Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Publikace

KLETEČKA Z. 1980: Rozšíření čeledi Buprestidae na Plzeňsku. Zprávy Muz. Záp. kraje Plzeň, Příroda 23, 31 - 36.

MAKSIMOVNA J. P., SOLODOVNIKOVA V.S.,& KLETEČKA Z. 1984: K fauně zhukov semejstva zlatok Charkovskoj oblasti. Vsesojuz. konfer. zoolog. pedinstitutov Vitebsk 2, 268 - 269.

MAKSIMOVNA J. P., SOLODOVNIKOVA V.S., KLETEČKA Z. & BARTĚNĚV V. F. 1984: K faune i ekologii zhestokrylych semejstva zlatok (Buprestidae, Coleoptera) v voschodnoj lesostepi i severnoj podzone stepi levoberezhija Ukrajiny. 9. Sjezd Vsesojuz. entomol. obschest. Kiev, Tezisy dokladov 2, 31.

SIMANDL J. & KLETEČKA Z. 1987: Community of xylophagous beetles (Coleoptera) on Sarothamnus scoparius in Czechoslovakia. Acta Entomol. Bohemoslovaca 84, 321 - 329.

SIMANDL J. & KLETEČKA Z. 1989: Dřevokazní brouci janovce metlatého a jejich sukcese ve spotřebním společenstvu. Živa 36, 169 - 170.

KLETEČKA Z. 1989: Predvaritelnoe issledovanie na atraktivnost feromonnych primanok dlja zimujushego pobegovjuna Rhyacionia buoliana (Den. et. Schiff.). Biologisheskaja i integrovannaja borba s vrediteljami v lesnych biocenozach. Simpoz. MOBB, Boržomi, 198 - 205.

KLETEČKA Z. 1990: Expoziční rozmístění pupenových obalečů v borových porostech. Zprávy Českoslov. spol. entomol. 26, referát 103-104. referáty DEUE.

KLETEČKA Z. 1990: Brouci (Coleoptera) naletující do feromonových lapačů na Rhyacionia buoliana (Den et. Schiff.) a Zeiraphera diniana Gn. (Lepidoptera). Zpráv. Zpč. pob. ČSE  v Plzni, Suppl. 4, III coloquium coleoter., Železná Ruda, 21 - 24.

KLETEČKA Z. 1990: Xylofágní brouci (Coleoptera) jilmů Ulmus sp. div.v okolí Charkova SSSR a na Třeboňsku Československo. Zpráv. Zpč. pob. ČSE v Plzni, Suppl. 4, III coloquium coleopter., Železná Ruda, 25 - 27.

KLETEČKA Z. 1992: Distribution of damage by Rhyacionia, Blasthesthia and Retinia tip moths  (Lep. Torticidae) depending on the exposure of planmted and naturally seeded pine stands. J. Appl. Ent. 113, 334 - 341.

KLETEČKA Z. & PRISADA I. A. 1993: Beetles in the food of the tawny owl, Strix aluco (L.) in the Kharkov Region (Ukraine) (Insecta, Coleoptera). Spixiana 16, 227 - 232.

KLETEČKA Z. 1993: K rozšíření Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) v jižních Čechách. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 33, 45 - 46.

KLETEČKA Z.1994:Poznámky k rozšíření krasců (Coleoptera,Buprestidae) z rodu Cylindromorphus a Paracylindromorphus v České republice. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 34, 71 - 72.

KLETEČKA Z., HOLUIB A. & MIESBAUER J. 1994: Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 34, 68 - 70.

KLETEČKA Z.1995:Rozšíření krasce Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 35, 56-58.

KLETEČKA Z. 1995:Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 35,  50.

KLETEČKA Z.1995: Tesaříci (Coleoptera, Cerambycidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 35, 44.

KLETEČKA Z. 1996: The xylophagus beetles (Insecta, Coleoptera) community an its succession on Scotch elm (Ulmus glabra) branches. Biologia 51, 143-152.

KLETEČKA Z. 1996: The bionomy of Eurythyrea oxiana (Buprestidae, Coleoptera) and other accompanying buprestid species on Populus euphratica in Turkmenia. Jewel beetles, 5, Tokyo, 7 -19.

KLETEČKA Z. 1996: Nálezy Dipter (Tipulidae, Tachinidae, Xylophagidae) zajímavé pro faunu  Čech. (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 36, 1, 65- 67.

KLETEČKA Z. 1996: Rozšíření krasce Poecilonota dives (Guill.) (Buprestidae, Coleoptera) v  jižních Čechách. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 36, 2, 111-113.

KLETEČKA Z. 1996:  Zemřel JUDr. Jiří Slaba. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 36, 90 - 91.

KLETEČKA Z. 1996:  In memoriam JUDr. Jiří Slaba. Klapalekiana, 32, 279-280.

KLETEČKA Z. 1996: Rozšíření krasce Dicerca alni (Fisch.) (Coleptera, Buprestidae) v jižních Čechách. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 36, 2, 115-116.

KLETEČKA Z. 1996: K ochraně xylofágního hmyzu. Veronica, Brno 52 -53.

KLETEČKA Z. 1997: "Obnova" hlubocké krajiny. Nika 18, Praha 86 - 88.

KLETEČKA Z. 1997: K výskytu a bionomii Coraebus undatus (FAB.) (Buprestidae, Coleoptera) v jižních Čechách (Distribution and bionomy of Coraebus undatus (FAB.) (Buprestidae, Coleoptera) in southern Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 37,1-2, 62-65.

KLETEČKA Z. 1998: Xylofágní hmyz (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) jilmových porostů Blanského lesa. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 38, 61 -72.

KLETEČKA Z. 1998: Úloha xylofágního hmyzu při odumírání dubů na Třeboňsku.(Role of xylofagous insectes in dacaying of oak in Třeboň surroundings.) - In: Švecová,M., Čížková, D., (eds.): Vliv abiotických a boitických faktorů na zdravotní stav dřevin v mimolesní zeleni. (Proceedings of the workshop infuence of abiotic and biotic factors on health conditions of trees in green area outside forests.) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. ref. České Budějovice 1998: 10 -15.

KLETEČKA Z. 1998: The bionomy of Dicerca amphibia Mars. and other accompanying  buprestid species (Buprestidae, Coleoptera) on Populus sp. div. in eastern Ukraina. Jewel beetles, 19 -29.

KLETEČKA Z. 1998: in Encyklopedie Českých Budějovic - Hesla - Zoologie bezoobratlých, Město České Budějovice 592 p.

KLETEČKA Z. & KŘIVAN V. 1999: Rozšíření čeledí Bolboceratidae, Geotrupidae a Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeiodea) v jižních Čechách. Distributions of families  Bolboceratidae, Geotrupidae and Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeiodea) in southern Bohemia. (In Czech; Engl. abstr.). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39,  81 - 90.

KLETEČKA Z. 1999: K výskytu Anthaxia candens (Coleptera, Buprestidae) v jižních  Čechach. (Distribution of  Anthaxia candens (Coleptera, Buprestidae) in southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39, 93-94.

KLETEČKA Z. & KŘIVAN V. 1999: Výskyt Copris lunaris (Coleptera, Scarabaeidae,  Coprinae) v okolí Českých Budějovic. (Occurrence of Copris lunaris (Coleptera,  Scarabaeidae, Coprinae) in near Českých Budějovic  (southern Bohemia)). (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39, 38.

KLETEČKA Z. & KŘIVAN V. 1999: Výskyt Caccobius schreberi a Euoniticellus fulvus  (Coleptera, Scarabaeidae, Coprinae)  v jižních Čechách. (Occurrence of  Caccobius  schreberi and Euoniticellus fulvus (Coleptera, Scarabaeidae, Coprinae) in southern Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39, 95.

KLETEČKA Z. 2000: Rozšíření krasců rodu Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechach. (Distribution of genus  Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) in southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 40,  49 -53.

KLETEČKA Z. & MÚČKA M. 2000: Acmaeodera degener (SCOP.) (Buprestidae, Coleoptera) - nový druh pro jižní Čechy. (Acmaeodera degener (SCOP.) (Buprestidae, Coleoptera) -  new species from south Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 40, 54.

KLETEČKA Z. & ČERNÝ V. 2001: Rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. (Distributions of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 41, 57-62.

BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J., MÚČKA M. & KLETEČKA Z. 2001: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphilinidae) v jižních Čechách. (Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinnidae) from Southern Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 41, 73 -76.

KLETEČKA Z. 2002: Společenstva xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus silvatica L.) v Novohradských horách. (Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera) and its succession on the beech (Fagus silvatica L.) in the Novohradské hory Mountais). (In Czech; Engl. abstr.) s. 177 -182.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiversita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, 10. -11. 1. 2002, 285 p.

KARAS V. & KLETEČKA Z. 2002: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech. (Records of  rare and new beetle species (Coleoptera) from the fauna of South Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 42, 89-98.

KLETEČKA Z. & KOLLÁR D. 2003: Rozšíření podčeledi Valginae a Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) v jižních Čechách. (Distribution beetles of Valginae and Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 43, 79-92.

KLETEČKA Z. & KLEČKA J. 2003: Rozšíření tesaříka obrovského Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. (Distribution of Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 43, 71- 78.

KLETEČKA Z. & BOHÁČ J. 2004:  Suchozemští brouci (Coleoptera), s. 193 –199. In, Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská universita,České Budějovice, 304 p.

KLETEČKA Z. 2004: Vladimír Karas - osmdesátníkem. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. vědy 44 , 87 - 88.

KLETEČKA Z. & BOHÁČ J. 2006: kapitola Suchozemští brouci. 197-202.  V. Dudák (ed.) Novohradské hory a novohradské podhůří.  Baset,  856 p.

KLETEČKA Z., BLÍZEK J. & GRYCZ F. 2006: První nálezy svižníka Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) v jižních Čechách.  (The first findings Tiger Beetle Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) in the southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 46, 177-180.

KLETEČKA Z. & KUBÁŇ V. 2006: Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) v Čechách. (Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) ) in Bohemia) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 46, 235-236.

KLETEČKA Z. 2007: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském lese. (Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the Blanský les hills).  (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 47, 167 - 187.

KLETEČKA Z. 2008: Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp.) na Třeboňsku  (Succession xylophagous  insect community associated with oaks (Quercus spp.) in the Třeboňsko region). s. 26 - 33.  In : Horák J.  (ed.)  Brouci vázaní na dřeviny (Beetles associated with trees). Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice (In Czech with English summary). 26. 2. 2008. 60 p.

KLETEČKA Z. 2009: Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) of  Southern Bohemia. p. 47 – 50. In SOLDÁN T., PAPÁČEK M. & J. BOHÁČ (Eds.) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28 – July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 s.

KLETEČKA Z. 2009: Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) of Charkov Region, East Ukraine. p. 51 – 56. In SOLDÁN T., PAPÁČEK M. & J. BOHÁČ (Eds.) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28 – July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 p.

KLETEČKA Z. & ČERNÝ V. 2009: Dodatek k rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. (New and interesting records of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) from South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49, 87-89.

KLETEČKA Z., 2009: Im memoriam Karel Deneš.  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49, 111-112.

MATĚJKOVÁ P., KLETEČKA Z. & ŘEHOUNEK J. 2009: Stromy a hmyz. Calla,České Budějovice, 24 p.

KLETEČKA Z. 2009: Krascovití (Buprestidae) v jižních Čechách. (Jewel beetles (Buprestidae) of  Southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.). Suplementum Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 48, 144 pp., 24 tab.

KLETEČKA Z. & KARAS V. 2010: Společenstvo saproxylických brouků (Insecta: Coleoptera) a jeho sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v okolí Hluboké nad Vltavou.(Saproxylic beeltes community (Insecta: Coleoptera)  and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the environs of Hluboká nad Vltavou.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 50, 115-140.

KLETEČKA Z. & KYNKOR J. 2012: Nálezy zajímavých druhů tesaříků (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí Národní přírodní rezervace Řežabinec (jižní Čechy). (Records of  interesting longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)  from the environs of Řežabinec National Nature Reserve (Southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52, 209- 213.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Pátek)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Sobota)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

1.5.2021

Řemesla pod Novohradskými horami

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)