Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Co přinesla dálnice. Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku (JIŽ JEN DO 7. 11. 2021!)

Datum konání:
od: 11.5.2021
do: 7.11.2021

Místo konání:
Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)

Výstavní projekt přibližuje výsledky mnohaletých archeologických výzkumů v trase dálnice D3 na Táborsku, Českobudějovicku a Českokrumlovsku a v trase navazující dálnice S10 v oblasti Mühlviertelu v Horním Rakousku. Vstup je ZDARMA!

UDÁLOST NA FACEBOOKU

Projekt č. KPF-01-248 je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Fond malých projektů Rakousko – Česká republika. Projekt je uskutečňován v rámci přeshraniční spolupráce s partnerem v Rakousku - Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt. Hlavním cílem projektu je prezentace archeologických výzkumů a jejich výsledků na rakouské a české straně hranice, které jsou zpřístupněny v obou jazycích (sdílení nejen exponátů v rámci výstavy, ale také výměna know how, sdílení zkušeností, propagace příkladů dobré praxe a posílení přeshraniční spolupráce institucí). Spolupracující instituce: Archeologický ústav FF JU; Husitské muzeum v Táboře; Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie, Linz ; Oberösterreichische Landesmuseum, Linz; Geo-cz, Správa jeskyní ČR; ŘSD. 

Výstava představuje jak metodiku práce rakouských i jihočeských archeologů a jejich spolupracovníků v terénu i v laboratořích, tak i výběr nálezů z nejvýznamnějších zkoumaných lokalit, jakými jsou např. mohylová pohřebiště v Plavu či Unterweitersdorfu, pravěká a raně středověká sídliště u Smolína, Žíšova, Horusic, Borku nebo Starých Hodějovic, tzv. Eliášova štola u Úsilného či památky po koněspřežní dráze na obou stranách hranice. Výstava v českém a německém jazyce přibližuje široké veřejnosti nejen práci archeologů v terénu, ale také společnou historii těchto příhraničních oblastí a jejich vzájemného propojení. Malí návštěvníci si mohou aktivně vyzkoušet práci archeologa při výzkumu nebo složit 3D nádobu z keramických střepů.


Was brachte die Autobahn - Archäologische Forschungen in der Trasse D3 in Südböhmen und S10 in Oberösterreich

Vom 1. April bis 7. November 2021 findet im Südböhmischen Museum in České Budějovice eine Ausstellung statt, deren Ziel ist, die Ergebnisse langjähriger archäologischer Forschungen auf der Autobahnstrecke D3 in den Regionen von Tábor, České Budějovice und Český Krumlov sowie auf der Autobahn S10 im Mühlviertel in Oberösterreich der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Ausstellung zeigt die Arbeitsmethodik österreichischer und südböhmischer Archäologen und ihrer Mitarbeiter im Gelände und in Laboratorien sowie eine Auswahl von Funden aus den wichtigsten untersuchten Fundstellen, wie Hügelgräberfleder in Plav und Unterweitersdorf, vorgeschichtlichen und frühmittelalterlichen Siedlungen bei Smolín, Žíšov, Horusice, Borek oder Staré Hodějovice, der sogenannte Eliáš-Stollen in der Nähe von Úsilné oder Denkmäler entlang der Pferdeeisenbahn auf beiden Seiten der Grenze. Die Ausstellung in tschechischer und deutscher Sprache wird die Öffentlichkeit nicht nur in die Arbeit der Archäologen auf diesem Gebiet einführen, sondern auch in die gemeinsame Geschichte dieser Grenzgebiete und ihre Verbindung. Die Kinder können die Arbeit eines Archäologen in der Forschung aktiv ausprobieren oder einen 3D-Behälter aus Keramikscherben zusammenbauen. Die Ausstellung wird im Rahmen des INTERREG V-A-Programms Österreich - Tschechische Republik, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, realisiert.


What did the motorway bring? Archaeological research on the D3 route in South Bohemia and the S10 route in Upper Austria

From April 1 to November 7 2021 an exhibition will take place in the South Bohemian Museum in České Budějovice, the aim of which is to present the results of many years of archaeological research on the D3 motorway in the Tábor, České Budějovice and Český Krumlov regions and on the S10 motorway in Mühlviertel area in Upper Austria to the public. The exhibition will present the methodology of work of Austrian and South Bohemian archaeologists and their collaborators in the field and in laboratories, as well as a selection of finds from the most important research sites, such as mound burial sites in Plav or Unterweitersdorf, prehistoric and early medieval settlements near Smolín, Žíšov, Horusice, Borek or Staré Hodějovice, the so-called Eliáš's adit near Úsilné or monuments along the horse-drawn railway on both sides of the border. The exhibition in Czech and German language will introduce the general public not only to the work of archaeologists in the field, but also to the common history of these border areas and their interconnection. Young visitors can actively try out the work of an archaeologist in research or assemble a 3D vesssel made of ceramic fragments. The exhibition is realized within the  INTERREG V-A  Austria - Czech Republic program, European Regional Development Fund (ERDF).

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
Datum zveřejnění:
26.2.2021

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova