Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 55/2015

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 55/2015

90,- Kč

Brož., 104 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x165 mm.
ISSN 0139-8172
ISBN 978-80-87311-66-0

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENS

GEOLOGIE A MINERALOGIE

Procházka V., Zachariáš J. & Strnad L.: Izotopy Pb a modelová stáří puklinových výplní v granitu
ve vrtu PDM-1 u Rejčkova, Melechovský masív. - Pb isotopes and model ages of fracture-fillings
in granite of the PDM-1 borehole near Rejčkov, Melechov Massif ...................................................
4

BOTANIKA

Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI. —
Records of interesting and newplants in the South Bohemian flora XXI........................................ 13

Slaba R., Chán V., Moravec J. & Paulič R.: Floristický příspěvek ke květeně Písecka (jižní Čechy).
- A contribution to the flora of the Písek-region (South Bohemia)................................................. 29

ZOOLOGIE

Špatenka K.: Komentovaný dodatek k faunistice nesytek (Sesiidae, Lepidoptera) jižních Čech. -
Commented supplement to the faunistics of the South Bohemian clearwing moths (Sesiidae, Lepi-
doptera)
........................................................................................................................................... 66

Kubelka V. (ed.): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách II. - Interesting
and rare ornithological records in South Bohemia II
..................................................................... 75

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Skořepa L.: Zajímavé nálezy krasců rodu Agrilus (Coleoptera, Buprestidae) na Dačicku. - Interes-
ting findings of jewel beetles of the genus Agrilus (Coleoptera, Buprestidae) in the Dačice region
South Bohemia)
............................................................................................................................... 92

Ditrich T.: Neobvyklá kořist larvy svižníka lesomila (Cicindela sylvicola Dejean) v Ledenické pís-
kovně (jižní Čechy). - An unusual prey of the larva of Cicindela sylvicola Dejean in the sand pit
near Ledenice (South Bohemia).
...................................................................................................... 94

Havlíček J.: Pozorování ostralky bělolící (Anas bahamensis) v jižních Čechách v roce 2014 a po-­
známky k problematice určování exotických druhů. - Records of White-cheeked Pintail (Anas baha-
mensis) in South Bohemia in 2014 and notes on the problematics ofexotic bird species recognition)

........................................................................................................................................................... 97

PERSONALIA

Kotlaba F.: Vzpomínky na Rudolfa Kůrku (* 1915 -† 2000)........................................................ 99


Všechny příspěvky v rubrikách Geologie a mineralogie, Botanika a Zoologie podléhají pravidlům
hodnocení podle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE