Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

2020

OBSAH / CONTENTS

Předmluva

Otevřít článek


BOTANIKA

Kunzová P., Lepší M. & Koutecký P. 2020: Rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) v jižní části Čech. — Distribution of Ornithogalum umbellatum agg. in the southern part of Bohemia

Otevřít článek


Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (red.) 2020: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI. — Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXVI

Otevřít článek


ZOOLOGIE

Mikeš V. 2020: Zajímavé aspekty autekologie plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). — Interesting aspects of hazel dormouse (Muscardinus avellanarius) autecology

Otevřít článek


Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds) 2020: Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VII. — Interesting and rare ornithological records in South Bohemia

Otevřít článek


Musil P. & Musilová Z. 2020: Výskyt a hnízdění poláka malého na rybnících Třeboňska, Kardašovořečicka a Soběslavska v letech 2004 –2019. — Occurrence and breeding of Ferruginous Duck on fishponds near Třeboň, Kardašova Řečice and Soběslav towns in 2004–2019

Otevřít článek


Pykal J. 2020: Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) v jižních Čechách: historie a současnost. — Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in South Bohemia: history and the present distribution

Otevřít článek


Mikeš V. & Černý L. 2020: Potrava vlhy pestré (Merops apiaster) v jižních Čechách. — Diet of the European Bee-eater (Merops apiaster) in South Bohemia

Otevřít článek


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Kozel P. & Kostanjšek F. 2020: Šíření lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus Scop.; Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách. — New records of flat bark beetle Cucujus cinnaberinus Scop. (Coleoptera: Cucujidae) in South Bohemia

Otevřít článek


Mikeš V. 2020: Svišť horský (Marmota marmota) na Šumavě v roce 1914. — Alpine Marmot (Marmota marmota) in the Bohemian Forest in 1914

Otevřít článek


Nováková N., Havlíček J. & Závora J. 2020: Příspěvek ke složení potravy sokola stěhovavého (Falco peregrinus) zimujícího v městském prostředí. — A contribution to the diet composition of the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) wintering in an urban environment

Otevřít článek


Prach J. & Prach M. 2020: Tisy v rybníce Velký Tisý? Ověřeny jen borovice. — Yew trees in the Velký Tisý pond? Verified only pine

Otevřít článek


VARIA

Lepší P. 2020: Obsah ročníků 51–60 (2011–2020) Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. — Contents of volumes 51–60 (2011–2020) of the Journal of the South Bohemian Museum in České Budějovice, Natural sciences

Otevřít článek Elektronický apendix


PERSONALIA

Čížková H., Květ J., Šimek L. & Havlíček J. 2020: Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (* 13. 7. 1952 – † 8. 5. 2019)

Otevřít článek


Pravda V. 2020: RNDr. František Kotlaba, CSc. (* 20. 5. 1927 – † 11. 6. 2020)

Otevřít článek


ZPRÁVY O LITERATUŘE A RECENZE

Pošmourný K. 2020: Ulrich Hauner, Gerhard Lehrberger & Matthias Brugger: Der Naturraum Bayerischer Wald – Šumava in den Eiszeiten

Otevřít článek


ERRATA & CORRIGENDA

Errata příspěvku Mikeš V.: Příspěvek k rozšíření plcha velkého (Glis glis) v Česku. — Errata of article of Mikeš V.: Contribution to the edible dormouse (Glis glis) distribution in Czechia

Otevřít článek

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

30.5.2024

Edukační dílny (Jan Žižka na jihu Čech 600 let) - Iluminace

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova