Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Ryzce v jižních Čechách

Galerie obsahuje 63 druhů ryzců, což je 82 % ze 77 druhů známých z Jihočeského kraje.

s. Atroviridi

Ryzec šeredný (Lactarius turpis)

Mykorhizní symbiont břízy a smrku rostoucí hojně na kyselých půdách. Nápadný tmavým černozeleným zbarvením.

 

s. Glutinosi

Ryzec zelený (Lactarius blennius)

Mykorhizní symbiont buku rostoucí na kyselých i zásaditých podkladech. Může být zaměněn za vzácnější ryzec bukový (Lactarius fluens), který preferuje výživnější vápencové půdy.

 
Ryzec bukový [hnědoskvrnitý] (Lactarius fluens)

Mykorhizní symbiont buku rostoucí na humózních a vápnitých půdách v různých nadmořských výškách. Červený seznam: DD.

 
Ryzec kroužkatý (Lactarius circellatus)

Mykorhizní symbiont habru rostoucí na těžších až vápnitých půdách. V jižních Čechách se vyskytuje roztroušeně, známe ho jen z menšího počtu lokalit, zhruba polovina je synantropního charakteru.

 
Ryzec palčivý (Lactarius pyrogalus)

Mykorhizní symbiont lísky nápadný sytě krémovými až pastelově oranžovými lupeny dospělých plodnic. Jak naznačuje starší české jméno - ryzec zahradní - roste i na synantropních stanovištích.

 
Ryzec zprohýbaný (Lactarius flexuosus)

Mykorhizní symbiont bříz, borovic i smrků, rostoucí na kyselých i alkalických půdách. Obvykle kolem cest na světlých místech, i na synatropních stanovištích. Vytváří většinou masitější plodnice s nápadné krémovými až starorůžovými lupeny.

 
Ryzec scvrklý (Lactarius vietus)

Mykorhizní symbiont břízy rostoucí na kyselých půdách, častěji na vlhčích stanovištích nebo alespoň na mechatých místech.

 
Ryzec Pilátův (Lactarius pilatii)

Mykorhizní symbiont břízy rostoucí velmi vzácně na rašeliništích a jiných trvale zamokřených místech s porosty rašeliníku. Červený seznam: DD.

 
Ryzec severský (Lactarius trivialis)

Mykorhizní symbiont smrku rostoucí v zachovalých borůvkových smrčinách bohatých na ektomykorhizní druhy, často s příměsí jedle a borovice.

 
Ryzec bledoslizký (Lactarius albocarneus)

Mykorhizní symbiont jedle a smrku rostoucí velmi vzácně na vápencovém podloží, obvykle na lokalitách velmi bohatých na vzácné ektomykorhizní druhy (pavučince, lošákovité, kuřátka, čirůvky…). Červený seznam: CR.

 
Ryzec odporný (Lactarius hysginus)

Mykorhizní symbiont smrku rostoucí na kyselých půdách. Nehojný druh nápadný masově hnědými tóny. Někdy ďubkovaný v tmavších odstínech na povrchu klobouku i třeně.

 
Ryzec strakatý (Lactarius musteus)

Mykorhizní symbiont borovice rostoucí na chudých kyselých půdách, často v doprovodu vřesu, brusinky nebo lišejníků s keříčkovitou stélkou. Vzácný, v jižních Čechách se pravděpodobně vyskytuje na vyšším počtu lokalit než v ostatních regionech. Červený seznam: EN.

 
Ryzec bledý (Lactarius pallidus)

Mykorhizní symbiont buků rostoucí v květnatých bučinách, případně bučinách na vápenci. Oproti jiným druhům ryzců rostoucím pod buky je nápadně světlý.

 

s. Uvidi

Ryzec vodnatý (Lactarius uvidus)

Mykorhizní symbiont břízy, vrby a smrku rostoucí na vlhkých stanovištích. Nápadný fialovou oxidací po poškození. Oproti ryzci lemovanému (Lactarius aspideus) je pokožka klobouku výrazněji slizká. V jižních Čechách známe ~6 lokalit (NP Šumava, Novohradsko, CHKO Třeboňsko). Červený seznam: EN.

 
Ryzec citlivý (Lactarius luridus)

Mykorhizní symbiont listnáčů (líska, dub…) rostoucí na vápnitých půdách, spíše na teplejších stanovištích. Nápadný fialovou oxidací po poškození. Podobný ryzec fialovějící (Lactarius violaceus) zatím nebyl v regionu nalezen. V jižních Čechách známe zhruba 5 lokalit. Červený seznam: DD.

 
Ryzec žlutavý (Lactarius flavidus)

Mykorhizní symbiont listnáčů rostoucí vzácně na vápencovém podloží. Nápadný fialovou oxidací po poškození. Podobný ryzec lemovaný (Lactarius aspideus) roste na vlhkých místech pod vrbami.

 
Ryzec lemovaný (Lactarius aspideus)

Mykorhizní symbiont vrb rostoucí vzácně na vlhkých a podmáčených lokalitách. Nápadný fialovou oxidací po poškození. Červený seznam: EN.

 
Ryzec honosný (Lactarius repraesentaneus)

Mykorhizní symbiont smrku a dalších jehličnanů a listnáčů, který roste vzácně na vlhkých lokalitách v horách a podhůří. Vytváří velké plodnice nápadné šupinatým kloboukem s chlupatým okrajem. Od běžného ryzce pýřitého (Lactarius pubescens) se liší výraznějšími žlutavými tóny a fialovou oxidací na řezu. Červený seznam: EN.

 

s. Zonarii

Ryzec ďubkovaný (Lactarius scrobiculatus)

Mykorhizní symbiont smrků rostoucí na humózních vápnitých půdách, spíše ve vyšších polohách. Nápadný ďubkatým třeněm, někdy i kloboukem. Ryzec Bresadolův (Lactarius zonarioides) rostoucí na podobných stanovištích se liší sytěji zbarveným a hladším kloboukem.

 
Ryzec jedlový (Lactarius intermedius)

Mykorhizní symbiont jedle. Vyskytuje se v podhorských lesích na vápencovém nebo jiném alkalickém podloží. Oproti ryzci ďubkovanému (Lactarius scrobiculatus) neroste pod smrky, nemá chloupky na povrchu klobouku a vykazuje odlišné (nepříliš příjemné) aroma připomínající levný citronový prášek na nádobí. Velmi vzácný.

 
Ryzec citronový (Lactarius citriolens)

Mykorhizní symbiont dubů, bříz a lip rostoucí na vápnitých půdách. Oproti podobným druhům (ryzec honosný, ryzec ďubkovaný) se liší mimo jiné růstem pod listnáči. Červený seznam: EN.

 
Ryzec zlatomléčný (Lactarius chrysorrheus)

Mykorhizní symbiont dubů (méně často borovic) rostoucí na teplejších stanovištích s kyselým až neutrálním podložím. V jižních Čechách se objevuje roztroušeně, především (ale nejen) na hrázích rybníků. Nápadný kruhatým kloboukem a bílým, po chvíli žloutnoucím mlékem.

 
Ryzec krátkonohý (Lactarius acerrimus)

Mykorhizní symbiont dubů rostoucí na teplých stanovištích, preferuje neutrální až vápenité půdy. V jižních Čechách roztroušeně až vzácně, roste zde spíše na hrázích rybníků, méně i mimo ně. Od ryzce pásovaného (Lactarius zonarius) lze spolehlivě rozlišit dvouvýtrusými bazidiemi a většími výtrusy.

 
Ryzec jablečný (Lactarius evosmus)

Mykorhizní symbiont osiky a dubů rostoucí na vápencovém podloží. V jižních Čechách velmi vzácně. Od ryzce krátkonohého (Lactarius acerrimus) se liší čtyřvýtrusými bazidiemi, od ryzce pásovaného (Lactarius zonarius) kombinací krémových a žlutavých tónů a absencí ďubek na třeni. Červený seznam: CR.

 
Ryzec osikový (Lactarius controversus)

Mykorhizní symbiont topolů (nejčastěji osik) a vrb. Roste roztroušeně, spíše na živinami bohatších půdách. Nápadný zarůžovělými lupeny.

 
Ryzec pásovaný (Lactarius zonarius)

Mykorhizní symbiont dubů rostoucí na teplých stanovištích, preferuje neutrální až alkalické půdy. V jižních Čechách roztroušeně až vzácně, roste zde především na hrázích rybníků. Červený seznam: VU.

 
Ryzec Bresadolův (Lactarius zonarioides)

Mykorhizní symbiont smrků a jedlí. Zřejmě preferuje lokality, které nebyly výrazněji zasaženy kyselými dešti, nevadí mu živinami bohatší půdy. Roste ve vyšších polohách, v jižních Čechách je známý ze Šumavy a Novohradských hor. Červený seznam: EN.

 
Ryzec modřínový (Lactarius porninsis)

Mykorhizní symbiont modřínu. Při zohlednění oranžového zbarvení, bílého mléka a mykorhizního partnera nezaměnitelný.

 

s. Deliciosi

Ryzec smrkový (Lactarius deterrimus)

Mykorhizní symbiont smrků rostoucí nejčastěji při okrajích lesních cest lemujících mladé smrčiny. Na netrálním až alkalickém podloží častěji.

 
Ryzec pravý (Lactarius deliciosus)

Mykorhizní symbiont borovic preferující neutrální až alkalické půdy. V jižních Čechách byl znám z nízkého počtu lokalit, v posledních letech se jejich počet zvyšuje (>10).

 
Ryzec osmahlý (Lactarius quieticolor)

Mykorhizní symbiont borovic preferující kyselé půdy. V jižních Čechách je poměrně hojný. Barevně velmi variabilní druh (např. mléčně oranžový, postříbřený, měděnkově zelený, modravý), podobný ryzec polokrvomléčný (Lactarius semisanguifluus) preferuje vápencové podloží.

 
Ryzec polokrvomléčný (Lactarius semisanguifluus)

Mykorhizní symbiont borovic (i nepůvodních druhů) preferující alkalické půdy. V jižních Čechách objevený v roce 2017, v současnosti znám na 3 lokalitách). Plodnice mají tendenci zelenat, na řezu se po 10-15 minutách zbarvují vínově. Od ryzce pravého (Lactarius deliciosus) a ryzce osmahlého (Lactarius quieticolor), které rovněž rostou pod borovicemi, se liší mj. více růžovým odstínem v lupenech čerstvých plodnic.

 
Ryzec lososový (Lactarius salmonicolor)

Mykorhizní symbiont jedlí preferující neutrální až vápenité půdy. V jižních Čechách vzácný, ale počet známých lokalit v poslední době narůstá (~7). Červený seznam: VU.

 

s. Piperites

Ryzec kravský (Lactarius torminosus)

Mykorhizní symbiont bříz preferující přirozená stanoviště. Místy běžný.

 
Ryzec pýřitý (Lactarius pubescens)

Mykorhizní symbiont bříz, který upřednostňuje synantropní stanoviště. Místy běžný.

 

s. Colorati

Ryzec osténkatý (Lactarius spinosulus)

Mykorhizní symbiont bříz (pravděpodobně i smrku) rostoucí na neutrálních až bazických půdách. Klobouk masově růžový, pýřitý. Podobný ryzec lilákový (Lactarius lilacinus) roste pod olšemi a má hladký (nepýřitý) klobouk. Červený seznam: EN.

 
Ryzec lilákový (Lactarius lilacinus)

Mykorhizní symbiont olší rostoucí na vlhkých stanovištích. Klobouk masově až lilákově růžový, třeň krémově naoranžovělý. Podobný ryzec osténkatý (Lactarius spinosulus) roste pod břízami a má výrazněji chloupkatý okraj klobouku. Červený seznam: EN.

 
Ryzec vonný (Lactarius glyciosmus)

Mykorhizní symbiont bříz (snad i vrb a olší) se silnou sladce kokosovou vůní. V jižních Čechách hojný.

 
Ryzec libovonný (Lactarius mammosus)

Mykorhizní symbiont smrku a borovice typický kokosovou vůní. V jižních Čechách hojný. Od podobně vonícího ryzce vonného (Lactarius glyciosmus) se liší masitějšími plodnicemi a tmavším povrchem klobouku.

 
Ryzec hnědý (Lactarius helvus)

Mykorhizní symbiont smrku a borovice, snad i břízy. Druh tvořící větší pevné plodnice, význačný bledě hnědými odstíny (s nádechy do masové, růžové nebo rezavé) a výraznou vůní po maggi. Jedovatý.

 
Ryzec ryšavý (Lactarius rufus)

Mykorhizní symbiont smrku a borovice, roste na kyselých půdách od jara do pozdního podzimu.

 

s. Russularia

Ryzec oranžový (Lactarius aurantiacus)

Mykorhizní symbiont smrku rostoucí nejvíce koncem podzimu. Nápadný jasně oranžovou barvou klobouku mladých plodnic. Častější na neutrálních až alkalických půdách.

 
Ryzec rašeliníkový (Lactarius sphagneti)

Mykorhizní symbiont smrku rostoucí na vlhkých humózních půdách. Oproti ryzci červenohnědému (Lactarius badiosanguineus) postrádá vínové tóny, převládá cihlově oranžové zbarvení. Červený seznam: NT.

 
Ryzec hnědočervený (Lactarius badiosanguineus)

Mykorhizní symbiont smrku a jedle rostoucí na vlhkých vápencových případně humózních půdách. Nápadný temně vínovou barvou klobouku, která u starších plodnic vybledá do cihlova. Červený seznam: EN.

 
Ryzec dubový (Lactarius quietus)

Mykorhizní symbiont dubu, v jižních Čechách kopíruje výskyt dubu ve všech nadmořských výškách. Častější na kyselých půdách.

 
Ryzec klamný (Lactarius decipiens)

Spíše teplomilný mykorhizní symbiont habru a dubu, známe ho ale i z jedliny a čistého brusnicového boru. Pelargoniové aroma. V jižních Čechách vzácný.

 
Ryzec nasládlý (Lactarius subdulcis)

Mykorhizní symbiont buku zbarvený v nepříliš výrazných oříškových, hnědobéžových až kaštanových odstínech.

 
Ryzec bažinný (Lactarius lacunarum)

Mykorhizní symbiont osiky, břízy, olše a vrby rostoucí na vlhkých, podmáčených nebo periodicky zaplavovaných lokalitách. V jižních Čechách roztroušeně, v příznivých letech místy i běžný. Červený seznam: NT.

 
Ryzec oranžově hnědý (Lactarius fulvissimus)

Mykorhizní symbiont lípy, lísky a habru (snad i olše?) rostoucí na půdách se zvýšeným obsahem vápníku. Na přirozených i synantropních stanovištích. V jižních Čechách vzácnější (~5 známých lokalit?).

 

s. Tabidi

Ryzec liškový [žlutomléčný] (Lactarius tabidus)

Mykorhizní symbiont bříz a smrků rostoucí na vlhčích místech.

 
Ryzec olšový (Lactarius obscuratus)

Mykorhizní symbiont olší rostoucí na vlhčích místech.

 

s. Olentes

Ryzec kafrový (Lactarius camphoratus)

Mykorhizní symbiont buků, dubů a smrků rostoucí na kyselých půdách. Význačný hnědým zbarvením přecházejícím do červených nebo červenopurpurových odstínů, obzvlášť na třeni. V jižních Čechách je na vhodných stanovištích hojný.

 
Ryzec ploštičný (Lactarius subumbonatus)

Mykorhizní symbiont dubů rostoucí na světlých místech. Význačný hnědými odstíny, často laločnatě zprohýbaným okrajem klobouku a zbarvením v odstínech hnědé. V jižních Čechách na vhodných stanovištích hojný.

 

s. Plinthogali

Ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus)

Mykorhizní symbiont smrku rostoucí na kyselém podloží. Od podobného ryzce smoločerného (Lactarius picinus) se liší způsobem připojení lupenů na třeň, v místech srůstu je třeň svisle rýhovaný, svraskalý. V jižních Čechách poměrně běžný.

 
Ryzec smoločerný [datlí] (Lactarius picinus)

Mykorhizní symbiont smrku rostoucí na kyselém podloží. Od podobného ryzce černohlávku (Lactarius lignyotus) se liší absencí sbíhajících lupenů a světlou zónou na přechodu lupenů na třeň. V jižních Čechách poměrně běžný.

 
Ryzec sazový (Lactarius fuliginosus)

Mykorhizní symbiont bříz, lísky a olší preferující bohatší půdy. Lupeny a dužnina poraněním růžovějící. Červený seznam: DD.

 
Ryzec světlý (Lactarius azonites)

Mykorhizní symbiont dubů a buků preferující neutrální až mírně alkalické podloží. V jižních Čechách poměrně vzácný, roste spíš na hrázích rybníků. Význačný růžovooranžovou reakcí na řezu a suchým kloboukem.

 
Ryzec ostrý (Lactarius acris)

Mykorhizní symbiont buků a habrů preferující vápenité podloží. V jižních Čechách vzácný. Význačný růžovou reakcí mléka i bez kontaktu s dužninou a slizkým kloboukem. Červený seznam: EN.

 

s. Lactifluus

Ryzec syrovinka (Lactarius volemus s. l.)

Mykorhizní symbiont řady jehličnatý (borovice, smrk) i listnatých (buk, dub) dřevin rostoucí na kyselých i zásaditých půdách. Typický kombinací tlumeně oranžového až hnědooranžového zbarvení, bílého mléka a vůně připomínající slanečky. Po ústupu ve druhé polovině 20. století následkem kyselých dešťů se opět vrací. Komplex tří druhů.

 

s. Albati

Ryzec plstnatý (Lactarius vellereus)

Mykorhizní symbiont listnatých i jehličnatých dřevin (smrk, buk aj.). Tvoří rozměrné nálevkovité plodnice, které houbaři často mylně považují za ryzec peprný (Lactarius piperatus). Ten se liší menšími plodnicemi, nízkými velmi hustými lupeny a hladším (neplstnatým) kloboukem.

 
Ryzec Bertillonův (Lactarius bertillonii)

Mykorhizní symbiont listnatých i jehličnatých dřevin (buk, dub, smrk aj.) rostoucí spíše na zásaditých půdách na světlých až výslunných místech. Od podobného ryzce plstnatého (Lactarius vellereus) se liší řidšími lupeny, pálivým mlékem (i bez kontaktu s dužninou), žlutou reakcí mléka s KOH, lososovou reakcí s FeSO4, elipsovitými výtrusy a již letním růstem.

 

s. Lactarius

Ryzec peprný (Lactarius piperatus)

Mykorhizní symbiont listnatých i jehličnatých dřevin (buk, smrk, snad i jiné) rostoucí na širokém spektru stanovišť. Od ryzce zelenajícího (Lactarius glaucescens) se liší stabilně bílým mlékem, od ryzce plstnatého (Lactarius vellereus) menšími plodnicemi, hustšími a nižšími lupeny a absencí plstnatého povrchu klobouku.

 
Ryzec zelenající (Lactarius glaucescens)

Mykorhizní symbiont listnatých i jehličnatých dřevin (buk, smrk, snad i jiné) rostoucí spíše na půdách lehce obohacených vápníkem, častěji na teplých nebo alespoň světlých stanovištích. Od podobného ryzce peprného (Lactarius piperatus) se liší světle šedozelenou barvou zaschlého mléka (barevná reakce může trvat poměrně dlouho) a žlutooranžovou reakcí mléka s KOH.

 

autoři fotografií: J. Blažej, J. Holec, J. Janda, M. Klimeš, V. Pravda, J. Souček (jméno autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)
aktualizováno: 26. října 2022

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku