Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Historie časopisu

Sborník AVJČ byl založen roku 1983 jako vůbec první oborový regionální časopis v tehdejším Československu. Do poloviny 90. let 20. století vycházel nepravidelně, od roku 1996 (od čísla 9) vychází každý rok jedno číslo. Sborník obsahuje vedle základních článků a studií rovněž recenze, anotace nové literatury, zprávy a vědecká sdělení. Zahraniční příspěvky jsou publikovány většinou v německém jazyce, české příspěvky mají vždy podrobné německé nebo anglické resumé a cizojazyčné popisky pod obrázky.

 

Struktura sborníku je následující:

články

jubilea, vzpomínky

z nové literatury

zprávy

 

 

Průměrný počet stránek AVJČ je v posledních letech cca 350 stran, z toho cca 90 % je věnováno vědeckým statím, 7 % recenzím a anotacím nové literatury a asi 3 % nerecenzovaným sdělením (zprávám, jubileím apod.).

 

Pravidelným odběratelem sborníku jsou všechny hlavní odborné instituce v České republice, Rakousku a Německu (archeologické ústavy akademií věd, centrální i regionální muzea, ústavy památkové péče), univerzity, řada středních škol i veřejné knihovny. Archeologické výzkumy v jižních Čechách jsou rovněž předmětem národní i mezinárodní oborové výměny publikací. Žádosti o výměnu vyřizuje knihovna Jihočeského muzea.

 

V roce 2004 bylo vydáno první supplementum AVJČ. Řada supplement je považována za nedělitelnou součást AVJČ, mají však vlastní grafickou podobu a jejich vydávání je nepravidelné. Vždy však mají ISBN vydavatele. Vydavatelem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Supplementa AVJČ mají identickou redakční radu a téhož výkonného redaktora. Cílem vydávání supplement je 1) zveřejňování rozsáhlejších studií s tématikou regionální archeologie monografickou formou (viz Supplementum 2 a 5) nebo 2) publikace příspěvků z mezinárodních archeologických konferencí, konaných v jižních Čechách (viz Supplementum 1, 3 a 4).

 

Přehled dosud vydaných supplement:

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1:

Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice, 22. – 24. 9. 2004. České Budějovice 2004. 556 s., 590,- Kč.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 2:

Ondřej Chvojka – Jan Michálek: Sídelní areály I-IV ze střední doby bronzové u Radčic-Vodňan, okres Strakonice. Výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994 – 2004. Popis situací, objektů a katalog nálezů. České Budějovice – Strakonice 2004. 168 s., 290,- Kč.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3:

Eduard Droberjar – Ondřej Chvojka (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. – 24. 11. 2006. České Budějovice 2007. 624 s., 690,- Kč.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4:

Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc (edd.): Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. České Budějovice 2007. 216 s., neprodejné.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 5:

Michal Ernée: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. České Budějovice – Praha 2008. 128 s., 190,- Kč.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

16.4.2024

Obraz Jana Žižky v jihočeských pověstech (Jan Šimánek)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
20.4.2024

Mezinárodní den památek 2024

České Budějovice
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova