Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Pokyny pro autory

Za obsahovou správnost příspěvků odpovídá autor.

Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou a všechny hlavní články jsou recenzovány dle výše uvedených zásad a nejsou honorovány. Každý autor obdrží jeden autorský výtisk a deset separátů svého příspěvku. Články by neměly přesáhnout 20 stran textu (v editoru Word při velikosti písma 12 a řádkování 1) a 15 obrázků.

Ve výjimečných případech může redakční rada povolit otištění i rozsáhlejší studie. Redakce přijímá texty na disketě, CD nebo e-mailem v editorech Word nebo T602. V textu je třeba dodržovat způsob citací, obvyklý v archeologické literatuře (viz. Archeologické rozhledy). Nezbytnou součástí každého článku je cizojazyčné (německé nebo anglické) resumé a rovněž i cizojazyčné popisky pod obrázky.

Obrazový materiál musí být kvalitní, očíslovaný a doplněný popiskami v závěru textové části. Formát pro tvorbu obrázků je 126 x 195 mm. U elektronické obrazové přílohy je třeba zachovat vysokou kvalitu rozlišení, tj. nejméně 300 Dpi. Redakce žádá autory, aby sami nezalamovali obrázky nebo grafy do textu. Odmítnuté příspěvky a originály obrázků i fotografií, vč. disket nebo CD  (i u vydaných statí) se po vytištění sborníku vracejí autorům.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova