Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Historie časopisu

Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, vydávaný od roku 1958, nese od svého čtvrtého ročníku (1964) dnešní název Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. Zahraniční příspěvky jsou publikovány většinou v anglickém jazyce, české příspěvky mají  u delších sdělení anglický abstrakt, klíčová slova, popřípadě cizojazyčné/á resumé a cizojazyčné popisky pod obrázky.

Sborník obsahuje vědecké práce a recenze ze všech oborů přírodních věd, které přímo nebo v širších souvislostech přispívají k přírodovědnému výzkumu jižních Čech.

Tradičními obory Sborníku jsou geologie a mineralogie, geomorfologie, botanika, mykologie a zoologie. Periodickou řadu sborníků doplňují nepravidelně vydávaná tematická supplementa. Ediční činnost muzea v přírodovědných oborech obohacuje vydávání samostatných neperiodických publikací, jako jsou bibliografie, rozsáhlejší odborné monografie nebo sborníky referátů z vědeckých konferencí ve formátu obdobném Přírodovědeckému sborníku. Je nesporným úspěchem muzea, že všechna tato odborná periodika vychází bez podstatných změn doposud, že se podařilo zabezpečit - i díky podpoře sponzorů a kolegiálních institucí - jejich chod a postupně zvyšovat jejich odbornou úroveň.

Průměrný počet stránek Sborníku v posledních letech (2014-2018) je přibližne 160, z toho je asi do 2 % věnováno osobním jubileím a výročí významných přírodovědců z jižních Čech.

Přehled dosud vydaných supplement, monografií a sborníků referátů do roku 2010 je zde a po roce 2010 pod záložkou Starší čísla a Nejnovější čísla.

V přiloženém souboru je úplný seznam publikovaných všech prací ve Sborníku od roku 1958 do roku 2010. Od roku 2011 jsou jednotlivá čísla dostupná na těchto stránkách.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

5.11.2021

Srdečné pozdravy z Budějovic. Město na pohlednicích v letech 1895 - 1939.

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
26.11.2021

Černý Petr, dětské karty

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)