Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Projekty a granty

PhDr. Petr Zavřel se již několik let věnuje archeologickému průzkumu významné středověké obchodní cesty Zlaté stezky. Tento projekt je realizován ve spolupráci s historiky a archeology ze Spolkové republiky Německa. Jeho částečným výsledkem je kromě řady odborných studií například vydání průvodce mapujícího celou trasu cesty, kterou byla do Čech přivážena sůl. V roce 1999 proběhly současně v Německu a Čechách Slavnosti Zlaté stezky, při kterých účastnící prošli trasu někdejší obchodní tepny v dobovém oděvu za použití dobových dopravních prostředků. Konečné zpracování průzkumu tras Zlaté stezky bude veřejnosti představeno v pětisvazkové monografii, která bude vydána v české i německé verzi.

P. Zavřel se současně věnuje práci na monografickém zpracování problematiky doby římské a doby stěhování národů v jižních Čechách.

Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. realizuje od roku 2005 dlouhodobý projekt (označený jako badatelský úkol č. A2) s názvem Doba bronzová na Bechyňsku. Cílem projektu je jednak archeologický výzkum a zpracování nálezů (artefaktů i ekofaktů) ze sídliště z mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně. Výstupem bude v budoucích letech mj. monografické zpracování v Supplementu AVJČ. Dále jsou pak každoročně realizovány povrchové průzkumy a drobné terénní akce v okolí Bechyně, jako např. na oraných sídlištích ze starší doby bronzové u Rataj, z mladší doby bronzové u Rataj a Hvožďan či z pozdní doby bronzové u Senožat. Od r. 2005 dosáhl počet vykonaných terénních archeologických výzkumů 16 a počet povrchových prospekcí několik desítek. O. Chvojka proslovil celkem 15 veřejných přednášek na dané téma a vypublikoval 14 vědeckých článků či studií a 2 monografie (Ondřej Chvojka a kolektiv: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8. České Budějovice 2011; Ondřej Chvojka – Jan Michálek: Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách. Fontes Archaeologici Pragenses 35. Praha 2011). V roce 2008 byla v rámci projektu realizována výstava „Střípky zmizelých věků. Nové poznatky k pravěku Bechyňska. Městské muzeum v Bechyni“ a v roce 2012 posloužily dosažené výsledky k přípravě nové expozice Městského muzea v Bechyni.

Druhým badatelským projektem (badatelský úkol č. A1) O. Chvojky je od r. 2008 projekt Starší doba bronzová v jižních Čechách. Jeho cílem je především zpracování, vyhodnocení a publikace lokalit starší doby bronzové z okolí Českých Budějovic a z dalších jihočeských mikroregionů. Důležitou součástí projektu je i provádění metalografických analýz měděných a bronzových artefaktů starší doby bronzové (ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky v Řeži u Prahy). Plánované hlavní výstupy badatelského projektu v letech 2014-2018 budou: 1) Příprava a realizace stálé expozice JčM: úsek doba bronzová – prezentace nových depotů; 2) Příprava a vydání monografie v řadě AVJČ – Supplementum: Ondřej Chvojka – Petr Zavřel: Starší doba bronzová na Českobudějovicku; 3) Příprava a vydání monografie o nových českých depotech: Ondřej Chvojka – Luboš Jiráň – Milan Metlička: Nové české depoty z doby bronzové v Čechách.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova