Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Mikeš V. (2022): První nález ježka východního (Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900) na Šumavě. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 62: 103–106.

Mikeš V. (2022): Případ rozmnožování norníka rudého (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) v hnízdní budce vyvěšené na stromě. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 62: 107–110. 

Robovský J. & Mikeš V. (2022): Miloš Anděra, Petr Zbytovský: Savci Táborska – záslužný počin k poznání místní fauny. – Živa 2/2022: LIX.

Mikeš V., Bažant M., Černý M., Šálek M. & Rymešová D. (2021): Bažant obecný (Phasianus colchicus) jako hnízdní parazit koroptve polní (Perdix perdix). – Crex 39: 9–24.

Mikeš V., Hora J. & Bufka L. (2021): Nálezy zedníčka skalního (Tichodroma muraria) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 61: 107–111. 

Mikeš V., Muška M., Vondrka A., Riegert J. & Hladík M. (2021): Hnízdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na vodní nádrži Lipno. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 61: 80–86.

Mikeš V. & Pižl V. (2021): Jezevci lesní (Meles meles) hynou na silnicích také kvůli sběru žížal. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 61: 112–115.

Giarla T. C., Demos T. C., Monadjem A., Hutterer R., Dalton D., Mamba M. L., Roff E. A., Mosher F. M., Mikeš V., Kofron C. P. & Kerbis Peterhans J. C. (2020): Integrative taxonomy and phylogeography of Colomys and Nilopegamys (Rodentia: Murinae), semi-aquatic mice of Africa, with descriptions of two new species. – Zoological Journal of the Linnean Society zlaa108: 1–30.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds) (2020): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VII. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 71–98.

Mikeš V. (2020): Svišť horský (Marmota marmota) na Šumavě v roce 1914. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 124–126.

Mikeš V. (2020): Zajímavé aspekty autekologie plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 65–70.

Mikeš V. & Černý L. (2020): Potrava vlhy pestré (Merops apiaster) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 60: 116–121.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (2019): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VI. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 94–115.

Kvičerová J. & Mikeš V. (2019): Parazitologické výzkumy jako zdroj údajů o rozšíření drobných savců (Soricomorpha, Rodentia) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 84–92.

Mikeš V. (2019): Melanický mýval severní Procyon lotor (Mammalia: Carnivora: Procyonidae). – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 118–119.

Mikeš V. (2019): Příspěvek k rozšíření plcha velkého (Glis glis) v Česku. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 79–83.

Mikeš V., Havlíček J. & Řehounek J. (2019): Současné a historické koloniální hnízdění vlh pestrých (Merops apiaster) na Českobudějovicku. – In: Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VI: 97–103, Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59.

Mikeš V. & Kovačiková L. (2019): Historický výskyt krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 70–78.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (2018): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách V. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 58: 95–130.

Mikeš V. (2018): Nové nálezy myšivky horské (Sicista betulina) v jižních Čechách a perspektivy zjišťování jejího výskytu (Rodentia: Dipodidae). – Lynx n. s. (Praha) 49: 203–208.

Mikeš V. & Řehounek J. (2018): Hnízdění a šíření vlh pestrých (Merops apiaster) v jižních Čechách. – In: Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách V: 104–108, Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 58.

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (2017): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách IV. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 57: 99–125.

Mikeš V. (2015): Třetí doklad výskytu výrečka malého v jižních Čechách. – In: Kubelka V. (ed.): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách II: 83–84, Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 55.

Mikeš V. (2014): Zástřel mývala severního – Procyon lotor (Mammalia: Carnivora: Procyonidae) na Českobudějovicku. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 54: 217–218.  

Mikeš V. (2013): Historický nález střečka hrabošího Oestromyia leporina (Insecta: Diptera: Hypodermatidae) v Poodří. – Vlastivědný sborník Novojičínska 63: 193–194.

Mikeš V. (2013): Nové nálezy plcha velkého Glis glis (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 102–105.

Janeček Š., Riegert J., Sedláček O., Bartoš M., Hořák D., Reif J., Padyšáková E., Fainová D., Antczak M., Pešata M., Mikeš V., Patáčová E., Altman J., Kantorová J., Hrázský Z. & Doležal J. (2012): Food selection by avian floral visitors: an important aspect of plant-flower visitor interactions in West Africa. – Biological Journal of the Linnean Society 107: 355–367.

Mikeš V. (2012): Drobní savci (Eulipotyphla, Rodentia) ve sběrech Augustina Daňka. – Vlastivědný sborník Novojičínska 62: 185–199.

Mikeš V. & Lepší M. (2012): Pozorování myšivky horské Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) v severní části Novohradských hor. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52: 236–237.

Mikeš V. & Sedláček F. (2012): Vyskytuje se ještě plch zahradní Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Brdech? – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52: 232–235.

Kvičerová J., Mikeš V. & Hypša V. (2011): Third lineage of rodent eimerians: morphology, phylogeny and re-description of Eimeria myoxi (Apicomplexa: Eimeriidae) from Eliomys quercinus (Rodentia: Gliridae). – Parasitology 138: 1217–1223.

Mikeš V. (2011): Nálezy plcha lesního Dryomys nitedula (Rodentia: Gliridae) ve vrcholových partiích masivu Radhoště (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Carpathica Occidentalis 2: 86–87.

Matějů J., Valasová A. & Mikeš V. (2010): K výskytu plcha zahradního (Eliomys quercinus) v Krušných horách (Rodentia: Gliridae). – Lynx n. s. (Praha) 41: 229–230.

Mikeš V., Hedrich J. & Sedláček F. (2010): Syntopic occurrence of the Garden Dormouse (Eliomys quercinus) and the Edible Dormouse (Glis glis) in a montane climax spruce forest (Rodentia: Gliridae). – Lynx n. s. (Praha) 41: 193–200.

Mikeš V. & Kout J. (2010): Případ mrchožravosti u poštolky obecné (Falco tinnunculus). – Sluka 6: 103–106.

Mikeš V. & Košnar J. (2009): První nález myšivky horské (Sicista betulina) v povodí Chvalšinského potoka (jižní Čechy) (Rodentia: Dipodidae). – Lynx n. s. (Praha) 40: 127–128.

Skoracki M., Antczak M., Riegert J., Fainová D. & Mikeš V. (2009): New species and new records of quill mites (Acari: Syringophilidae) inhabiting African passerines (Aves: Passeriformes). – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55 (2): 123–137.

Mikeš V. & Bufka L. (2008): Distribution of the Edible Dormouse (Glis glis) in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic (Rodentia: Gliridae). – Lynx n. s. (Praha) 39(1): 195–198.

Mikeš V. (2007): Za nejvzácnějším savcem Českého lesa. – Český les: příroda a historie 3: 19–20.

Mikeš V., Cehláriková P. & Řepa P. (2007): K výskytu plcha zahradního (Eliomys quercinus) v Českém lese. – Lynx n. s. (Praha) 38: 113–114.

Riegert J., Dufek A., Fainová D., Mikeš V. & Fuchs R. (2007): Increased hunting effort buffers vole scarcity in an urban kestrel (Falco tinnunculus) population. – Bird Study 54: 353–361.

Riegert J., Fainová D., Mikeš V. & Fuchs R. (2007): How urban Kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? – Acta Ornithologica 42 (1): 69–76.

Riegert J., Mikeš V. & Fuchs R. (2007): Hunting effort and hunting success in Common Kestrels (Falco tinnunculus) breeding in two areas with different degree of landscape urbanization. – Buteo 15: 27–38.

Mikeš V., Šorf M. & Ploc T. (2006): Noteworthy feeding behaviour of the Hooded Crow (Corvus corone cornix). – Studia Universitatis Babeş - Bolyai, Biologia 2: 19–20.

Sedláček O., Fuchs R., Riegert J., Mikeš V., Schröpfer L., Brotánek J. & Bureš J. (2003): Početnost sýce rousného (Aegolius funereus) v jižní části Brd. – Zpravodaj SOVDS 9: 4–6.

Mikeš V. (2002): Neobvyklé potravní chování sluky lesní (Scolopax rusticola). – Zprávy ČSO 54: 25.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.10.2023

Výstava hub (KONÁNÍ POTVRZENO!)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova