Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Historie časopisu

Sborník AVJČ byl založen roku 1983 jako vůbec první oborový regionální časopis v tehdejším Československu. Do poloviny 90. let 20. století vycházel nepravidelně, od roku 1996 (od čísla 9) vychází každý rok jedno číslo. Sborník obsahuje vedle základních článků a studií rovněž recenze, anotace nové literatury, zprávy a vědecká sdělení. Zahraniční příspěvky jsou publikovány většinou v německém jazyce, české příspěvky mají vždy podrobné německé nebo anglické resumé a cizojazyčné popisky pod obrázky.

 

Struktura sborníku je následující:

články

jubilea, vzpomínky

z nové literatury

zprávy

 

 

Průměrný počet stránek AVJČ je v posledních letech cca 350 stran, z toho cca 90 % je věnováno vědeckým statím, 7 % recenzím a anotacím nové literatury a asi 3 % nerecenzovaným sdělením (zprávám, jubileím apod.).

 

Pravidelným odběratelem sborníku jsou všechny hlavní odborné instituce v České republice, Rakousku a Německu (archeologické ústavy akademií věd, centrální i regionální muzea, ústavy památkové péče), univerzity, řada středních škol i veřejné knihovny. Archeologické výzkumy v jižních Čechách jsou rovněž předmětem národní i mezinárodní oborové výměny publikací. Žádosti o výměnu vyřizuje knihovna Jihočeského muzea.

 

V roce 2004 bylo vydáno první supplementum AVJČ. Řada supplement je považována za nedělitelnou součást AVJČ, mají však vlastní grafickou podobu a jejich vydávání je nepravidelné. Vždy však mají ISBN vydavatele. Vydavatelem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Supplementa AVJČ mají identickou redakční radu a téhož výkonného redaktora. Cílem vydávání supplement je 1) zveřejňování rozsáhlejších studií s tématikou regionální archeologie monografickou formou (viz Supplementum 2 a 5) nebo 2) publikace příspěvků z mezinárodních archeologických konferencí, konaných v jižních Čechách (viz Supplementum 1, 3 a 4).

 

Přehled dosud vydaných supplement:

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1:

Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice, 22. – 24. 9. 2004. České Budějovice 2004. 556 s., 590,- Kč.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 2:

Ondřej Chvojka – Jan Michálek: Sídelní areály I-IV ze střední doby bronzové u Radčic-Vodňan, okres Strakonice. Výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994 – 2004. Popis situací, objektů a katalog nálezů. České Budějovice – Strakonice 2004. 168 s., 290,- Kč.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3:

Eduard Droberjar – Ondřej Chvojka (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. – 24. 11. 2006. České Budějovice 2007. 624 s., 690,- Kč.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4:

Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc (edd.): Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. České Budějovice 2007. 216 s., neprodejné.

 

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 5:

Michal Ernée: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. České Budějovice – Praha 2008. 128 s., 190,- Kč.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

1.12.2023

Adventní čas v Jihočeském muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova