Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

HOSTY: výzkum sídliště z počátku doby bronzové

Přímo u soutoku Vltavy a Lužnice pod Novým Dvorem u Hostů nedaleko Týna nad Vltavou se nacházelo významné sídliště z počátku doby bronzové (zhruba 18.–17. století před naším letopočtem). V důsledku stavby Jaderné elektrárny Temelín zde probíhal záchranný archeologický výzkum takřka celá osmdesátá léta minulého století.


Početné nálezy ukazují, že toto sídliště bylo důležitým uzlovým bodem rozsáhlé obchodní sítě doby bronzové. Mělo strategickou polohu při soutoku hlavních vodních toků, podél nichž vedly významné nadregionální obchodní cesty. V blízkém okolí se vyskytují hned čtyři hradiště a několik mohylových pohřebišť či depotů kovové industrie. Ze sídliště pochází také výjimečně početné doklady metalurgie bronzu – klíčové technologie definující celé období. Dále zde byly zdokumentovány v jihočeském regionu unikátní půdorysy několika nadzemních staveb.

Dlouhodobý plošný výzkum této evropsky významné lokality probíhal po několik let a Hosty jsou patrně nejlépe prozkoumané pravěké sídliště v jižních Čechách. Přes veškerá důležitá zjištění nebyl bohatý nálezový fond doposud odborně vyhodnocen, informace jsou známy pouze z krátkých předběžných zpráv autorů výzkumu dr. Antonína Beneše a dr. Pavla Břicháčka. Výjimečnost lokality a neuspokojivý stav jejího zpracování byly důvody, proč bylo sídliště v Hostech vybráno jako dílčí část velkého projektu Tvůrci doby bronzové, zaštítěného prestižní Akademickou prémií udělovanou Akademií věd České republiky, kterou obdržel dr. Michal Ernée z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Projekt cílí na poznání závěru eneolitu a počátku doby bronzové v Evropě, které jsou mimo jiné významné i šířením indoevropských jazyků. O významu lokality v Hostech svědčí tedy i skutečnost, že se jako jediné sídliště stalo součástí tohoto projektu. Zpracování výzkumů se za Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ujal Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D.

Řešení tohoto projektu je teprve na začátku,  naplno se rozběhlo od roku 2021 a potrvá nejspíše další čtyři roky. Pro efektivní zpracování a evidenci výstupů výzkumu pořídilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích celosvětově unikátní přístroj Laser Aided Profiler (zkráceně LAS). Tento laserový profilovač umožní účinně zdokumentovat několika set tisícový soubor archeologické keramiky. S pomocí nejnovější technologie LAS archeologové Jihočeského muzea dokáží vytvořit základní 2D dokumentaci keramiky a zároveň získají přesná morfologická data, která lze využít pro vytvoření typologie keramických nádob, potřebná pro další analýzy a zpracování celého nálezu.

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
Datum zveřejnění:
13.9.2021

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
17.8.2024

Žumberská slavnost řemesel 2024

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)
23.8.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Dívčí válka)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova