Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Publikace

KLETEČKA Z. 1980: Rozšíření čeledi Buprestidae na Plzeňsku. Zprávy Muz. Záp. kraje Plzeň, Příroda 23, 31 - 36.

MAKSIMOVNA J. P., SOLODOVNIKOVA V.S.,& KLETEČKA Z. 1984: K fauně zhukov semejstva zlatok Charkovskoj oblasti. Vsesojuz. konfer. zoolog. pedinstitutov Vitebsk 2, 268 - 269.

MAKSIMOVNA J. P., SOLODOVNIKOVA V.S., KLETEČKA Z. & BARTĚNĚV V. F. 1984: K faune i ekologii zhestokrylych semejstva zlatok (Buprestidae, Coleoptera) v voschodnoj lesostepi i severnoj podzone stepi levoberezhija Ukrajiny. 9. Sjezd Vsesojuz. entomol. obschest. Kiev, Tezisy dokladov 2, 31.

SIMANDL J. & KLETEČKA Z. 1987: Community of xylophagous beetles (Coleoptera) on Sarothamnus scoparius in Czechoslovakia. Acta Entomol. Bohemoslovaca 84, 321 - 329.

SIMANDL J. & KLETEČKA Z. 1989: Dřevokazní brouci janovce metlatého a jejich sukcese ve spotřebním společenstvu. Živa 36, 169 - 170.

KLETEČKA Z. 1989: Predvaritelnoe issledovanie na atraktivnost feromonnych primanok dlja zimujushego pobegovjuna Rhyacionia buoliana (Den. et. Schiff.). Biologisheskaja i integrovannaja borba s vrediteljami v lesnych biocenozach. Simpoz. MOBB, Boržomi, 198 - 205.

KLETEČKA Z. 1990: Expoziční rozmístění pupenových obalečů v borových porostech. Zprávy Českoslov. spol. entomol. 26, referát 103-104. referáty DEUE.

KLETEČKA Z. 1990: Brouci (Coleoptera) naletující do feromonových lapačů na Rhyacionia buoliana (Den et. Schiff.) a Zeiraphera diniana Gn. (Lepidoptera). Zpráv. Zpč. pob. ČSE  v Plzni, Suppl. 4, III coloquium coleoter., Železná Ruda, 21 - 24.

KLETEČKA Z. 1990: Xylofágní brouci (Coleoptera) jilmů Ulmus sp. div.v okolí Charkova SSSR a na Třeboňsku Československo. Zpráv. Zpč. pob. ČSE v Plzni, Suppl. 4, III coloquium coleopter., Železná Ruda, 25 - 27.

KLETEČKA Z. 1992: Distribution of damage by Rhyacionia, Blasthesthia and Retinia tip moths  (Lep. Torticidae) depending on the exposure of planmted and naturally seeded pine stands. J. Appl. Ent. 113, 334 - 341.

KLETEČKA Z. & PRISADA I. A. 1993: Beetles in the food of the tawny owl, Strix aluco (L.) in the Kharkov Region (Ukraine) (Insecta, Coleoptera). Spixiana 16, 227 - 232.

KLETEČKA Z. 1993: K rozšíření Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) v jižních Čechách. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 33, 45 - 46.

KLETEČKA Z.1994:Poznámky k rozšíření krasců (Coleoptera,Buprestidae) z rodu Cylindromorphus a Paracylindromorphus v České republice. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 34, 71 - 72.

KLETEČKA Z., HOLUIB A. & MIESBAUER J. 1994: Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 34, 68 - 70.

KLETEČKA Z.1995:Rozšíření krasce Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 35, 56-58.

KLETEČKA Z. 1995:Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 35,  50.

KLETEČKA Z.1995: Tesaříci (Coleoptera, Cerambycidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 35, 44.

KLETEČKA Z. 1996: The xylophagus beetles (Insecta, Coleoptera) community an its succession on Scotch elm (Ulmus glabra) branches. Biologia 51, 143-152.

KLETEČKA Z. 1996: The bionomy of Eurythyrea oxiana (Buprestidae, Coleoptera) and other accompanying buprestid species on Populus euphratica in Turkmenia. Jewel beetles, 5, Tokyo, 7 -19.

KLETEČKA Z. 1996: Nálezy Dipter (Tipulidae, Tachinidae, Xylophagidae) zajímavé pro faunu  Čech. (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 36, 1, 65- 67.

KLETEČKA Z. 1996: Rozšíření krasce Poecilonota dives (Guill.) (Buprestidae, Coleoptera) v  jižních Čechách. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 36, 2, 111-113.

KLETEČKA Z. 1996:  Zemřel JUDr. Jiří Slaba. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 36, 90 - 91.

KLETEČKA Z. 1996:  In memoriam JUDr. Jiří Slaba. Klapalekiana, 32, 279-280.

KLETEČKA Z. 1996: Rozšíření krasce Dicerca alni (Fisch.) (Coleptera, Buprestidae) v jižních Čechách. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 36, 2, 115-116.

KLETEČKA Z. 1996: K ochraně xylofágního hmyzu. Veronica, Brno 52 -53.

KLETEČKA Z. 1997: "Obnova" hlubocké krajiny. Nika 18, Praha 86 - 88.

KLETEČKA Z. 1997: K výskytu a bionomii Coraebus undatus (FAB.) (Buprestidae, Coleoptera) v jižních Čechách (Distribution and bionomy of Coraebus undatus (FAB.) (Buprestidae, Coleoptera) in southern Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 37,1-2, 62-65.

KLETEČKA Z. 1998: Xylofágní hmyz (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) jilmových porostů Blanského lesa. (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 38, 61 -72.

KLETEČKA Z. 1998: Úloha xylofágního hmyzu při odumírání dubů na Třeboňsku.(Role of xylofagous insectes in dacaying of oak in Třeboň surroundings.) - In: Švecová,M., Čížková, D., (eds.): Vliv abiotických a boitických faktorů na zdravotní stav dřevin v mimolesní zeleni. (Proceedings of the workshop infuence of abiotic and biotic factors on health conditions of trees in green area outside forests.) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. ref. České Budějovice 1998: 10 -15.

KLETEČKA Z. 1998: The bionomy of Dicerca amphibia Mars. and other accompanying  buprestid species (Buprestidae, Coleoptera) on Populus sp. div. in eastern Ukraina. Jewel beetles, 19 -29.

KLETEČKA Z. 1998: in Encyklopedie Českých Budějovic - Hesla - Zoologie bezoobratlých, Město České Budějovice 592 p.

KLETEČKA Z. & KŘIVAN V. 1999: Rozšíření čeledí Bolboceratidae, Geotrupidae a Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeiodea) v jižních Čechách. Distributions of families  Bolboceratidae, Geotrupidae and Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeiodea) in southern Bohemia. (In Czech; Engl. abstr.). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39,  81 - 90.

KLETEČKA Z. 1999: K výskytu Anthaxia candens (Coleptera, Buprestidae) v jižních  Čechach. (Distribution of  Anthaxia candens (Coleptera, Buprestidae) in southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39, 93-94.

KLETEČKA Z. & KŘIVAN V. 1999: Výskyt Copris lunaris (Coleptera, Scarabaeidae,  Coprinae) v okolí Českých Budějovic. (Occurrence of Copris lunaris (Coleptera,  Scarabaeidae, Coprinae) in near Českých Budějovic  (southern Bohemia)). (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39, 38.

KLETEČKA Z. & KŘIVAN V. 1999: Výskyt Caccobius schreberi a Euoniticellus fulvus  (Coleptera, Scarabaeidae, Coprinae)  v jižních Čechách. (Occurrence of  Caccobius  schreberi and Euoniticellus fulvus (Coleptera, Scarabaeidae, Coprinae) in southern Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 39, 95.

KLETEČKA Z. 2000: Rozšíření krasců rodu Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechach. (Distribution of genus  Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) in southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 40,  49 -53.

KLETEČKA Z. & MÚČKA M. 2000: Acmaeodera degener (SCOP.) (Buprestidae, Coleoptera) - nový druh pro jižní Čechy. (Acmaeodera degener (SCOP.) (Buprestidae, Coleoptera) -  new species from south Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 40, 54.

KLETEČKA Z. & ČERNÝ V. 2001: Rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. (Distributions of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 41, 57-62.

BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J., MÚČKA M. & KLETEČKA Z. 2001: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphilinidae) v jižních Čechách. (Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinnidae) from Southern Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 41, 73 -76.

KLETEČKA Z. 2002: Společenstva xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus silvatica L.) v Novohradských horách. (Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera) and its succession on the beech (Fagus silvatica L.) in the Novohradské hory Mountais). (In Czech; Engl. abstr.) s. 177 -182.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiversita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, 10. -11. 1. 2002, 285 p.

KARAS V. & KLETEČKA Z. 2002: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech. (Records of  rare and new beetle species (Coleoptera) from the fauna of South Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 42, 89-98.

KLETEČKA Z. & KOLLÁR D. 2003: Rozšíření podčeledi Valginae a Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) v jižních Čechách. (Distribution beetles of Valginae and Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 43, 79-92.

KLETEČKA Z. & KLEČKA J. 2003: Rozšíření tesaříka obrovského Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. (Distribution of Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 43, 71- 78.

KLETEČKA Z. & BOHÁČ J. 2004:  Suchozemští brouci (Coleoptera), s. 193 –199. In, Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská universita,České Budějovice, 304 p.

KLETEČKA Z. 2004: Vladimír Karas - osmdesátníkem. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. vědy 44 , 87 - 88.

KLETEČKA Z. & BOHÁČ J. 2006: kapitola Suchozemští brouci. 197-202.  V. Dudák (ed.) Novohradské hory a novohradské podhůří.  Baset,  856 p.

KLETEČKA Z., BLÍZEK J. & GRYCZ F. 2006: První nálezy svižníka Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) v jižních Čechách.  (The first findings Tiger Beetle Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) in the southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 46, 177-180.

KLETEČKA Z. & KUBÁŇ V. 2006: Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) v Čechách. (Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) ) in Bohemia) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 46, 235-236.

KLETEČKA Z. 2007: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském lese. (Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the Blanský les hills).  (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 47, 167 - 187.

KLETEČKA Z. 2008: Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp.) na Třeboňsku  (Succession xylophagous  insect community associated with oaks (Quercus spp.) in the Třeboňsko region). s. 26 - 33.  In : Horák J.  (ed.)  Brouci vázaní na dřeviny (Beetles associated with trees). Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice (In Czech with English summary). 26. 2. 2008. 60 p.

KLETEČKA Z. 2009: Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) of  Southern Bohemia. p. 47 – 50. In SOLDÁN T., PAPÁČEK M. & J. BOHÁČ (Eds.) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28 – July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 s.

KLETEČKA Z. 2009: Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) of Charkov Region, East Ukraine. p. 51 – 56. In SOLDÁN T., PAPÁČEK M. & J. BOHÁČ (Eds.) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28 – July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 p.

KLETEČKA Z. & ČERNÝ V. 2009: Dodatek k rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. (New and interesting records of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) from South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49, 87-89.

KLETEČKA Z., 2009: Im memoriam Karel Deneš.  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49, 111-112.

MATĚJKOVÁ P., KLETEČKA Z. & ŘEHOUNEK J. 2009: Stromy a hmyz. Calla,České Budějovice, 24 p.

KLETEČKA Z. 2009: Krascovití (Buprestidae) v jižních Čechách. (Jewel beetles (Buprestidae) of  Southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.). Suplementum Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 48, 144 pp., 24 tab.

KLETEČKA Z. & KARAS V. 2010: Společenstvo saproxylických brouků (Insecta: Coleoptera) a jeho sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v okolí Hluboké nad Vltavou.(Saproxylic beeltes community (Insecta: Coleoptera)  and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the environs of Hluboká nad Vltavou.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 50, 115-140.

KLETEČKA Z. & KYNKOR J. 2012: Nálezy zajímavých druhů tesaříků (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí Národní přírodní rezervace Řežabinec (jižní Čechy). (Records of  interesting longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)  from the environs of Řežabinec National Nature Reserve (Southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52, 209- 213.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

10.6.2023

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Památník Jana Žižky z Trocnova a Archeoskanzen Trocnov (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
16.6.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Na správné adrese)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
28.7.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Když se zhasne)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova