Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikační činnost

Recenzovaný časopis Archeologické výzkumy v jižních Čechách

Vychází od roku 1983, od roku 1996 pak jako pravidelné periodikum jednou ročně. Poslední číslo 26 vyšlo koncem roku 2013, v letošním roce je připravováno 27. číslo, které by mělo být vydáno do listopadu 2014. Časopis obsahuje články a studie o nových archeologických výzkumech a nálezech v jižních Čechách i v jejich okolí (Horní Rakousko, Příbramsko, Klatovsko) i více teoreticky zaměřené studie, recenze a zprávy o nové archeologické literatuře a další zprávy o pořádaných konferencích, nových výstavách, vzpomínky a jubilea významných osobností, bibliografie, apod. Součástí každého článku je obsáhlé cizojazyčné resumé, do cizího jazyka jsou přeloženy i popisky pod obrázky. Časopis obsahuje četné obrázky a černobílé fotografie, některé z nich jsou vytištěny na křídovém papíře. Pravidelnými přispěvateli jsou nejen odborníci z jednotlivých jihočeských vědeckých institucí, ale též archeologové z Archeologického ústavu v Praze, z Národního muzea v Praze, z Horního Rakouska, aj. Sborník odebírají kromě všech hlavních vědeckých institucí v České republice též mnohá pracoviště v Německu a Rakousku.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum

Od roku 2004 začala být vydávána monografická řada, obsahující buďto komplexně zpracované konkrétní téma, lokalitu nebo sborník příspěvků z mezinárodních konferencí. Zatím bylo vydáno 8 čísel Supplement:

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1: Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice, 22. – 24. 9. 2004. České Budějovice 2004. 556 s., 590,- Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 2: Ondřej Chvojka – Jan Michálek: Sídelní areály I-IV ze střední doby bronzové u Radčic-Vodňan, okres Strakonice. Výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994 – 2004. Popis situací, objektů a katalog nálezů. České Budějovice – Strakonice 2004. 168 s., 290,- Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3: Eduard Droberjar – Ondřej Chvojka (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. – 24. 11. 2006. České Budějovice 2007. 624 s., 690,- Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4: Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc (edd.): Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. České Budějovice 2007. 216 s., neprodejné.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 5: Michal Ernée: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. České Budějovice – Praha 2008. 128 s., 190 Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 6: Ondřej Chvojka – Petr Krištuf – Ladislav Rytíř: Mohylová pohřebiště na okrese Písek. 1. díl. Cíle, současný stav poznání a metoda sběru dat. České Budějovice – Plzeň 2009. 168 s., neprodejné.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 7: Petr Šída – Jan Eigner – Jiří Fröhlich – Marta Moravcová – Dagmar Franzeová: Doba kamenná v povodí horní Otavy. České Budějovice – Plzeň 2011. 184 s., neprodejné.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8: Ondřej Chvojka a kolektiv: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. České Budějovice 2011. 400 s., neprodejné.

V letošním roce se připravují další dva svazky.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.1.2022

Loutky, marionety, javajky ze sbírek Jihočeského muzea a Vzpomínka na Josefa Hanusche

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
4.2.2022

Výstava orchidejí, exotických rostlin a zvířat

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)