Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

PUBLIKACE:

Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. – Severočeskou přírodou 32: 101–104.

Chán V., Lepší M., Lepší P., Štech M. & Vydrová A. (eds) (2001): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižních Čech VII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 41: 87–89.

Boublík K. & Lepší M. (2001): Dvě nové lokality Botrychium matricariifolium v Čechách s poznámkami k cenologii druhu. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 36: 37–43.

Lepší P. & Lepší M. (2002): Rod ostružiník (Rubus) v Novohradských horách. – In: Papáček M. (ed.), Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor: 113–117, Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice.

Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. – Severočeskou přírodou 33–34: 84, 106, 156.

Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. – Severočeskou přírodou 33–34: 55–72.

Lepší M. (2002): Saxifraga tridactylites L.– lomikámen trojprstý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 42: 111–117.

Grulich V. & Lepší M. (2002): Viola mirabilis – violka divotvárná. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 42: 111–117.

Lepší M. & Chán V. (2002): Senecio vernalis – starček jarní. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 42: 111–117.

Lepší M. (2003): Allium scorodoprasum L. – česnek ořešec, Portulaca grandiflora Hooker – šrucha velkolistá, Stellaria pallida (Dum.) Crépin – ptačinec bledý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 43: 106–110.

Lepší M. & V. Žíla (2003): Rubus salisburgensis Caflisch – ostružiník drobnolistý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 43: 106–110.

Lepší M. (2003): Další výskyt invazního starčku Senecio inaequidens v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 77–78.

Danihelka J. & Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. Zprávy Čes. Bot. Společ. 39: 25–35.

Lepší M. (2004): Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet – křivatec rolní. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 44: 76–77.

Lepší P. & Lepší M. (2004): Allium angulosum L. – česnek hranatý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X, Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 44: 77.

Lepší M. & Lepší P. (2004): Květena provázející dopravní komunikace; Květena rozvalin; Segetální květena; Ruderální květena sídel; Fytogeograficky významné, ohrožené a vzácné rostliny. – In: Papáček M. (ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy: 73–90, Jihočeská univerzita, České Budějovice.

Lepší M. & Lepší P. (2005): Ostružiník hustochlupý (Rubus vestitus) v jižních Čechách. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 45: 95–101.

Lepší M. & Lepší P. (2004): Rozšíření rodu Rubus v přírodním parku Novohradské hory (jižní Čechy). Zprávy Čes. Bot. Společ. 39: 249–282.

Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta rerum naturalium 1: 17–44.

Lepší M., Lepší P. & Štech M. (eds) (2005): Výsledky floristického kurzu v Českých Budějovicích 2001 (1. 7. – 7. 7. 2001). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, Příl.: 71–135.

Lepší M. (2005): Mochyně pýřitá (Physalis pubescens) – poprvé přechodně zplanělá na území ČR. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 45–47.

Chán V., Lepší M. & Lepší P. (eds) (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 45: 167–176.

Lepší M., Lepší P., Štech M., Boublík K. & Půbal D. (2006): Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 46: 113–118.

Lepší M., Lepší P. & Paulič R. (2006): Rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) v Předšumaví. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 46:101–112.

Lepší M. & Lepší P. (2006): Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria. – Preslia 78, 103–114.

Lepší M., Boublík K., Lepší P. & Opletal L. (2006): Reveň lékařská (Rheum officinale) – nový adventivní druh pro Českou republiku – Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 161–171.

Chán V., Lepší M. & Lepší P. (eds) (2006): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 125–136.

Lepší M. & Lepší P. (2006): Polystichum braunii in the Hojná Voda virgin forest (South Bohemia) – a new Alpine migration element for Bohemia. – Beitr. Naturk. Oberösterreichs. 16: 435–442.

Lepší M. & Lepší P. (2006): Cévnaté rostliny. – In: Dudák V., Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda, historie, život: 165–179, Baset, Praha.

Ekrt L., Lepší M., Boublík K. & Lepší P. (2007): Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic. – Presila 79: 69–82.

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. – Silva Gabreta 13(1): 15–37.

Lepší M. & Lepší P. (2007): Kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) v jižních Čechách. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 47: 105–115.

Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 47: 117–125.

Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 47: 127–135.

Chán V., Lepší M. & Lepší P. (eds) (2007): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 47: 91–104.

Chán V., Lepší M. & Lepší P. (eds) (2008): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 48: 89–107.

Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (Amelanchier) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 209–230.

Lepší M. & Lepší P. (2009): Rubus silvae-norticae, a new species from Bohemia, Austria and Bavaria and the significance of brambles for regional migrations and phytogeography. – Preslia 81: 43–62.

Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Kolář F. (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica – Preslia 81: 63–89.

Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. – Silva Gabreta 15(2): 121–142.

Lepší M. & Lepší P. (2009): Ostružiník hornorakouský (Rubus muhelicus) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 89–101.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2009): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 49: 59–75.

Lepší M., Kaplan Z. & Lepší P. (2010): Sorbus gemella Kovanda. – Severočeskou přírodou 40: 122–126.

Ekrt L., Štech M., Lepší M. & Boublík K. (2010): Rozšíření a taxonomická problematika Dryopteris affinis v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 45: 25–52.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2010): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 50: 75–96.

Lepší M., Velebil J. & Lepší P. (2011): Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice, Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 209–221.

Lepší P., Lepší M., Boublík K. & Kolář F. (2011): Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Českého Krumlova, Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 231–250.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 51: 73–88.

Vít P., Lepší M. & Lepší P. (2012): There is no diploid apomict among Czech Sorbus species – a biosystematic revision of Sorbus eximia, and the discovery of Sorbus barrandienica. – Preslia 84: 71–96.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2012): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 52: 34–48.

Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. & Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. – Preslia 85: 63–80.

Lepší M., Lepší P., & Vít P. (2013): Sorbus quernea: taxonomic confusion raised by the naturalisation of the alien species, S. mougeotii. – Preslia 85: 159–178.

Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

Lepší P. & Lepší M. (2013): Geologie a geomorfologie, Vodstvo, Podnebí, Vegetace, Květena. – In: Špinar J. (ed.): Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí: 9–17, Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 53: 70–85.

Rich T. C. G., Green D., Houston L., Lepší M., Ludwig S. & Pellicer J. (2014): British Sorbus (Rosaceae): Six new species, two hybrids and a new subgenus. – New Journal of Botany 4 (1): 2–12.

Lepší P. & Lepší M. (2014): Stručná charakteristika rodu Sorbus L. – In: Anonymus, Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v Českém středohoří: 2–7, ČSOP Děčínsko, AOPK ČR, SCHKO České středohoří, Děčín, Praha.

Mártonfi P., Grulich V., Hrouda L., Koutecký P. & Lepší M. (2014): Poznámky a komentáre k výsledkom floristického kurzu v Trebišově. – Bull. Slov. Bot. Spoloč. 36, Suppl. 1: 71–80.

Mártonfi P., Černý T., Douda J., Eliáš jun. P., Grulich V., Hrouda L., Koutecký P., Lepš J., Lepší M., Lustyk P., Štech M. & Trávníček B.: (2014): Cievnaté rastliny okresu Trebišov. Výsledky floristického kurzu SBS aČBS v Trebišove (2009). – Bull. Slov. Bot. Spoloč. 36, Suppl. 1: 27–70.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2014): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 54: 101–121.

Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Bílá J. & Vít P. (2015): Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. – Preslia 87: 109–162.

Keller F., Meyer N., Gregor T., Paule J., Lepší M., Koutecký P., Fussi B., Hackl Ch. & Ewald J. (2015): Hybriden zwischen Mehlbeere (Sorbus aria) und Elsbeere (Sorbus torminalis) im oberbayerischen Fünfseenland. – Ber. Bayer. Bot. Ges. 85: 19–34.

Marek M., Lepší M. & Lepší P. (2015): Peucedanum austriacum subsp. austriacum a Peucedanum austriacum subsp. rablense – dva nově objevené taxony pro květenu České republiky. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 1–21.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2015): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 55: 13–28.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 56: 5–35.

Lepší P. & Lepší M. (2016): Evoluce před očima. Ještě k diskuzi o bezzásahovosti v národním parku Podyjí. – Fórum ochrany přírody 3(4): 10–12.

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek Jr. J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88: 459–544.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2017): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 57: 5–33.

Lepší P. & Lepší M. (2017): Rozšíření, ekologie a stav populace jeřábu olšolistého (Sorbus alnifrons). – Acta rerum naturalium 20: 39–47.

Lepší M. (2017): Taxonomy and variability of selected Sorbus taxa. – Ph.D. Thesis Series, No. 3. University of South Bohemia, Faculty of Science, School of Doctoral Studies in Biological Sciences, České Budějovice, Czech Republic, 321 pp.

Beech E., Lepší, M. & Rivers M. C. (2017): Sorbus alnifrons. – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T86089783A86089793. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T86089783A86089793.en.

Beech E., Lepší, M., Meyer N. & Rivers M. C. (2017): Sorbus collina. – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T86091080A86091097. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T86091080A86091097.en.

Beech E., Lepší, M. & Rivers M. C. (2017): Sorbus eximia. – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T86091489A86091498. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T86091489A86091498.en.

Beech E., Lepší, M. & Rivers M. C. (2017): Sorbus gemella. – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T86091612A86091633. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T86091612A86091633.en.

Beech E., Rivers M. C. & Lepší, M. (2017): Sorbus portae-bohemicae. – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T86097758A86097780. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T86097758A86097780.en.

Beech E., Lepší, M. & Rivers M. C. (2017): Sorbus rhodanthera. – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T86098622A86134768. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T86098622A86134768.en.

Trávníček B., Lepší M., Lepší P. & Žíla V. (2018): Taxonomy of Rubus ser. Radula in the Czech Republic. – Preslia 90: 387–424.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2018): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXIV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 58: 5–26.

Lepší P., Boublík K., Lepší M., Koutecký P., Štech M., Janáková J. & Půbal D. (2018): Vrba černající (Salix myrsinifolia) v jižní části Čech. – Silva Gabreta 24: 223–243.

Lepší M. & Lepší P. (2018): Sorbus collina M. Lepší, P. Lepší et N. Meyer. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 103.

Lepší M. & Lepší P. (2018): Pseudotsuga glauca (Beisssn.) Mayr. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 42.

Lepší M. & Lepší P. (2018): Platycladus orientalis (L.) Franco. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 99.

Lepší M. & Lepší P. (2018): [New records of Sorbus from the Czech Republic]. – In: Kurtto A., Sennikov A. N. & Lampinen R. (eds), Atlas Florae Europaeae, Distribution of Vascular Plants in Europe, 17. Rosaceae (Sorbus s. lato), The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, 132 p.

Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. (2019): Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. – Preslia 91: 391–420.

Lepší M., Koutecký P., Nosková J., Lepší P., Urfus T. & Rich T. C. G. (2019): Versatility of reproductive modes and ploidy level interactions in Sorbus s. l. (Malinae, Rosaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 20: 1–21.

Lepší M. & Lepší P. (2019): Sorbus L. – jeřáb. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds), Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha, 498–510.

Lepší P. & Lepší M. (2019): Amelanchier Med. – muchovník. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds), Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha, 511–512.

Lepší M. & Lepší P. (eds) (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 59: 5–43.

Hroneš M., Štoflová K., Lepší M. & Kunzová P. (2019): Ornithogalum umbellatum L. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54/1: 111–113.

Rivers M. C., Beech E., Bazos I., Bogunić F., Buira A., Caković D., Carapeto A., Carta A., Cornier B., Fenu G., Fernandes F., Fraga P., Garcia Murillo P. J., Lepší M., Matevski V., Medina F. M., Menezes de Sequeira M., Meyer N., Mikoláš V., Montagnani C., Monteiro-Henriques T., Naranjo Suárez J., Orsenigo S., Petrova A., Reyes-Betancort J. A., Rich T., Salvesen P. H., Santana López I., Scholz S., Sennikov A., Shuka L., Silva L. F., Thomas P., Troia A., Villar J. L. & Allen D. J. (2019): European Red List of Trees. – Cambridge, UK & Brussels, Belgium: IUCN. viii + 60pp.

Kunzová P., Lepší M. & Koutecký P. (2020): Rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) v jižní části Čech. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 60: 6–28.

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (eds) (2020): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 60: 29–64.

Lepší M. & Lepší P. (2020): Ostružiník šumavský (Rubus silvae-bavaricae), nový druh pro květenu České republiky – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55/2: 181–195.

Lepší M. & Lepší P. (2020): Panicum schinzii, nový adventivní druh v květeně České republiky – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55/2: 169–179.

K. Boublík & M. Lepší (2020): Liatris spicata – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55/1: 85–86.

Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P, Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

Lepší M. (2021): Clarkia amoena, Knautia macedonica. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.

Lepší M. & Lepší P. (2021): (456) Rhamnus saxatilis. – In: Gilli Ch., Pachschwöll C. & Niklfeld H. (eds), Floristische Neufunde (430–508). – Neilreichia 12: 291–399.

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (eds) (2021): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 61: 5–32.

Lepší P. & Lepší M. (2021): Rubus brdensis – first record for Germany. – Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 82: 183–188.

Meyer N., Lepší M. & Koutecký P. (2021): 544.–546. Sorbus collina, 547. Sorbus danubialis, 548–549. Sorbus dubronensis. – In: Gregor T. & Paule J. (eds), Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 14. –Kochia 14: 133 – 147.

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (eds) (2022): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 62: 15–37.

Velebil J., Lepší M., Nosková J. & Lepší P. (2022): Taxonomic assessment of Sorbus subgenus Aria in the Malé Karpaty Mountains. – Preslia 94: 305–334.

Lepší M., Lepší P. & Velebil J. (2022): Rubus atroroseus (Rosaceae), a new species of the section Corylifolii from the Czech Republic. – Folia Geobotanica 57:213–228.

Lepší M. & Lepší P. (2022): Rozšíření, stav populace a další poznatky o jeřábu manětínském (Sorbus rhodanthera). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 57: 1–19.

Lepší M. & Rich T. C. G. (2022): Populations sizes and leaf morphology of the Welsh endemics Sorbus cambrensis Welsh Whitebeam and Sorbus stenophylla Llanthony Whitebeam (Rosaceae). – British & Irish Botany4(2): 58–73.

Lepší P. & Lepší M. (2022): Kam na Šumavě na kontryhely? – Šumava 2022(léto): 10–11.

Rich T. C. G., Lepší M., King C. & Fay M. F. (2022): 1046. Sorbus cambrensis. Rosaceae. – Curtis’s Botanical Magazine: in press.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.6.2024

České Budějovice na náladových fotografiích

Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice
5.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Světáci)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova