Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Entomologická

Podsbírka  entomologie  (zoologie bezobratlí)
Sbírka entomologie (zoologie bezobratlých) vznikala v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích od dob jeho založení. Sbírkový materiál, který je uložen ve sbírkách muzea, pochází z 19., 20. a 21. století. První exponáty bezobratlých živočichů se do sbírek dostávají ještě v 19. století. Nejrozsáhlejším kompletem tehdejších sbírek byly kolekce mořských měkkýšů, hub a korálů (celkem 709 kusů), které pocházely převážně z darů pplk. J. Skerla a dr. Emila Holuba. Nový vývoj začal ustanovením Vlastivědné společnosti jihočeské (1928), kde její přírodovědná sekce se ujala správy příslušných sbírek. Za aktivní účasti především některých entomologů, např. prof. Leontina Bati, který ze svých vlastních sběrů uspořádal pro přírodovědné sbírky kolekci jihočeských motýlů a blanokřídlých, které se z větší části dochovala a jejímž vytvořením položil L. Baťa základ dnešním entomologickým sbírkám. Aktivně pomáhal i ředitel Rybářské školy ve Vodňanech Václav Josef Štěpán, který se zasloužil o první kolekci jihočeských brouků.
Sbírka entomologie obsahuje (k 1. květnu 2014) 329 766 kusů sbírkových předmětů (tomu odpovídá 4 344 inventárních čísel). Byla zakládána jako sbírka zoologie bezobratlých se značkou ZE (zoologie invertebrata). Podle současné klasifikace muzejních sbírek, kdy rozlišujeme sbírky entomologické a zoologické, svým převážným zaměřením patří do sbírek entomologických, část (4 200 ks) tvoří další třídy bezobratlých živočichů.
Ve sbírkových kompletech jsou nejvíce zastoupeni představitelé hmyzu (325 500 ks), z nich nejpočetnější jsou brouci (205 000 ks) a motýli (85 000 ks), 35 000 ks tvoří ostatní řády hmyzu nebo smíšené sběry včetně brouků a motýlů. Jedná se především o sběry hmyzu z území jižních Čech. Kromě těchto jsou ve sbírce sběry z exkurzí jednotlivých sběratelů po celém bývalém Československu, z ostatních států Evropy, Asie a i z dalších kontinentů. Jedná se o několik velkých významných sbírek, jako je sbírka brouků V. Karase (76 000 ks), V. J. Štepána (24 900 ks), A. Keila (14 400 ks), J. Havlíčka (7 400 ks), K. Dubského (8 900 ks), V. Kořenského (30 700 ks) a J. Niedla (celkem i s Hymenoptera, Diptera 17 400 ks), početné jsou i sběry současného kurátora Z. Kletečky z jižních Čech i celého území palearktické oblasti (13 500 ks). Z motýlů jsou to sbírky L. Bati a Schacka (2 300 ks), B. Zavadila (6 200 ks), J. Neumanna (45 000 ks), J. Ryklíka (5 100 ks), J. Ebenhöhe (16 600 ks) J. Holmana juniora (1 421 ks) aj. Z ostatního hmyzu například sbírky J. Flíčka (Odonata, 600 ks), V. Gunárové (Diptera - Tabanidae, 593 ks), M. Slamečkové, (Diptera - Calliphoridae, 1076 ks), J. Niedla (Hymenoptera, Diptera 17 400 ks), J. Kubičky (Hymenoptera, 4 966 ks), L. Bati (Hymenoptera aj., 2 200 ks) a J. Kaislera (Hymenoptera, Heteroptera, 2 500 ks). Ve sbírce se nachází celkem 11 paratypů 9 druhů, kromě toho sbírky obsahují i několik typových kusů k aberacím, které v současné době podle pravidel zoologické nomenklatury nejsou platné. Jedná se především o tesaříky, které popisoval J. Niedl. Ve sbírce V. Karase je 10 ks paratypů u těchto 8 druhů: Leistus kucerai, Cidnopus platiai, Anthrenus olgae, Laena safraneki, Oreina cacaliae ssp. neoviridis, Urodon orientalis, Plinthus illotus ssp. diversesculptus, Mordellistena karasi. Ve sběrech nynějšího kurátora Z. Kletečky je paratyp kovaříka Cardiophorus kleteckai z vlastních sběrů v Zabajkalí.
Z ostatních skupin bezobratlých, kterých je celkem cca 4 200 ks, je do sbírky zařazen komplet měkkýšů (Mollusca) ze sběrů S. Ošmery v jižních Čechách (3208 ks), vlastní sběry ostatních členovců a měkkýšů (cca 250 ks) současného kurátora Z. Kletečky z jižních Čech i celého území palearktické oblasti, vzorky zooplanktonu ze sběrů S. Ošmery v jižních Čechách (250 ks), sběry mořských korálů, měkkýšů, ostnokožců, korýšů aj. (449 ks) a rovněž lihové preparáty různých skupin bezobratlých (51 ks). Kurátorem podsbírky ZE – entomologie (zoologie bezobratlých) je od r. 1991 Zdeněk Kletečka.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
17.8.2024

Žumberská slavnost řemesel 2024

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)
23.8.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Dívčí válka)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova