Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

2012

OBSAH / CONTENTS

GEOLOGIE A MINERALOGIE

RENÉ M.: Dvojslídné granity moldanubického batolitu. — Two-mica granites of the Moldanubian batholith

Otevřít článek


BOTANIKA

Boublík K.: Květena a vegetace Přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. — Flora and vegetation of the Fabián Nature Reserve in the southwestern edge of the Českomoravská vrchovina hills

Otevřít článek

Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. — Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XVIII

Otevřít článek

Malíček J., Hlaváček R., Neuwirthová H. & Pipek J.: Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska a přilehlé části vltavského údolí (střední Čechy). — Interesting floristic records from the Sedlčany region and adjacent part of the Vltava River valley (Central Bohemia)

Otevřít článek

Štechová T.: Výskyt ohroženého rašeliništního mechu Drepanocladus polygamus v jižních Čechách. — Occurrence of the threatened peatland moss species Drepanocladus polygamus in the Southern Bohemia

Otevřít článek


MYKOLOGIE

Kotlaba F.: K mykoflóře lesa „V Starém“ severozápadně od Nedvědic v jižních Čechách. — To the mycoflora of a forest called “V Starém” NW of Nedvědice, South Bohemia

Otevřít článek


ZOOLOGIE

Beran L.: Vodní měkkýši jihočeské části EVL Vlašimská Blanice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). — Aquatic molluscs of the part of the Vlašimská Blanice SCI, with an emphasis on the population of Unio crassus in Southern Bohemia (Czech Republic)

Otevřít článek

Janák R.: Výskyt modráska černoskvrnného Phengaris arion (Linnaeus, 1758) na Kaplicku v jižních Čechách. — The Large Blue (Phengaris arion) in Kaplice Region (South Bohemia)

Otevřít článek

Spitzer K. & Jaroš J.: Nástin stanovištních vazeb motýlů (Lepidoptera) okolí Jindřichova Hradce. — Outlines of moth and butterfly communities (Lepidoptera) of Jindřichův Hradec environs (South Bohemia)

Otevřít článek

Šumpich J., Liška J. & Modlinger R.: Motýlí fauna klimaxových smrčin Trojmezenského masivu (Národní park Šumava). — Lepidopteran fauna of montane spruce forest in the territory of Trojmezná Mt. (National park Bohemian Forest)

Otevřít článek

Máca J.: Nové nálezy hálek (zoocecidií) v jižních Čechách. — New records of galls (zoocecidia) in Southern Bohemia (Czech Republic)

Otevřít článek

Kletečka Z. & Kynkor J.: Nálezy zajímavých druhů tesaříků (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí Národní přírodní rezervace Řežabinec (jižní Čechy). — Records of interesting longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the environs of Řežabinec National Nature Reserve (South Bohemia)

Otevřít článek

Pech P.: Zajímaví mravenci (Hymenoptera, Formicidae) v jihočeské Zlivi a jejím okolí. — Interesting ants (Hymenoptera, Formicidae) in Zliv (South Bohemia) and its surroundings

Otevřít článek

Košnář A. & Rajnyšová R.: Stanovení populačních hustot jelena evropského (Cervus elaphus) a srnce obecného (Capreolus capreolus) v horských podmínkách Šumavy. — Determine of population density of red deer (Cervus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus) in the mountain areas of Šumava

Otevřít článek

Mikeš V. & Sedláček F.: Vyskytuje se ještě plch zahradní Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Brdech? — Does the garden dormouse Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) still occur in the Brdy Mts (Czech Republic)?

Otevřít článek


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Mikeš V. & Lepší M.: Pozorování myšivky horské Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) v severní části Novohradských hor. — Observation of the Northern Birch Mouse Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) in the northern part of the Novohradské hory Mts (Czech Republic)

Otevřít článek


VARIA

Lepší P.: Souhrnný obsah ročníků Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 1–50 (1958–2010). — The overall content of Journal of South Bohemian Museum in České Budějovice, Natural sciences 1–50 (1958–2010)

Otevřít článek Elektronický apendix


PERSONALIA

Rajlich P.: Zemřel vysokoškolský pedagog PaedDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 – †4. 8. 2012)

Otevřít článek

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pátek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Sobota)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

30.5.2024

Edukační dílny (Jan Žižka na jihu Čech 600 let) - Iluminace

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova