      109-119
 

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera 1: Výskyt vzácných a ohrožených druhů
rašeliníků na Třeboňsku. - The occurrence of rare and endangered sphagnum species in Třeboňsko
region       120-127

MYKOLOGIE

Kotlaba F.: Druhý příspěvek k mykoflóře lesa „V Starém" severozápadně od Nedvědic v jižních
Čechách. - Second contribution to the mycoflora of a forest called "V Starém" NW of Nedvědice,
South Bohemia        128-135

ZOOLOGIE

Tropek R.: Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. - Survey
ofspiders (Araneae) ofthe Čertova stěna-Luč National Nature Reserve      136-145

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Konečný K.: Nové nálezy motýlů a jejich šíření na Táborsku. - New findings of Lepidoptera and
their spread in the district of Tábor     146-147

 

1) Všechny příspěvky v rubrikách Geologie a mineralogie, Botanika, Mykologie a Zoologie podléhají pravidlům
hodnocení podle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE