Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Mikeš V., Kolář V. & Muška M. (2024): Hryzec vodní v živolovných pastech pro vodní živočichy. – Živa 2/2024: 88–89.

Mikeš V. & Albert P. (2023): Hnízdění husy velké (Anser anser) v submontánním výškovém stupni v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 63: 105–107.

Mikeš V., Bufka L., Hedrich J., Muláček R. & Zbytovský P. (2023): Šíření mývala severního (Procyon lotor) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 63: 76–90.

Mikeš V., Jakubec M. & Havlíček J. (2023): Druhý zálet luňce šedého (Elanus caeruleus) do jižních Čech. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 63: 108–111.

Mikeš V. (2022): První nález ježka východního (Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900) na Šumavě. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 62: 103–106.

Mikeš V. (2022): Případ rozmnožování norníka rudého (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) v hnízdní budce vyvěšené na stromě. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 62: 107–110. 

Robovský J. & Mikeš V. (2022): Miloš Anděra, Petr Zbytovský: Savci Táborska – záslužný počin k poznání místní fauny. – Živa 2/2022: LIX.

Mikeš V., Bažant M., Černý M., Šálek M. & Rymešová D. (2021): Bažant obecný (Phasianus colchicus) jako hnízdní parazit koroptve polní (Perdix perdix). – Crex 39: 9–24.

Mikeš V., Hora J. & Bufka L. (2021): Nálezy zedníčka skalního (Tichodroma muraria) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 61: 107–111. 

Mikeš V., Muška M., Vondrka A., Riegert J. & Hladík M. (2021): Hnízdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na vodní nádrži Lipno. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 61: 80–86.

Mikeš V. & Pižl V. (2021): Jezevci lesní (Meles meles) hynou na silnicích také kvůli sběru žížal. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 61: 112–115.

Giarla T. C., Demos T. C., Monadjem A., Hutterer R., Dalton D., Mamba M. L., Roff E. A., Mosher F. M., Mikeš V., Kofron C. P. & Kerbis Peterhans J. C. (2020): Integrative taxonomy and phylogeography of Colomys and Nilopegamys (Rodentia: Murinae), semi-aquatic mice of Africa, with descriptions of two new species. – Zoological Journal of the Linnean Society zlaa108: 1–30.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds) (2020): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VII. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 71–98.

Mikeš V. (2020): Svišť horský (Marmota marmota) na Šumavě v roce 1914. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 124–126.

Mikeš V. (2020): Zajímavé aspekty autekologie plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 65–70.

Mikeš V. & Černý L. (2020): Potrava vlhy pestré (Merops apiaster) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 116–121.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (2019): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VI. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 94–115.

Kvičerová J. & Mikeš V. (2019): Parazitologické výzkumy jako zdroj údajů o rozšíření drobných savců (Soricomorpha, Rodentia) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 84–92.

Mikeš V. (2019): Melanický mýval severní Procyon lotor (Mammalia: Carnivora: Procyonidae). – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 118–119.

Mikeš V. (2019): Příspěvek k rozšíření plcha velkého (Glis glis) v Česku. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 79–83.

Mikeš V., Havlíček J. & Řehounek J. (2019): Současné a historické koloniální hnízdění vlh pestrých (Merops apiaster) na Českobudějovicku. – In: Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VI: 97–103, Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59.

Mikeš V. & Kovačiková L. (2019): Historický výskyt krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 70–78.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (2018): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách V. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 58: 95–130.

Mikeš V. (2018): Nové nálezy myšivky horské (Sicista betulina) v jižních Čechách a perspektivy zjišťování jejího výskytu (Rodentia: Dipodidae). – Lynx n. s. (Praha) 49: 203–208.

Mikeš V. & Řehounek J. (2018): Hnízdění a šíření vlh pestrých (Merops apiaster) v jižních Čechách. – In: Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách V: 104–108, Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 58.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (2017): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách IV. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 57: 99–125.

Mikeš V. (2015): Třetí doklad výskytu výrečka malého v jižních Čechách. – In: Kubelka V. (ed.): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách II: 83–84, Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 55.

Mikeš V. (2014): Zástřel mývala severního – Procyon lotor (Mammalia: Carnivora: Procyonidae) na Českobudějovicku. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 54: 217–218.  

Mikeš V. (2013): Historický nález střečka hrabošího Oestromyia leporina (Insecta: Diptera: Hypodermatidae) v Poodří. – Vlastivědný sborník Novojičínska 63: 193–194.

Mikeš V. (2013): Nové nálezy plcha velkého Glis glis (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 102–105.

Janeček Š., Riegert J., Sedláček O., Bartoš M., Hořák D., Reif J., Padyšáková E., Fainová D., Antczak M., Pešata M., Mikeš V., Patáčová E., Altman J., Kantorová J., Hrázský Z. & Doležal J. (2012): Food selection by avian floral visitors: an important aspect of plant-flower visitor interactions in West Africa. – Biological Journal of the Linnean Society 107: 355–367.

Mikeš V. (2012): Drobní savci (Eulipotyphla, Rodentia) ve sběrech Augustina Daňka. – Vlastivědný sborník Novojičínska 62: 185–199.

Mikeš V. & Lepší M. (2012): Pozorování myšivky horské Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) v severní části Novohradských hor. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52: 236–237.

Mikeš V. & Sedláček F. (2012): Vyskytuje se ještě plch zahradní Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Brdech? – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52: 232–235.

Kvičerová J., Mikeš V. & Hypša V. (2011): Third lineage of rodent eimerians: morphology, phylogeny and re-description of Eimeria myoxi (Apicomplexa: Eimeriidae) from Eliomys quercinus (Rodentia: Gliridae). – Parasitology 138: 1217–1223.

Mikeš V. (2011): Nálezy plcha lesního Dryomys nitedula (Rodentia: Gliridae) ve vrcholových partiích masivu Radhoště (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Carpathica Occidentalis 2: 86–87.

Matějů J., Valasová A. & Mikeš V. (2010): K výskytu plcha zahradního (Eliomys quercinus) v Krušných horách (Rodentia: Gliridae). – Lynx n. s. (Praha) 41: 229–230.

Mikeš V., Hedrich J. & Sedláček F. (2010): Syntopic occurrence of the Garden Dormouse (Eliomys quercinus) and the Edible Dormouse (Glis glis) in a montane climax spruce forest (Rodentia: Gliridae). – Lynx n. s. (Praha) 41: 193–200.

Mikeš V. & Kout J. (2010): Případ mrchožravosti u poštolky obecné (Falco tinnunculus). – Sluka 6: 103–106.

Mikeš V. & Košnar J. (2009): První nález myšivky horské (Sicista betulina) v povodí Chvalšinského potoka (jižní Čechy) (Rodentia: Dipodidae). – Lynx n. s. (Praha) 40: 127–128.

Skoracki M., Antczak M., Riegert J., Fainová D. & Mikeš V. (2009): New species and new records of quill mites (Acari: Syringophilidae) inhabiting African passerines (Aves: Passeriformes). – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55 (2): 123–137.

Mikeš V. & Bufka L. (2008): Distribution of the Edible Dormouse (Glis glis) in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic (Rodentia: Gliridae). – Lynx n. s. (Praha) 39(1): 195–198.

Mikeš V. (2007): Za nejvzácnějším savcem Českého lesa. – Český les: příroda a historie 3: 19–20.

Mikeš V., Cehláriková P. & Řepa P. (2007): K výskytu plcha zahradního (Eliomys quercinus) v Českém lese. – Lynx n. s. (Praha) 38: 113–114.

Riegert J., Dufek A., Fainová D., Mikeš V. & Fuchs R. (2007): Increased hunting effort buffers vole scarcity in an urban kestrel (Falco tinnunculus) population. – Bird Study 54: 353–361.

Riegert J., Fainová D., Mikeš V. & Fuchs R. (2007): How urban Kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? – Acta Ornithologica 42 (1): 69–76.

Riegert J., Mikeš V. & Fuchs R. (2007): Hunting effort and hunting success in Common Kestrels (Falco tinnunculus) breeding in two areas with different degree of landscape urbanization. – Buteo 15: 27–38.

Mikeš V., Šorf M. & Ploc T. (2006): Noteworthy feeding behaviour of the Hooded Crow (Corvus corone cornix). – Studia Universitatis Babeş - Bolyai, Biologia 2: 19–20.

Sedláček O., Fuchs R., Riegert J., Mikeš V., Schröpfer L., Brotánek J. & Bureš J. (2003): Početnost sýce rousného (Aegolius funereus) v jižní části Brd. – Zpravodaj SOVDS 9: 4–6.

Mikeš V. (2002): Neobvyklé potravní chování sluky lesní (Scolopax rusticola). – Zprávy ČSO 54: 25.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
17.8.2024

Žumberská slavnost řemesel 2024

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)
23.8.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Dívčí válka)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova