Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Pokyny pro autory

Za obsahovou správnost příspěvků odpovídá autor.

Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou a všechny hlavní články jsou recenzovány dle výše uvedených zásad a nejsou honorovány. Každý autor obdrží jeden autorský výtisk a deset separátů svého příspěvku. Články by neměly přesáhnout 20 stran textu (v editoru Word při velikosti písma 12 a řádkování 1) a 15 obrázků.

Ve výjimečných případech může redakční rada povolit otištění i rozsáhlejší studie. Redakce přijímá texty na disketě, CD nebo e-mailem v editorech Word nebo T602. V textu je třeba dodržovat způsob citací, obvyklý v archeologické literatuře (viz. Archeologické rozhledy). Nezbytnou součástí každého článku je cizojazyčné (německé nebo anglické) resumé a rovněž i cizojazyčné popisky pod obrázky.

Obrazový materiál musí být kvalitní, očíslovaný a doplněný popiskami v závěru textové části. Formát pro tvorbu obrázků je 126 x 195 mm. U elektronické obrazové přílohy je třeba zachovat vysokou kvalitu rozlišení, tj. nejméně 300 Dpi. Redakce žádá autory, aby sami nezalamovali obrázky nebo grafy do textu. Odmítnuté příspěvky a originály obrázků i fotografií, vč. disket nebo CD  (i u vydaných statí) se po vytištění sborníku vracejí autorům.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Neděle)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

1.5.2021

Řemesla pod Novohradskými horami

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)