Historie časopisu

Jihočeské muzeumEdiční a publikační činnostSborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědyHistorie časopisu

Historie časopisu

Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, vydávaný od roku 1958, nese od svého čtvrtého ročníku (1964) dnešní název Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. Zahraniční příspěvky jsou publikovány většinou v anglickém jazyce, české příspěvky mají  u delších sdělení anglický abstrakt, klíčová slova, popřípadě cizojazyčné/á resumé a cizojazyčné popisky pod obrázky.

Sborník obsahuje vědecké práce a recenze ze všech oborů přírodních věd, které přímo nebo v širších souvislostech přispívají k přírodovědnému výzkumu jižních Čech.

Tradičními obory Sborníku jsou geologie a mineralogie, geomorfologie, botanika, mykologie a zoologie. Periodickou řadu sborníků doplňují nepravidelně vydávaná tematická supplementa. Ediční činnost muzea v přírodovědných oborech obohacuje vydávání samostatných neperiodických publikací, jako jsou bibliografie, rozsáhlejší odborné monografie nebo sborníky referátů z vědeckých konferencí ve formátu obdobném Přírodovědeckému sborníku. Je nesporným úspěchem muzea, že všechna tato odborná periodika vychází bez podstatných změn doposud, že se podařilo zabezpečit - i díky podpoře sponzorů a kolegiálních institucí - jejich chod a postupně zvyšovat jejich odbornou úroveň.

Průměrný počet stránek Sborníku v posledních letech (2014-2018) je přibližne 160, z toho je asi do 2 % věnováno osobním jubileím a výročí významných přírodovědců z jižních Čech.

Přehled dosud vydaných supplement, monografií a sborníků referátů do roku 2010 je zde a po roce 2010 pod záložkou Starší čísla a Nejnovější čísla.

V přiloženém souboru je úplný seznam publikovaných všech prací ve Sborníku od roku 1958 do roku 2010. Od roku 2011 jsou jednotlivá čísla dostupná na těchto stránkách.

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
10.10.2020

ZRUŠENO!! Císařský regiment – vojáci třicetileté války

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)