Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikační činnost

Recenzovaný časopis Archeologické výzkumy v jižních Čechách

Vychází od roku 1983, od roku 1996 pak jako pravidelné periodikum jednou ročně. Poslední číslo 26 vyšlo koncem roku 2013, v letošním roce je připravováno 27. číslo, které by mělo být vydáno do listopadu 2014. Časopis obsahuje články a studie o nových archeologických výzkumech a nálezech v jižních Čechách i v jejich okolí (Horní Rakousko, Příbramsko, Klatovsko) i více teoreticky zaměřené studie, recenze a zprávy o nové archeologické literatuře a další zprávy o pořádaných konferencích, nových výstavách, vzpomínky a jubilea významných osobností, bibliografie, apod. Součástí každého článku je obsáhlé cizojazyčné resumé, do cizího jazyka jsou přeloženy i popisky pod obrázky. Časopis obsahuje četné obrázky a černobílé fotografie, některé z nich jsou vytištěny na křídovém papíře. Pravidelnými přispěvateli jsou nejen odborníci z jednotlivých jihočeských vědeckých institucí, ale též archeologové z Archeologického ústavu v Praze, z Národního muzea v Praze, z Horního Rakouska, aj. Sborník odebírají kromě všech hlavních vědeckých institucí v České republice též mnohá pracoviště v Německu a Rakousku.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum

Od roku 2004 začala být vydávána monografická řada, obsahující buďto komplexně zpracované konkrétní téma, lokalitu nebo sborník příspěvků z mezinárodních konferencí. Zatím bylo vydáno 8 čísel Supplement:

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1: Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice, 22. – 24. 9. 2004. České Budějovice 2004. 556 s., 590,- Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 2: Ondřej Chvojka – Jan Michálek: Sídelní areály I-IV ze střední doby bronzové u Radčic-Vodňan, okres Strakonice. Výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994 – 2004. Popis situací, objektů a katalog nálezů. České Budějovice – Strakonice 2004. 168 s., 290,- Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3: Eduard Droberjar – Ondřej Chvojka (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. – 24. 11. 2006. České Budějovice 2007. 624 s., 690,- Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4: Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc (edd.): Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. České Budějovice 2007. 216 s., neprodejné.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 5: Michal Ernée: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. České Budějovice – Praha 2008. 128 s., 190 Kč.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 6: Ondřej Chvojka – Petr Krištuf – Ladislav Rytíř: Mohylová pohřebiště na okrese Písek. 1. díl. Cíle, současný stav poznání a metoda sběru dat. České Budějovice – Plzeň 2009. 168 s., neprodejné.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 7: Petr Šída – Jan Eigner – Jiří Fröhlich – Marta Moravcová – Dagmar Franzeová: Doba kamenná v povodí horní Otavy. České Budějovice – Plzeň 2011. 184 s., neprodejné.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8: Ondřej Chvojka a kolektiv: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. České Budějovice 2011. 400 s., neprodejné.

V letošním roce se připravují další dva svazky.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Neděle)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

1.5.2021

Řemesla pod Novohradskými horami

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)