Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Coleopterologická literatura jižních Čech.
Připravil Zdeněk Kletečka.

ABSOLON K., KRÁL D., SCHOLZ T., 1988: Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 28, 51 - 60.

BALTAZAR Z., 1956: Fauna ČSR -Brouci listorozí I. NČAV, Praha, pp 288.

BALTAZAR Z., 1957: Řád Brouci -  Coleptera. In Kratochvíl J., Klíč zvířeny ČSR, II; NČAV, Praha, pp 419 - 703.

BAŤA L.  1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. Vlastivěd spol. jihočeská  pp. 68.

BAŤA L.  1934: Dodatky k zoologickému výzkumu jižních Čech. Ročenka vlastivěd. spol. jihočeské  za rok 1934, 56 - 58.

BAUDYŠ E. 1912: Tři nové hálky Apiony vyvolané. Čas. Čs. spol. Entomol. 9, 143.

BAUERNÖPL L., ČERNÝ L., 1995: Roháči (Coleoptera, Lucanidae) v  okolí Hluboké n. Vltavou. Selene, (3 str.)

BEZDĚK A.,BEZDĚK J., 1995: Faunistic records from the Czech republic -28, Coleoptera: Chrysomelidae, Aphodiidae. Klapalekiana 31, 72.

BEZDĚK A.,HŮRKA K. a ZELENÝ J., 1995: Společenstva střevlíkovitých brouků  (Coleoptera: Carabidae) a síťokřídlých (Neuroptera) mokřadu Černiš. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 37, 53 -61.

BÍLÝ S., 1976: Phaenops formaneki Jakob., with the description of a new subspecies. Acta entomol. bohemoslovaca, 73: 32 -35.

BÍLÝ S., 1977: Klíč k určování československých krasců (Buprestidae, Coleptera). Academia, Praha,  pp. 52.

BÍLÝ S. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Anobidae, Buprestidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 83, 473.

BÍLÝ S.,  JELÍNEK J. 1983: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Histeridae, Anobiidae, Nutidulidae, Elateridae, Buprestidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 80, 149- 150.

BÍLÝ S., 1976: Phaenops formaneki Jakob., with the description of a new subspecies. Acta entomol. bohemoslovaca, 73: 32 -35.

BÍLÝ S., 1977: Klíč k určování československých krasců (Buprestidae, Coleptera). Academia, Praha,  pp. 52.

BÍLÝ S. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Anobidae, Buprestidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 83, 473.

BÍLÝ S.,  JELÍNEK J. 1983: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera:  Histeridae, Anobiidae, Nutidulidae, Elateridae, Buprestidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 80, 149- 150.

BÍLÝ S.,  JELÍNEK J. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Histeridae,Anobiidae, Nutidulidae, Elateridae, Buprestidae. Zprávy  Čs. spol. entomol.  22, 94- 95.

BÍLÝ S., 1989: Krascovití - Buprestidae. Zoologické klíče, Academia, Praha,  pp.122.

BLATTNÝ V., BLATTNÝ C., 1914: Zwei neue Neurapes- Arten aus Südböhmen. Entomol. Mitteil. 3, 257 -258.        

BLATTNÝ C., 1930: Ueber Napochus claviger Müll. und Napochus pragensis Mach. Čas. Čs. spol. Entomol. 27, 20.

BOHÁČ J., KARAS V., 1988:  Vodní brouci (Hydradephaga, Palpicornia, Coleoptera) biosférické rezervace Třeboňsko.  Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 28, 11 -17.

BOHÁČ J. 1979a:Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Staphylinidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 76, 345 -346.

BOHÁČ J. 1979b: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa. (Coleoptera, Staphylinidae). Zprávy Čs. spol. entomol. 15, 121 - 132.

BOHÁČ J. 1982: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa. (Coleoptera, Staphylinidae). Zprávy Čs. spol. entomol. 18, 65 - 81.

BOHÁČ J. 1985a: Rewiev of the subbfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) in Czechoslovakia. Acta Entomol. Bohemoslov. 82, 360 - 385.

BOHÁČ J. 1985b: Rewiev of the subbfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of  Czechoslovakia .Part II. Acta Entomol. Bohemoslov. 82, 431 -467.

BOHÁČ J. 1988: Nové a zajímavé nálezy drabčíků podčeledi Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) v Československu. Zprávy Čs. spol. entomol. 24, 43 - 54.

BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J., MÚČKA M., KLETEČKA Z.2001: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphilinidae) v jižních Čechách. (Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinnidae) from Southern Bohemia)     (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 41, 73 -76.

BOHÁČ J. 2002: Společenstva epigeických brouků NPR Žofínský prales a NPP Hojná Voda v |Novohradských horách, s. 173 –176.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 285 s.

BOHÁČ J. 2003: Společenstva epigeických brouků národní přírodní památky „Terčino údolí“, s. 193 –199.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 221 s., 193 -199.

BOUKAL D.S, BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK  J., ŠŤASTNÝ J., TRÁVNÍČEK D. 2002: Předběžný seznam vodních brouků Novohradských hor (Coleoptera: Haliplidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Elmidae), s. 237 –240.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 285 s.

BOUKAL D.S, FIKÁČEK M., HÁJEK  J., ŠŤASTNÝ J., TRÁVNÍČEK D. 2003: Water beetles of the Novohradské hory Mts., s. 163 –174.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 221 s.

BOUKAL M.,  1997: Dosud známé lokality Cercyon (Paracycreon) laminatus  a Cryptopleurum subtile v České a Slovenské republice a poznámky k ekologii těchto druhů (Coleoptera:  Hydrophilidae,Sphaeridinae). Klapalekiana 33, 143- 149.

BOUKAL M., TRÁVNÍČEK D., 1995: Faunistic records from the Czech republic -24, Coleoptera: Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Georissidae, Silvanidae. Klapalekiana 31, 65 -68.

BOUKAL M., NOVÁK V., TRÁVNÍČEK D., 1995: Faunistic records from the Czech  republic -25, Coleoptera: Tenebrionidae:Alleculinae. Klapalekiana 31, 69.

BOREK J., LOKAY E., 1911: Noví  brouci pro českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 8, 129- 137.

CULEK M. a kol.(ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 348 pp.      

ČERNÝ L., BAUERNÖPL L. 1995: Vrubounovití brouci z podčeledi zlatohlávků a zdobenců  (Scarabaeidae; Cetoniinae, Trichiinae) v okolí Hluboké nad Vltavou. Selene 4, IV,  5 - 7.

ČÍŽEK L. 1999: Brouci (Coleoptera) jihočeských mokřadů Černiš a Červené Blato sbíraní pomocí pastí „window trap“. Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy 39,  63 - 73.

ČÍŽEK L. & HAUCK D. XXXX: Mycetochara obscura (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) in the Červené Blato bog (South Bohemia).  XX

DANÉK L., LEVÝ S., ZUSKA J., MÁCA J. 1987: Entomologická hlediska v případě nálezu mrtvoly muže ve značném  stupni rozkladu. Kriminalistický sborník 31 742 -747.

DENEŠ K., NIEDL J., 1972: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 13, 87- 99.

DECHANT E., 1930: Pflanzen und Tiergesellschafften im überschwemmungsgebiet der Maltsch südlich von B. Budweis.  Ročenka vlastivěd. spol. jihočeské  za rok 1929, 110 - 120.

DVOŘÁK M., 1983: Majkovití brouci Československa (Coleoptera, Meloidae).  Zprávy Čs. spol. entomol.  40pp.

FASSATI M. 1949: Systematické a faunistické poznámky o Carabidech ČSR.  Čas. Čs. spol. Entomol. 46,  98 -101.

FASSATI M., POLÁČEK V. B. 1964: Pozoruhodný nález tesaříka alpského (Rosalia alpina alpina (L.)) ve středních Čechách (Coleoptera , Cerambycidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 61 (3), 295 -297.

FELIX J. 1950: Capnodis tenebrionis u Prahy. Čas. Čs. spol. Entomol. 47, 74.

FENCL R., 1981: Příspěvek k faunistice brouků čeledi Carabidae státní přírodní reezervace Černé a Čertovo jezero.  Zprávy Čs. spol. entomol. 17, 119 - 125.

FLEISCHER A. 1874/5:Lýkožrouti čili korovci (Bostrychus typographus L.) v Šumavě a jich nepřátelé. Vesmír 4, 96 -99, 111 - 114, 128 -129.

FLEISCHER A. 1877a: Kůrovec na Šumavě. Vesmír 6, 33 -34.

FLEISCHER A. 1877b: Der Fuchtenborkenkäfer "Bostrychus typographus L." in Böhmerwald, seine Mithelfer and dem Zerstörungswerke und seine Feinde aus der Klasse der Insekten. Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde, Hft 99, 3 - 42.

FLEISCHER A. 1925a: Coleopterologické výzkumy.  Čas. Čs. spol. Entomol..22, 20-21.

FLEISCHER A. 1925b: Zajímavé nálezy brouků na Šumavě.  Čas. Čs. spol. Entomol.22, 21.

FLEISCHER A. 1925c: Pozoruhodné nálezy brouků v československé republice r 1925.  Čas. Čs. spol. Entomol.22, 108-109.

FLEISCHER a. 1926: Poznámky k  fauně brouků v pohraničních horských lesích v sev. a již Čechách.  Čas. Čs. spol. Entomol.23, 98.

FLEISCHER A. 1927: Pozoruhodné nálezy brouků v československé republice r 1926.  Čas. Čs. spol. Entomol.24, 97.

FLEISCHER A. 1927-30: Přehled brouků fauny Československé republiky. Mor. mus.  zemské Brno 483 pp.

FREMUTH J. 1965: Příspěvek k poznání fauny nosatců ČSSR (Col., Curculionidae). Zpráv.  Čs. spol. Entomol. 1 (5-6), 1 - 7.

FREMUTH J. 1982: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Curculionidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 85, 395.

FUKA Z., 1994: Výskyt vybraných skupin brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Vysoká Běta. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 34, 73 -79.

GOTTWALD J. 1968: Příspěvek k systematice a faunistice krasců Československa (Col., Buprestidae).  Acta Entomol. Bohemoslov.  65, 325 - 329.

GOTTWALD J.  1969: Nové a zajímavé nálezy brouků z Českolovenska (Col.) (3 příspěvek). ).  Acta Entomol. Bohemoslov.  66, 243 - 246. – (Pterostichus illigery z Morava a Č. Krumlova)

GOTTWALD J.  1970: Nové a zajímavé nálezy brouků z Českolovenska (Col.). Ac. rer. natur. Mus. Nat. Slov. 64, 119 -126.

HÁVA J., 1995: Faunistic records from the Czech republic -26, Coleoptera: Silphidae. Klapalekiana 31, 70.

HÁVA J., RŮŽIČKA J., 1997: Faunistic records from the Czech republic -58, Coleoptera: Silphidae. Klapalekiana 33, 6.

HAVELKA J., NIEDL J., 1953: Poznámky k bionomii tesaříka Nothorhina punctata F. Zool. Ent. listy 2, 213 -219.

HAVELKA J., SCHÖN K., 1970: Příspěvek k poznání rozšíření rodu Apion Herbst (Coleoptera, Curculionodea) na Šumavě. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 10, 144 - 149.

HAVELKA J.1947a: Nálezy některých vzácných našich drabčíků (Col. Staphylin.).  Čas. spol. entomol. 44, 53 -55. 

HAVELKA J.1947b: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých brouků naší zvířeny. Čas. spol. entomol. 44, 122 -125. 

HAVELKA J.1948: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých Coleopter naší fauny.  II.  Čas. spol. entomol. 45, 125 -127. 

HAVELKA J.1949: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých brouků naší zvířeny  III.  Čas. spol. entomol. 46, 155 -157. 

HEJKAL J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Carabidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 86, 77 -78.

HEJKAL J., MORAVEC P., SCHOLZ T., 1980: Trechus rivularis (Gyllenhal, 1810) a další střevlíkovití na lokalitách Nová Pec a Dobrá na Šumavě (Coleoptera, Carabidae). Zprávy Čs. spol. entomol. 16, 44 - 52.

HEYROVSKÝ L., 1910a: Nové druhy a odrůdy českých brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 27.

HEYROVSKÝ L. 1910b: Nové druhy a odrůdy českých brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 58 -59.

HEYROVSKÝ L. 1919: Doplněk ke Klímovu katalogu českých brouků. Cerambycidae. Čas. Čs. spol. Entomol.16,  25-26.

HEYROVSKÝ L. 1921: Noví  brouci pro  Čechy. Čas. Čs. spol. Entomol. 18, 27.

HEYROVSKÝ L. 1923: Příspěvek k poznání  fauny šumavských Coleopter. Čas. nár. mus. odd. přírodov. 97,  35 - 36. 

HEYROVSKÝ L. 1924: Nové a vzácné  druhy českých brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 21, 64. 67-

HEYROVSKÝ L. 1925: Příspěvek k poznání tesaříků. Čas. Čs. spol. Entomol. 22, 28-29.

HEYROVSKÝ L. 1927: Noví a vzácní čeští brouci. Čas. Čs. spol. Entomol. 24, 1.

HEYROVSKÝ L. 1929: Seznam brouků Československé republiky. Čas. Čs. spol. Entomol. 26, dodatek 1 - 16.

HEYROVSKÝ L. 1930a: Seznam brouků Československé republiky. Čas. Čs. spol. Entomol. 27, dodatek 17 - 32.

HEYROVSKÝ L. 1930b: Seznam brouků Československé republiky. Čas. Čs. spol. Entomol. 27, dodatek 33 - 48.

HEYROVSKÝ L. 1930c: Seznam brouků Československé republiky. Čas. Čs. spol. Entomol. 27, dodatek 49 - 61.

HEYROVSKÝ L. 1934: Drobnosti s fauny našich tesaříků. Čas. Čs. spol. Entomol. 31,  1.

HEYROVSKÝ L. 1940: Synonymické a zoogeografické poznámky o některých tesařících. Čas. Čs. spol. Entomol. 37, xxxx.

HEYROVSKÝ L. 1939: Pozoruhodné nálezy tesaříků v letech 1937 -1938.  Čas. Čs. spol. Entomol. 36, 36 -37.

HEYROVSKÝ L. 1942: Řada dalších nových odrůd tesaříků. Čas. Čs. spol. Entomol. 39,  134 -135.

HEYROVSKÝ L. 1942: O vzácných a zajímavých, zvláště teplomilných tesařících. Čas. Čs. spol. Entomol. 39,  53 -55.

HEYROVSKÝ L. 1943/44: K rozšíření tesaříka Tragosoma depsarium L. a problému boreoalpinních tesaříků. Sbor. entomol. odd. Nár. musea v Praze 21-22,

HEYROVSKÝ L. 1949a: Nové a zajímavé nálezy brouků z Československa. Čas. Čs. spol. Entomol. 46, 54 - 56.

HEYROVSKÝ L. 1949b: Akát živnou rostlinou brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 46, 76 - 77.

HEYROVSKÝ L. 1949c: Přehled československých druhů tesaříků rodu Cortodera Musl. Čas. Čs. spol.Entomol. 46, 101 -107.

HEYROVSKÝ L. 1951a: Nové nálezy brouků v jižních Čechách. Čas. Čs. spol. Entomol.48, 140 - 141.

HEYROVSKÝ L. 1951b: Seznam brouků Československé republiky. Dodatek, Čas. Čs. spol. Entomol. 48, 43 - 53.

HEYROVSKÝ L. 1951c: Popis nových forem palearktických tesaříků. Čas. Slez. Muz. Opava (A)  1, 18 - 22.

HEYROVSKÝ L. 1952: Příspěvek k poznání československých tesaříků. Čas. Čs. spol.  Entomol. 49, 229-231.

HEYROVSKÝ L. 1955a: Fauna ČSR -Tesaříkovití. NČAV, Praha, pp.348.

HEYROVSKÝ L. 1955b: Nutulae  cerambycidologicae II. Čas. Slez. Muz. Opava (A)  8, 51 -58.

HEYROVSKÝ L. 1959: Leptura inexspectata Jans. et Sjöb.nový druh pro Čechy (Col., Cerambycidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 56, 302.

HEYROVSKÝ L. 1960a: K bionomii a zoogeografii druhů rodu Pytho F. v  Československu (Col. , Pythidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A)  9, 41 -43.

HEYROVSKÝ L. 1960b: Příspěvek k faunistice a bionomii československých Coleopter. Čas. Čs. spol. Entomol. 57, 402 - 404.

HEYROVSKÝ L. 1961: K  bionomii a rozšíření československých krasců (Col. , Buprestidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A)  10, 127 -130.

HEYROVSKÝ L. 1965: Tesaříkovití (Cerambycidae)  Fauna ČSR –5 - dodatek.  Acta Entomol. Bohemoslov.  62, 67 – 69. – Lep. inexpectata Lenora, Volary Modrava, Nothorina pun. J. Hradec

HEYROVSKÝ L. 1971: Tesaříci (Cerambycidae) a stehenáči (Odemeridae) Novohradských hor. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 11/ suppl., 35 -38.

HEYROVSKÝ L., MAŤCHA J., PLETICH J., LOKAY E., TYL J., ŠULC J., ZEMAN J.,  1913: Noví brouci pro  českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 10, 159 -162.

HOLUB A., SNÍŽEK M., 1997:  Faunistic records from the Czech republic -72, Coleoptera:Trogosidae. Klapalekiana 33, 150.

HORÁK J. 1989:Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Mordellidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 86, 477 - 479.

HRBÁČEK J. 1944: 1 příspěvek k poznání výskytu našich vodních brouků (Col. Haliplidae, Dytiscidae. Hydrophilidae). Čas. Čes. Společ. Entomol. 41, 67 -69. 

HRBÁČEK J. 1943:  Příspěvek k poznání fauny vodních brouků a ploštic ve vodách  třeboňské pánve. Věda přírodní. 22, 117- 118. 

HRBÁČEK J. 1951: Přehled druhů rodu Hydraena Klug. na území Československé republiky. Čas. Čes. Společ. Entomol. 48, 201-226. 

HRDLIĆKA R. 1928: Vyhynulé druhy hmyzu v táborském okolí. Staré i nové letopisy táborské 4: 17. Tábor.

HŮRKA K.  1958: K pobřežní fauně střevlíkovitých brouků Malého Tisého, Velkého Tisého a Koclířova. Ochr. přír. 13, 71 - 72. 

HŮRKA K.  1979: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Carabidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 76, 345.

HŮRKA K. 1990: Srovnání horské fauny Carabidae Šumavy, Českého lesa a Krušných hor. Zpráv. Zpč. pob. ČSE v Plzni, Suppl. 4, III coloquium coleoter., Železná Ruda, 13 - 16.

HŮRKA K. 1992: Střevlíkovití, Carabidae I. Zoologické klíče, Academia, Praha,   pp.196.

HŮRKA K. 1996: Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, pp.566.

HŮRKA K., VESELÝ P., FARKAČ J., 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. Klapalekiana 32, 15 -26.

CHOBOT K. 1997: Scaraboidaeoidea (Coleoptera) Chomutovska a Kadaňska (Česká republika). Klapalekiana 33, 173-184.

JAHN J. 1894: Die Thierwelt. – In: MÄRTEN J. (ed.): Heimatskunde des Bezirkes Kaplitz, pp. 261-265, Druck von Jof. Wiltfchko in Krummau.

JANÁK J., 1996:Faunistic records from the Czech republic -34, Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana 32, 192 -193.

JAGEMANN E. 1955: Fauna ČSR - Kovaříkovití. NČAV, Praha, pp. 302.       

JAVOREK V., 1947: Klíč k určování brouků ČSR. Promberg, Olomouc pp. 951.

JEDLIČKA A. 1910 Klíč k určování  českých brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 7,  60.

JELÍNEK J. a kol., 1993: Seznam československých brouků (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, Supl. 1, Praha,  pp. 172.

KANTNER F., SNÍŽEK M., 1991: Příspěvek  k poznání mandelinky Macroplea  appendiculata (Panz.) (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae). Zpráv. Čs. spol. Entomol. 27,  56 -57.

KANTNER F., 1995: Faunistic records from the Czech republic -34, Coleoptera: Chrysomelidae. Klapalekiana 31, 150.

KARAS V., 1965 a: Příspěvek k poznání fauny brouků jižních Čech. Zpráv. Čs. spol. Entomol. 1 (3), 7 - 10.

KARAS V., 1965 b: Příspěvek k výskytu vzácných Coleopter. Zpráv. Čs. spol. Entomol.1 (5-6), 17 - 18.

KARAS V., 1975: Dva nové druhy brouků pro Československo. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 15, 108.

KARAS V., 1977: Příspěvek k faunistice Coleoper  jižních Čech (Coleoptera). Zpráv. Čs.spol. Entomol. 13,  25- 29..

KARAS V., 1980: Příspěvek k faunistice brouků jihočeské pánve (Coleoptera). Zpráv. Čs. spol. Entomol. 16,  29 -32.

KARAS V., KLETEČKA Z. 2002: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech. (Records of  rare and new beetle species (Coleoptera) from the fauna of  South Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy  42, 89-98.   

KIRCHNER L. 1854: Verzeicnniss der in Gegend von Kaplitz, Budweiser Kreises in Böhmen vorkommenden Aderflügler. Verh. zool. - bot. Ver. Wien 4. .

KIRCHNER L. 1859: Die Koleopteren der Umgegend von Kaplitz. Lotos VIII, 38, 56, 87, 126, 180  a 201.

KLAPÁLEK F., 1903: Atlas brouků středoevropských. Praha. I pp. 462, II pp. 382

KLÍMA A. 1902: Catalogus insectorum faunae bohemicae VI. Die Käfer (Coleoptera). - Spol. pro fysiokr. v Čechách. Praha, 120 pp.

KLIMENT J. 1896/9: Čeští brouci. Něm. Brod  811 pp.

KLETEČKA Z., HOLUB A., MIESBAUER J. 1994: Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 34, 68 - 70.

KLETEČKA Z. , 1980: Rozšíření čeledi Buprestidae na Plzeňsku. Zprávy Muz. Záp. kraje Plzeň, Příroda 23, 31 - 36.

KLETEČKA Z.  1990a: Xylofágní brouci (Coleoptera) jilmů Ulmus sp. div. v okolí Charkova SSSR a na Třeboňsku Československo. Zpráv. Zpč. pob. ČSE v Plzni, Suppl. 4, III  coloquium coleopter., Železná Ruda, 25 - 27.

KLETEČKA Z. 1990b: Brouci (Coleoptera) naletující do feromonových lapačů na Rhyacionia  buoliana (Den et. Schiff.) a Zeiraphera diniana Gn. (Lepidoptera). Zpráv. Zpč. pob. ČSE v Plzni, Suppl. 4, III coloquium coleoter., Železná Ruda, 21 - 24.

KLETEČKA Z.  1993: K rozšíření Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 33, 45 - 46.

KLETEČKA Z. 1994: Poznámky k rozšíření krasců (Coleoptera,Buprestidae) z rodu Cylindromorphus a Paracylindromorphus v České republice. Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy 34, 71 - 72.

KLETEČKA Z. 1995a: Rozšíření krasce Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 35, 56-58.

KLETEČKA Z.  1995b:Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 35, 50.

KLETEČKA Z. 1995c: Tesaříci (Coleoptera, Cerambycidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 35, 44.

KLETEČKA Z. . 1996a: The xylophagus beetles (Insecta, Coleoptera) community an its succession on Scotch elm (Ulmus glabra) branches. Biologia 51, 143-152.

KLETEČKA Z. 1996b: Rozšíření krasce Poecilonota dives (Guill.) (Buprestidae, Coleoptera) v jižních Čechách. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 36, 111-113.

KLETEČKA Z. 1996c: Rozšíření krasce Dicerca alni (Fisch.) (Coleptera, Buprestidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 36, 2, 115-116.

KLETEČKA Z.  1996d: K ochraně xylofágního hmyzu.Veronica, Brno 52 -53.

KLETEČKA Z.  1997a: K výskytu a  bionomii Coraebus undatus (FAB.) (Buprestidae, Coleoptera) v jižních Čechách  Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 37, 62-65.

KLETEČKA Z. 1997b: "Obnova" hlubocké krajiny. Nika, Praha  86 - 88.

KLETEČKA Z. 1998a: Úloha xylofágního hmyzu při odumírání dubů na Třeboňsku.- In: Švecová, M., Čížková, D., (eds.): Vliv abiotických faktorů na zdravotní stav dřevin v mimolesní zeleni. Sbor. ref. České Budějovice 1998: 10 -15. 

KLETEČKA Z.. 1998b: Xylofágní hmyz (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) jilmových  porostů Blanského lesa. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 38, 61 -72.           

KLETEČKA Z., KŘIVAN V. 1999: Rozšíření čeledí Bolboceratidae, Geotrupidae a Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeiodea) v jižních Čechách. Distributions of families Bolboceratidae, Geotrupidae and Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeiodea) in southern Bohemia. (In Czech; Engl. abstr.). Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy 39,  81 - 90.

KLETEČKA Z. 1999: K výskytu Anthaxia candens (Coleptera, Buprestidae) v jižních Čechach. (Distribution of  Anthaxia candens (Coleptera, Buprestidae) in southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy  39, 93-94.

KLETEČKA Z., KŘIVAN V.  1999: Výskyt Copris lunaris (Coleptera, Scarabaeidae,Coprinae) v okolí Českých Budějovic. (Occurrence of Copris lunaris (Coleptera,Scarabaeidae, Coprinae) in near Českých Budějovic  (southern Bohemia)). (In Czech; engl. abstr.)  Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy  39, 38.

KLETEČKA Z., KŘIVAN V. 1999: Výskyt Caccobius schreberi a Euoniticellus fulvus (Coleptera, Scarabaeidae, Coprinae)  v jižních Čechách. (Occurrence of  Caccobius schreberi and Euoniticellus fulvus (Coleptera, Scarabaeidae, Coprinae) in southern  Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.). Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy 39, 95.

KLETEČKA Z. 2000: Rozšíření krasců rodu Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechach. (Distribution of genus  Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) in southern Bohemia.)  (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 40,  49 -53.

KLETEČKA Z., MÚČKA M. 2000: Acmaeodera degener (SCOP.) (Buprestidae,Coleoptera)  - nový druh pro jižní Čechy. (Acmaeodera degener (SCOP.) (Buprestidae,Coleoptera) -  new species from south Bohemia). (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy 40, 54.

KLETEČKA Z., ČERNÝ V. 2001: Rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. (Distributions of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud.Přírod. vědy 41, 57-62.

KLETEČKA Z. 2002: Společenstva xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus silvatica L.) v Novohradských horách. (Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera) and its succession on the beech (Fagus silvatica L.) in the Novohradské hory Mountais). (In Czech; Engl. abstr.) s. 177 -182.  In, Papáček M. (Ed.): Biodiversita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, 10. -11. 1. 2002, 285 s.

KLETEČKA Z., KOLLÁR D. 2002: Rozšíření podčeledi Valginae a Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) v jižních Čechách. (Distribution beetles of Valginae and Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) in South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod. vědy  43, 79-92.    

KLETEČKA Z., KLEČKA J. 2003: Rozšíření tesaříka obrovského Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. (Distribution of  Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia.) (In  Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihoč. muz. v Č. Bud. Přírod.vědy  43, 71- 78.   

KLETEČKA Z. & BOHÁČ J. 2004:  Suchozemští brouci (Coleoptera), s. 193 –199. In, Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská universita,České Budějovice, 304 s.

Kletečka Z., Blízek j. & Grycz f., 2006:  První nálezy svižníka Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) v jižních Čechách.  (The first findings Tiger Beetle Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) in the southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.)  Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 46, 177-180.

Kletečka Z. & Kubáň V., 2006: Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) v Čechách. (Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) in Bohemia) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 46, 235-236.

Kletečka Z., 2007: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském lese. (Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the Blanský les hills).  (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 47, 167 - 187.

KLETEČKA Z., 2008: Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp.) na Třeboňsku (Succession xylophagous  insect community associated with oaks (Quercus spp.) in the Třeboňsko region). s. 26 - 33.  In: Horák J. (ed.) Brouci vázaní na dřeviny (Beetles associated with trees). Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice (In Czech with English summary). 26. 2. 2008. s. 60.

KLETEČKA Z. 2009:  Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) of Southern Bohemia. p. 47 – 50. In SOLDÁN T., PAPÁČEK M. & J. BOHÁČ (Eds.) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28 – July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

KLETEČKA Z. 2009:  Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) of Charkov Region, East Ukraine. p. 51 – 56. In SOLDÁN T., PAPÁČEK M. & J. BOHÁČ (Eds.) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28 – July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

KLETEČKA Z., ČERNÝ V. 2009: Dodatek k rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. (New and interesting records of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) from South Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49, 87-89.

KLETEČKA Z. 2009:  Krascovití  (Buprestidae) v jižních Čechách. (Jewel beetles (Buprestidae) of  Southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.). Suplementum Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 48, 144 pp., 24 tab.

KLETEČKA Z. & KARAS V. 2010: Společenstvo saproxylických brouků (Insecta: Coleoptera) a jeho sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v okolí Hluboké nad Vltavou. (Saproxylic beeltes community (Insecta: Coleoptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the environs of Hluboká nad Vltavou.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 50, 115-140.

KLETEČKA Z. & KYNKOR J. 2012: Nálezy zajímavých druhů tesaříků (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí Národní přírodní rezervace Řežabinec (jižní Čechy). (Records of  interesting longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)  from the environs of Řežabinec National Nature Reserve (Southern Bohemia.) (In Czech; Engl. abstr.) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 52, 209- 213.

 KNÍŽEK M. 1988: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera, Scolytidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 85, 396.

KOCIÁN M., 1995: Samčí kopulační orgány středoevropských druhů rodu Lordithon (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae). Klapalekiana 33, 33 - 47.

KOMÁREK K. 1947: Soběslavská Blata a jejich příroda. Jub. sbor. měst. Mus. v Soběslavi  26, 33 -41.   

KRÁL D., SOUČEK M., 1987: Nové a zajímavé nálezy nadčeledi Scarabaeoidea (Coleoptera) z Československa.  Zprávy Čs. spol. entomol. 23, 17 - 24.

KRÁL J. 1948: Příspěvek k poznání dřepčíků zvířeny Československa (5.). Čas. Čs. spol. Entomol. 45, 59 - 63.

KRÁL J. 1954: Příspěvek k poznání dřepčíků zvířeny Československa (6.). Acta societ. Entomol. Čechosloveniae 51, 177 - 180.

KRÁSA T. 1922: České druhy rodu drabčíků "Aleochara" s popisem nového středoeveropského druhu. Čas. Čs. spol. Entomol. 19,  80.

KUBÁŇ V. 1979: Poznámky k bionomii, ekologii a faunistice několika druhů krasců ČSSR. Zpráv. Českoslov. spol. entomol. 15, 75 - 80 

KUBÁŇ V. 1988:Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Elateridae. Acta Entomol. Bohemoslov. 85, 318.

KULT K., 1941: Přehled synonym českých Carabidů 1č.. Čas. Čs. spol. Entomol. 38, 15 - 25.

KULT K., 1947: Klíč k určování čeledi Carabidae Československé republiky. Entomologické příručky 20, Českoslov. spol. entomologická,  pp.199.

LÁBLER K., ROUBAL J. 1933: Seznam brouků republiky Československé, 3. Histeridae. Českoslov. spol. entomologická,  pp.

LIKOVSKÝ Z.  1964: Příspěvek k poznání československých druhů rodu Gyrophaena Mannerheim (Col., Staphylinidae). Ac. rer. natur. Mus. Nat. Slov. 58, 51 - 65.

LIKOVSKÝ Z.  1965: Československé druhy rodu  Aleochara Gravenhorst (Coleoptera, Staphylinidae). Ac. rer. natur. Mus. Nat. Slov. 59, 29 - 96

LIKOVSKÝ Z.  1967: Příspěvek k faunistice československých Aleocharinů (Coleoptera, Staphylinidae). Ac. rer. natur. Mus. Nat. Slov. 61, 89 - 96.

LÖBL J. 1960: Československé druhy rodu  bibloplectus Reitter Aleocharinů (Coleoptera, Pselaphidae). . Čas. Čs. spol. Entomol. 57, (1), 58 –67.

LOKAY E. 1869: Seznam brouků českých. Archív pro přírodov. výzkum Čech, I, část IV, Praha,  pp. 77.

LOKAY E. 1904: Noví brouci pro českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 1,  31 - 33.

LOKAY E. 1905a: Coleoptera myrmecophila bohemica. Čas. Čs. spol. Entomol. 2,  87.

LOKAY E. 1905b: Noví brouci pro českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 2,  87.

LOKAY E. 1907: Noví brouci pro českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 4, 95.

LOKAY E. 1909: Nové a vzácné druhy českých brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 6,  117.

LOKAY E. 1919a: Noví brouci pro českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 16,  18 -19.

LOKAY E. 1919b: Nové formy brouků z Čech. Čas. Čs. spol. Entomol. 16,  20.

LUKEŠ J. 1913: Chrysomela olivacea. Čas. Čs. spol. Entomol. 10, 111 -112.

LUKŠ J. 1908: Brouci z okolí píseckého. Čas. Čs. spol. Entomol. 5, 100 - 102.

MÁCA J. 1969: Anthicidae jihočeských písčitých lokalit (Col.). Zprávy Čs. spol. entomol. 5, 95 - 96.

MÁCA J. 1970: Příspěvek k poznání fauny brouků v jižních Čechách. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 10, 41 - 45.

MÁCA J. 1982: Příspěvek k faunistice drabčíků jižních Čech (Coleoptera, Staphylinidae). Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 22, 41 - 45.

MÁCA J. 1974: Stručná charakteristika zvířeny bezobralých na Táborsku. In A. Z. Hnízdo a V. Král (red.): Vlasvivěda Táborska III. Okresní pedagogické středisko Tábor. 121 - 138.

MÁCA J. 1996: Příspěvek k poznání zoocecidií jižních Čech. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 36, 87 - 100.

MÁCA J. 1997: Jak vidím akci Obnova hlubocké krajiny. Veronica 11,  47.

MÁCA J., 2003: Inventarizační průzkum národní přírodní památky Tereziino údolí. Brouci (Coleptera) a dvoukřídlí (Diptera), s. 187 –191. In, Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 221 s.,187 –191.

MÁCA J., 2003: Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žofínský prales. Brouci (Coleptera) a dvoukřídlí (Diptera), s. 181 –186. In, Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočes. universita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 221 s.,181 –186.

MACHULKA V. 1923a: Fauna bohemica. Čas. Čs. spol. Entomol. 20, 73.

MACHULKA V. 1923b: Dva noví čeští brouci. Sbor. entom. odd. Nár. mus.

MACHULKA V. 1931: Revision der Tribus Neuraphini und Bestimmugstabellen der auf dem  Gebiete des ČSR vorkommenden Arten. Čas. Čs. spol. Entomol. 28, 77-89.

MAŘAN J. 1956: Nástin entomogeografických poměrů Československa. Acta faun. Mus Nat. Pragae 1, 3 -25.

MATĚJKA F. 1903/4: Význačný škodný hmyz píseckých lesů a okolí. Výroční zpráva  učilišť lesnických, Písek 1903-4, 30 pp.

MATĚJKA F. 1912: Dva škůdci lesních kultur. Les a lov 6, 161 -165.

MATĚJKA F. 1912/13: Dva škůdci lesních kultur. Výroční zpráva nadačních ústavů lesnických, Písek 1912-13, 3 -10.

MERTLÍK  J., 1996: Faunistic records from the Czech republic -51, Coleoptera: Elateridae. Klapalekiana 32, 240.

MÍKA P., 1995: Faunistic records from the Czech republic -33, Coleoptera: Latridiidae. Klapalekiana 31, 147 -149.

MÍKA P., 1996: Faunistic records from the Czech republic -55, Coleoptera: Latridiidae. Klapalekiana 31, 275 -277.

MLYNÁŘ Z., PŮLPÁN J., 1971: Střevlíci Novohradských hor (Coleoptera, Carabidae). Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 11/ suppl., 25 -34.

MORAVEC P., 1986a:Příspěvek k faunistice střevlíkovitých Československa (Coleoptera, Carabidae).  Zprávy Čs. spol. entomol. 22, 21 - 26. 

MORAVEC P. 1986b: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Carabidae. Acta  Entomol. Bohemoslov. 83, 155.

MRKVA L. 1958: Fauna  kůrovců na polomových plochách Novohradských hor. Les práce   37, 162 - 166.

MRKVA L. 1960: Kůrovci Novohradských hor. Sbor.  ČSAZV. Les 6 (30), 409 - 418.

NIEDL J., DENEŠ K., 1965: K výskytu Pytho depressus v jižních Čechách. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 5, 69 -70. 

NIEDL J.,1949:Výskyt tesaříka Clytus tropicus Panz. na Třeboňsku. Čas. Čs. spol. ent. 46, 78.

NIEDL J., 1956: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), I. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 17:  305-329.

NIEDL J., 1957: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), II. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 18: 209-237. 

NIEDL J., 1958: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), III. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje  19: 7-41. 

NIEDL J., 1959a: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), IV. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 20: 163-183. 

NIEDL J., 1959b: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), V. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje  20: 411-437. 

NIEDL J., , 1960a: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), VI. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje  21: 167-186. 

NIEDL J., 1960b: Monografie československých druhů tribu Carabini (Col. Carabidae, Carabinae), VII. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 21:  511-523. 

NIEDL J., 1965:  Výskyt vrubounovitých brouků rodu Onthophagus Latreille na Třeboňsku. Zprávy muzeí Jihoč. kraje., 28.

NIEDL J., 1967: Výskyt vrubounovitých brouků rodu Aphodius Illiger na Třeboňsku. Sbor. Jihoč. muz. v Č.Bud. Přírod. vědy 7, 19 -20.

NIEDL J., 1968: Nová rasa Orinocarabus silvestris Panz. z jižních Čech (Col. Carabidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 18, 49 - 51.

NIEDL J., 1973: Nová forma  Platycarabus irregularis F. z jižních Čech (Col. Carabidae - tribus Carabini). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 22, 91 - 93.

NIEDL J., 1975a: Carabus (Eucarabus) scheidleri Panzer a jeho formy na území ČSSR (Col. Carabidae - tribus Carabini). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 24, 33 - 45.

NIEDL J., 1975b: Nová forma střevlíka Carabus (Megodontus) violaceus Linn. z jižních Čech (Coleoptera - Carabidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 24, 89 - 90.

NIEDL J., 1976: Carabus (Mesocarabus) problematicus Herbst a jeho formy na území ČSSR (Coleoptera, Carabidae, Carabini). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 25, 11 - 18.

NIEDL J., 1987: Bionomické a systematické poznámky k rodu Acalles Schönherr (Coleoptera, Curculionidae). Zprávy Čs. spol. entomol. 23, 5 - 14.

NIEHUS M. 1988: Die Prachtkäfer (Coleoptera, Buprestidae) in Rheinland - Pfalz. Mainzer Naturwis. Archiv 9, 196pp.

OBENBERGER  J. 1922: Nebria castanea ssp. šumavica m. n. sp.  Čas. Čs. spol. Entomol. 19, 13-14. 

OBENBERGER  J. 1933: O některých zajímavých krascích republiky Československé (Col.). Čas. Čs. spol. Entomol. 30, 173 - 180.

PEČÍRKA J. 190x: Noví brouci pro českou faunu. Příroda IX,

PEČÍRKA J. 1905: Noví brouci pro českou faunu. Čas. Čs. spol. Entomol. 2, 57 - 60.

PEČÍRKA  J. 1906: Myrmecophilie u Formica rufa L. Čas. Čs. spol. Entomol. 3, 65 -81.

PEČÍRKA J. 1906: K biologii Rhagium inquisitor L.. Čas. Čs. spol. Entomol. 3, 4 - 8.

PEČÍRKA  J. 1923: Vzácní kovaříci. Čas. Čs. spol. Entomol. 20, 77.

PFEFFER A. 1924: Noví čeští brouci. Čas. Čs. spol. Entomol. 21, 96.

PFEFFER A. 1955:  Fauna ČSR - Kůrovci. NČAV, Praha,  pp. 324.

PFEFFER A. 1965: Kůrovci (Scolytidae)  Fauna ČSR – 6 – dodatek. Acta Entomol. Bohemoslov. 62, 61 - 66. Kůrovci z N.Hradů z Lipna a H. Plané

PFEFFER A., ZUMR V., 1983:Communities of Coleoptera on the silver fir (Abies alba). Acta Entomol. Bohemoslov. 80, 401 -412.

PFEFFER A., ZUMR V., 1984: Kůrovci (Coleoptera, Scolytidae) Českobudějovické pánve. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 24, 31 -36.

PFEFFER A. 1981: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Scolytidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 78, 230.

PFEFFER A. 1979:Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Alleculidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 76, 206.

PFEFFER A. 1969: Brouci jako složka borovice Pinus mugo. Conces. sci. fac. silv. Brno 5, 5-13.

PFEFFER A. 1976:Insekten als Indikatoren von Veränderungen in der  Bestandzusammensetzung der südböhmischen Moore. Quaest. Geobiol., Praha, 16, 75 -98.

PFEFFER A., 1989: Kůrovcovití Scolytidae a jádrohlodovití Platypopdidae. Zoologické klíče, Academia, Praha, pp. 140.

PIČMAN Z. 1959: Faunistické poznámky o Carabidech ČSR. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 8, 127 -129.

PIČMAN Z. 1962: Příspěvek k faunistice a bionomii brouků Československa.  Čas. Čs. spol. Entomol.  59 (1), 98 -99.

PODANÝ C. 1950: Nové formy tesaříků (Col., Cerambycidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 47, 19 – 20.

PRŮDEK P., 1997: Faunistic records from the Czech republic -75, Coleoptera: Crypophagidae, Erotylidae, Latridiidae. Klapalekiana 33, 249 - 250.

PURKYNĚ  C. 1954: Poznámky k zoogeografickému rozšíření nosatců v Československu. Acta societ. Entomol. Čechosloveniae 51, 165 - 175.

RAMBOUSEK F. 1908: Klíč k určování českých brouků (Staphylinidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 5, 37.

RAMBOUSEK F. 1910: Fauna bohemica.  Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 28 -29.

REITTER E. 1908 -1916: Fauna germanica. Lutz  Verlag, Stutgart  I -V ,   248, 392, 436, xxx,  344, 168 tab.

ROUBAL J., 1901: Epidemie lýkožroutů v Pošumaví. Vesmír 31, 46.  – (Chudenice)

ROUBAL J., 1906: Novinky fauny brouků českých. Čas. Čs. spol. Entomol. 3, 120 -121.

ROUBAL J., 1907: Několik koleopterických poznámek. Čas. Čs. spol. Entomol. 4, 87.

ROUBAL J., 1907: Noví brouci. Čas. Čs. spol. Entomol. 4, 94.

ROUBAL J., 1907: Dodatky  k seznamu českých myrmecophilů. Čas. Čs. spol. Entomol. 4, 135 -137.

ROUBAL J., 1908: Noví brouci české fauny. Čas. Čs. spol. Entomol. 5, 72.

ROUBAL J., 1908:Některé biologické, zoogeografické a jiné poznámky o broucích. Čas. Čs.  spol. Entomol. 5, 83.

ROUBAL J., 1908: Noví čeští brouci. Čas. Čs. spol. Entomol. 5, 147.

ROUBAL J., 1910: Noví brouci české fauny a některé poznámky systematické a oekologické. Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 19.

ROUBAL J., 1910: Nové druhy pro Čechy broučí.  Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 158 - 160.

ROUBAL J., 1913: Pět nových  brouků z Čech.  Čas. Čs. spol. Entomol. 10, 106.

ROUBAL J., 1916: Další novinky českých  brouků. Čas. Čs. spol. Entomol. 13, 86.

ROUBAL J., 1917: Noví brouci české zvířeny. Čas. Čs. spol. Entomol. 14, 69- 70.

ROUBAL J. 1918: Podhorní (submontánní) ráz Českomoravské vysočiny na Pacovsku. Čas. Nár. muzea 112, 317 - 320.

ROUBAL J., 1919: Noví  brouci čeští. Čas. Čs. spol. Entomol. 16, 17 -18.

ROUBAL J., 1921: Noví  brouci pro českou zvířenu. Čas. Čs. spol. Entomol. 18, 87 -89.

ROUBAL J, 1925: Novinky českých coleopter. Čas. Čs. spol.Entomol. 22,  106.

ROUBAL J., 1926: Novinky českých coleopter. Čas. Čs. spol.Entomol. 23,  106-107.

ROUBAL J., 1927: Noví brouci české fauny. Čas. Čs. spol. Entomol. 24, 41.

ROUBAL J., 1929a: Coleoptera Bohemiae nova. Čas. Čs. spol. Entomol. 26, 8.

ROUBAL J, 1929b:Nová Coleoptera faunae Bohemiae. Čas. Čs. spol. Entomol. 26, 92.

ROUBAL J., 1931: Coleoptera nova pro Bohemia. Čas. Čs. spol. Entomol. 28, 132.

ROUBAL J., 1932a: Příspěvek k známostem fauny Coleopter rašelinišť jihočeských v létě. Čas. Čs. spol.Entomol. 29, 25 - 26.

ROUBAL J., 1932b: Melanophila Formaneki Jakobson (Area Formán.) v Čechách. Čas. Čs. spol. Entomol. 29, 170 -171.

ROUBAL J., 1933a: Nouvelles découvertes de quelques Coléoptéres décrits d´aprés un seul exemplaire on d´une seule localité. Miscellanea Entomologica 34, 11.

ROUBAL J., 1933b: Übersicht der Gnorimus nobilis L. - Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. Kranchers Entomol. Jahrbuch.

ROUBAL J., 1933c: Nová Coleoptera  české zvířeny. Čas. Čs. spol. Entomol. 30, 138.

ROUBAL J., 1933d: Philonthus rectangulus Scharp.  v Čechách. Čas. Čs. spol. Entomol. 30, 4.

ROUBAL J., 1934a: Die Coleopterenwelt (Tyrphobionte, Tyrphophile,Tyrphoxene etc.)  der  Třeboner (Wittingauer) Moore. Folia zool. hydrobiol., Riga, 7, 56 - 97.

ROUBAL J., 1934b: Popisy čtyř nových Coleopter z  Československé  republiky. Čas. Čs. spol. Entomol. 31,

ROUBAL J., 1935: Obraz letní zvířeny Coleopter na Hlubocku v jižních Čechách. Biosynoecie starých pařezů. Ročenka Vlastivědné společnosti Jč při Městském museu v  Č. Budějovicích za rok 1934. 64 - 67.

ROUBAL J., 1938: Československá boreoalpinní Coleoptera a některé jiné druhy, patřící spolu oblasti severské i středoevropské. Čas. nár. muz., přír. 42, 121 - 141.

ROUBAL J., 1940:  Coleoptera vřesovišť. Entomol. listy  3, 25 -36.

ROUBAL J., 1941: Další příspěvky  k  české broučí zvířeny. Čas. Čs. spol. Entomol. 38, 138. 72 -74.

ROUBAL J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Čas. Čs. spol. Entomol. 39, 137 - 138.

ROUBAL J., 1945: Další příspěvek  k seznamu českých Coleopter.  Čas. Čs. spol. Entomol. 42,  58 -59.

ROUBAL J., 1952a: Nová Coleoptera  české fauny 48 příspěvek. Čas. Slez. Muz. Opava (A)  2, 47 - 48.

ROUBAL J., 1952b: Systematicko- morfologická a zoogeografická studie o Agriotes gallicus Lac. a Chrysobothris igniventris Reitt.. Čas. Slez. Muz. Opava (A)  2, 48 - 50.

RŮŽIČKA J., VÁVRA J., 1993: Rozšíření a ekologie brouků rodu Choleva (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) na území Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana 29, 103 - 130.

RŮŽIČKA V., BOHÁČ J., MACEK J., 1991: Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku. Sborn. Jihočes. Muz. v Č. Budějovice Přírod. vědy 31, 33 - 46.

SIMANDL J., KLETEČKA Z. 1987: Community of xylophagous beetles (Coleoptera) on Sarothamnus scoparius in Czechoslovakia. Acta Entomol. Bohemoslovaca 84, 321 - 329.

SIMANDL J., 1987: Fauna tesaříkovitých v okolí Blatné (Coleoptera, Cerambycidae). Zpráv. Čs. spol. Entomol. 23, 39 - 41.

SIMANDL J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Elateridae. Acta Entomol. Bohemoslov. 86, 311.

SIMANDL J., 1990: Sledování ekologie kozlíčka Menesia bipunctata (Zoubkov) (Coleoptera, Cerambycidae).Sborn. Jihočes. Muz. Č. Budějovice Přírod. vědy 30, 19 -20.

SIMANDL J. 1993: The spatial pattern, diversity and niche partitioning in xylophagous beetles (Coloptera) associated with Frangula alnus Mill. Acta Ecologica 14, 161 – 171.

SIMANDL J. 1995: Společenstvo brouků (Coleoptera) etáže korun obhospodařovaných porostů borovice lesní. Lesnictví 41, 316 -321.

SLÁMA M., 1966: Několik nálezů vzácnějších druhů tesaříků v širším pražském okolí (Coleoptera, Cerambycidae). Zpráv. Čs. spol. Entomol. 2, 10 -13.

SLÁMA M. E. F., 1998, Tesaříkovití (Cerambycidae) České a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera), Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.

SMETANA A., 1957: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíkovitých Československa III. (Coleoptera, Staphylinidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 54, (3). 246 -262.

SMETANA A., 1958: Fauna ČSR - Drabčíkovití I. NČAV Praha, pp.436.

SMETANA A., 1959: Die Tschechoslowakischen arten der Gattung Godromicus Redt.  (Coleoptera, Staphylinidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 56, (4). 355 -362.

SMETANA A., 1964: Systematische und Faunistische Beiträge zur kenntnis der Staphyliniden - Fauna der Tschechoslowakei VI. (Coleoptera, Staphylinidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 61, (2). 162 -172.

SMETANA A., 1966: Systematische und Faunistische Beiträge zur kenntnis der Staphylinidenfauna der Tschechoslowakei VII. (Coleoptera, Staphylinidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 63, 322 – 336. – drab. Plešné a Čertovo jezero, Hor. Kvilda.

SCHOLZ T., 1980: Trechus (Epaphius) rivularis Gyllenhal, 1810 (Coleoptera, Carabidae) nový druh pro území ČSR. Zprávy Čs. spol. entomol. 13, 93 - 94.

SCHÜTZ O., 1975: Tesaříkovití - Cerambycidae - v lesích jihovýchodně od Písku.  Sborn.  Jihočes. Muz. Č. Budějovice Přírod. vědy 15, 119 -132.

SPITZER K., ZUMR V., 1982: K evoluci entomofauny s úzkou vazbou na borovici blatku (Pinus rotundata Link.) v jižních Čechách. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 22, 93 -96.

STREJČEK J., 1965: Příspěvek k poznání brouků Československa z čeledi Curculionidae. Zpráv. Čs. spol. Entomol. 1 (4), 1 - 6.

STREJČEK J., 1969: Příspěvek k poznání brouků čeledí  Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae v Československu (2). Zpráv. Čs. spol. Entomol. 5,  83 - 88.

STREJČEK J., 1980:Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera:Chrysomelidae, Curculionidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 77, 431.

STREJČEK J., 1988: Zajímavé nálezy brouků ze skupiny čeledí Heteromera a Clavicornia v  ČSSR. Zprávy Čs. spol. entomol. 24, 65 - 66.

STREJČEK J., 1990:Brouci čeledí Bruchidae, Urodonidae a Anthribidae. Zoologické klíče, Academia, Praha, pp. 88.

STREJČEK J., 1993:Faunistic records from the Czech republic -9, Coleoptera:Chrysomelidae, Bruchidae, Curculionidae. Klapalekiana 29, 169 - 171.

STREJČEK J., 1994: Faunistic records from the Czech republic -17, Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana 30, 196.

SYROVÝ S. (edit.) a kol., 1958: Atlas podnebí Československé republiky. Ústřední správa  geodesie a kartografie, Praha, pp. 13, map. listů 98.

ŠRŮDKA P. a LIŠKA J., 1996: Krasec Agrilus suvorovi populneus v Českém krasu. Živa 44, 174 - 175.

ŠTĚPÁN J. V., 1908: Na Kleťské pasece. Příroda, VI, 218, Praha.

ŠTĚPÁN J. V., 1911: Ubývání vodních brouků v jižních Čechách. Příroda, IX, 189, Praha.

ŠTOURAČ P., 1995:  Faunistic records from the Czech republic -20, Coleoptera: Micropeplidae, Staphilinidae: Aleocharinae. Klapalekiana 31, 22.

ŠVIHLA V., 1982: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Cantharidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 79, 13.

TÁBORSKÝ I. 1981a: Aquatische und semiterrestrische Käferfauna der Salzstelle Bylany  bei Most  (Col. Haliplidae, Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrophilidae - Bohemia bor. occ.). Entomol. Nachrichten und Berichte, 25:  65-67.

TÁBORSKÝ I. 1983: Sbor. Okr. Mus. v Mostě: 43-46

TESAŘ Z., 1957:  Fauna ČSR - Brouci listorozí II.-NČAV Praha, 328.

TESAŘ Z., 1972:Doplňky k "Fauně ČSSR - Lamellicornia I a II".  Čas. Slez. Muz. Opava (A) 21, 73 -87.

TESAŘ Z., 1978: Typenverzeichnis der Cerambyciden (Coleoptera) aufbewahrt in den Sammlungen des Schlesischen Museums in Opava. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 27, 87 -95.

TRÁVNÍČEK D., BOUKAL D. S., BOUKAL M.  a JEZIORSKI P. 1997: Faunistic records from the Czech republic -69, Coleoptera. Klapalekiana 33, 123 -127.

TYL J., 1908: Noví čeští brouci. Čas. Čs. spol. Entomol. 5, 147 - 148.

TYL J., 1909: Noví brouci okolí Píseckého. Čas. Čs. spol. Entomol. 6, 29 -30.

TYL J., 1910a: Noví brouci pro Čechy. Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 7-10.

TYL J., 1910b: Nové druhy pro Čechy, broučí. Čas. Čs. spol. Entomol. 7, 158 - 160.

TYL J., 1910c: Nový škůdce lesních stromů Otiorrhynchus labilis. Les a lov.

TYL J., 1911: Otiorrhynchus labilis Stierl.. Entomolog. Blätter.

TYL J.1914: Studie Českých Ceutorrhynchů ze skupiny Capestris Gyll.. Sbor. klub. přírodověd. v Praze 1913, část. I,  1-5.

TÝR V.,  1997:  Příspěvek k faunistice brouků nadčeledi Scarabaeoidea  (Coleoptera) Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana 33, 239 - 247.

VÁVRA J., 1993: Faunistic records from the Czech republic -3, Coleoptera: Elateridae, Anobiidae, Tenebrionidae. Klapalekiana 29, 44.

VESELÝ P., 1987: Odchyt střevlíkovitých na světelný zdroj  (Coleoptera, Carabidae).  Zprávy Čs. spol. entomol. 23, 65 - 79.

VESELÝ P., RESL K., TĚŤÁL I., 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech za předcházející období.  Klapalekiana 38, 85 –109.
VITNER J., KRÁL D., 1993a: Faunistické síťové  mapování listorohých brouků  (Coleoptera, Scarabaeoidea) Československa - výběr výsledků získaných v letech 1989 - 1990. Klapalekiana 29, 25 - 36.

VITNER J., KRÁL D., 1993b: Faunistické síťové  mapování listorohých brouků  (Coleoptera, Scarabaeoidea) Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana 29, 153 - 162.

VOSYKA V. 1957: Příspěvek k poznání československých druhů čeledi páteříčkovitých (Col. Cantharidae). Čas. Čs. spol. Entomol. 54, (2),  123 - 125.

VYSLOUŽIL L., 1967: Příspěvek k faunistice československých Coleopter. Zpráv. Čs. spol. Entomol. 3, 61 - 63.

VYSOKÝ  V., 1977: příspěvek k poznání Carabidů ČSSR  (Coleoptera) Trechus rubens (Fabricius, 1792). Zprávy Čs. spol. entomol. 13, 57 - 60.

WIEHL J. 1887/8: Některé dějepisné správy týkající se města Tábora i majetku jeho. Spolk. čas. pro les., mysliv. a přírodovědu  č. 146, 33-34.

WIEHL J. 1894/5: Popis Jaromíra hrab. Černína velkostatku Jindřichův Hradec. Spolk. čas. pro les., mysliv. a přírodovědu  č. 189, zpráva o škůdcích 46-48, 114-117.

WINKLER J. 1951: Několik poznámek o středoevropských  pestrokrovečnících.  Čas. Čs. spol. Entomol. 48, 157 -167.

WINKLER J. 1959: Středoevropské druhy pestrokrovečníků a poznámky o jejich výskytu ve středních Čechách (Coleoptera, Cleridae). Bohemia Centr. A - 1, 409 - 511.

WINKLER O. 1951: Zvířena dna a chemismus dvou lnářských rybníků. Věst. Čs. zool.  spol. 15, 49 -77.

WINKLER O. 1956: Výzkum bentické zvířeny potoků v oblasti Horské Kvildy. Zool. 1. 5 (19) , 367 - 386.          

ZUMR V., KARAS V.,1981: Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách.-Acta sci. nat. Mus Bohem. merid. Č. Budějovice, 21: 13-20,.

ZUMR V., SIMANDL J., 1985: Výskyt drtníka Xyleborus cryptographus Ratzeburg 1839  (Coleoptera, Scolytidae) na Blatensku. Sborn. Jihočes. Muz. Č. Budějovice Přírod. vědy 25, 32.

ZUMR V., 1979: Výskyt kovaříka čtyřtečného Elater quadrisignatus Gyllenhal 1817  (Coleoptera, Elateridae) u Hluboké nad Vltavou. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 10, 31 - 32.

ZUMR V., 1982: Výskyt lýkožrouta Pityophthorus miccrographus Linné 1758 (Coleoptera, Scolytidae) v jižních Čechách. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 22, 71.

ZUMR V., 1983a: K výskytu kůrovce olšového Dryocoetes alni Georg (Coleoptera, Scolytidae) v jižních Čechách. Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 23, 107.

ZUMR V., 1983b: K bionomii méně známého tesaříka Pronocera angusta Kriechbaumer  (Coleoptera, Cerambycidae). Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 23, 108.

ZUMR V., 1983c: Faunistic records from Czechoslovakia - Coleoptera: Scolytidae. Acta Entomol. Bohemoslov. 80, 150.

ZUMR V., 1985a: Společenstvo brouků (Coleoptera) v chodbách kůrovců (Scolytidae) na  smrku ztepilém (Picea exelsa Link.) v jižních Čechách. Sborn. Jihočes. Muz. Č. Budějovice Přírod. vědy 25, 45 - 48.

ZUMR V., 1985b: Ekologie méně známého tesaříka Saperda octopunctata Scopoli 1792 (Coleoptera, Cerambycidae).-Acta sci. nat. Mus. Bohem. merid. Č. Budějovice, 25: 86.

ZUMR V., 1986: K ekologii vzácného brouka Rhysodes sulcatus Fabricius (Coleoptera, Rhysodidae). Sborn. Jihočes. Muz. Č.Budějovice Přírod. vědy 26, 56.

ZUMR V., 1987: K ekologii méně známého lýkohuba haluzkového Phthorophloeus spinulosus Rey1883 (Coleoptera, Scolytidae) na smrku ztepilém (Picea exelsa Link.) v jižních Čechách. Sborn. Jihočes. Muz. Č. Budějovice Přírod. vědy 27, 16.

ZUMR V., 1991:  Výskyt tesaříka Acanthocinus griseus Fabricius 1792 (Coleoptera, Cerambycidae) u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách. Zprávy  Čs. spol. entomol. 27, 75 - 76.

Řadit dle:  důležitosti | data  | nadpisu  | počtu stažení

Zobrazit jakoseznam  | tabulka

ikona Soubor velikost staženo autor
ikona souboru Krasci jižních Čech - Soubor nenalezen 0 B 365x Entomologický klub

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku