Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Botanika

Hlavní činnosti botanického pracoviště:


Systematická dokumentace rozšíření cévnatých rostlin v jižních Čechách
Botanické pracoviště dlouhodobě a systematicky zaznamenává vývoj květeny a vegetace v jihočeském regionu. Tato činnost je realizována prostřednictvím vlastních terénních průzkumů a sběrů. Výsledky výzkumů jsou publikovány v odborném tisku a herbářové položky jsou ukládány do vlastního herbáře .


Taxonomický výzkum vybraných skupin
Současný botanik Jihočeského muzea se věnuje taxonomickému výzkumu rodu jeřáb a ostružiník v České republice. Ve spolupráci s dalšími institucemi se např. podařilo objevit několik nových druhů pro vědu a vyloučit několik tradovaných omylů v rozšíření těchto rostlin.


Systematické rozšiřování a správa herbáře Jihočeského muzea
Herbář je rozšiřován pomocí sběrů botanika Jihočeského muzea a akvizicemi od soukromých badatelů nebo botanicky zaměřených institucí. Správa herbáře spočívá ve vedení podrobné tzv. dvoustupňové evidence (každá herbářová položka má evidenční číslo, které odkazuje na evidenční kartu s podrobnými informacemi). Sbírka je pravidelně ošetřována proti škůdcům vymrazováním a část sbírky je chráněna chemicky. Součástí správy je rovněž periodická inventarizace sbírky. Kurátor zpřístupňuje herbář veřejnosti prostřednictvím prezenčního studia nebo dlouhodobějších zápůjček. Do budoucna se plánuje digitalizace sbírky, tj. vytvoření databáze informací na herbářových etiketách a pořízení fotografií všech herbářových položek.


Služby veřejnosti
Botanik poskytuje informace o rozšíření rostlin a jejich determinaci odborné i laické veřejnosti. Organizuje a vytváří přednášky, výstavy a exkurze s botanickou tématikou.

Ing. Martin Lepší

Botanik

391 001 516

lepsi@muzeumcb.cz

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)