Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Archeoskanzen Trocnov

Výstavba Archeoskanzenu Trocnov

Rada Jihočeského kraje v dubnu 2020 schválila výběr dodavatele stavby nového Archeoskanzenu Trocnov v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (národní kulturní památka ČR). Smlouva o dílo byla se společností S-B s.r.o. ze Sedlčan podepsána v areálu Památníku dne 12. 5. 2020. Náročná stavba s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií, především opracováním dřeva a tvorbou střech, je rozdělena na 3 etapy a dokončena by měla být v roce 2024.

Pohled na staveniště ze dne 3. 7. 2020

Budovaný archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období konce 14. století. Záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Jedná se z velké části o edukační areál, který bude sloužit k představení života v dané době se všemi předměty denní potřeby a způsoby hospodaření. Archeoskanzen bude využíván pro doplnění výuky historie a vzdělávací akce pro školy i pro širokou veřejnost.

Od předání a převzetí staveniště, které proběhlo dne 25. 5. 2020, značně postoupila 1. etapa - výstavba samotného dvorce tvořeného čtyřmi objekty. V roce 2020 bylo proinvestováno bezmála 10 milionů korun. Do konce prosince 2020 byly dokončeny zděné kamenné části všech staveb dvorce a dokonce i dalších sousedních staveb archeoskanzenu. Současně probíhala časově náročná příprava tesaných trámů a dalších dřevěných stavebních částí pro dvorec.

     

Pohled na staveniště ze dne 23. 3. 2021

Přes nepříznivé povětrnostní podmínky již stavba od letošního ledna do současnosti značně pokročila. Stavba hlavní budovy z roubených klád vyrostla až ke krovům, osazeny byly špalety oken, dveřní zárubně a povalové stropy komor. V současnosti tesaři dodavatele již vztyčili část repliky historického krovu obytné části dvorce a těsně před dokončením je i krov stodoly. V nejbližších týdnech bude střecha pokryta dřevěnými šindeli.

Vlastní stavba Archeoskanzenu Trocnov je provázaná s projektem I-CULT, který realizuje v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Projekt zahrnuje 8 projektových partnerů z ČR a Dolního Rakouska. Jihočeský kraj zde vystupuje jako vedoucí partner. Tato příhraniční spolupráce je navázána na odbornou práci v několika platformách napříč příhraničními regiony.

Smyslem projektu I-CULT je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích (hl. muzeích a galeriích) formou propojení nabídky a vytváření společných prezentačních projektů a prezentace v meziregionálních souvislostech. V neposlední řadě se jedná o vytvoření vazeb mezi odbornými týmy v rámci jednotlivých aktivit a jejich dlouhodobou spolupráci.

Současně se vznikem stavby bylo v rámci projektu pořízeno vnitřní vybavení a shromážděn byl bohatý soubor replik zemědělských a řemeslných nástrojů, předmětů denní potřeby a militárií. Připraveny jsou tablety s interaktivními aplikacemi, unikátní edukační brožury a návštěvníci se mohou těšit i na velký model Archeoskanzenu Trocnov v měřítku 1:87 umístěný v budově Památníku. Dokončovány jsou přípravy edukačních programů pro školy, interaktivní informační tabule a časosběrný filmový dokument.

Na stavbu a provoz Archeoskanzenu Trocnov je projektově navázáno mnoho doprovodných aktivit a výstupů. V rámci realizace projektu I-CULT proběhla v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova řada akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky, řemesla a každodenní život ve středověku. Projektové aktivity zahrnovaly také předstihový archeologický průzkum celého území vč. geofyzikálního, magnetometrického a palynologického výzkumu, různé specializované workshopy a příměstské tábory.

Pokud to vývoj situace kolem pandemie koronaviru umožní, je v rámci projektu v roce 2021 ještě naplánována realizace dvou velkých akcí – Bitvy o Trocnov a Středověký jarmark. Tyto akce jsou zatím naplánovány na květen a červen roku 2021. Další informace mohou zájemci samozřejmě najít na webových stránkách Jihočeského muzea nebo sociálních sítích.

Projekt výstavby Archeoskanzenu Trocnov je vyústěním dlouhodobé snahy o větší propagaci husitství a obnovy tradic, které se k areálu Jana Žižky v Trocnově vážou. Je zároveň součástí dlouhodobé schválené koncepce rozvoje Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Smyslem provozování areálu je rozšíření veřejné služby v oblasti kultury poskytované Jihočeským muzeem a vytvoření portfolia naučných turistických cílů, které budou dlouhodobě zvyšovat návštěvnost organizace, potažmo Jihočeského kraje a přispějí v rámci své programové nabídky k rozšiřování paměti národa, což je jeden z hlavních cílů, ke kterému byla organizace zřízena.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích předpokládá, že v souvislosti s otevřením nově revitalizovaného areálu včetně Archeoskanzenu Trocnov dojde k významnému navýšení návštěvnosti této lokality. V současnosti je návštěvnost muzejní části (byla rekonstruována v letech 2015 – 2016) cca 9 700 platících návštěvníků ročně a celková návštěvnost areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova vč. akcí se odhaduje na cca 20 000 návštěvníků. Z uvedeného je patrné, že tato etapa naší historie je stále v zájmu široké veřejnosti a na základě těchto zkušeností se předpokládá budoucí návštěvnost kolem 50 000 návštěvníků ročně.

 

           

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.00

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.00

Celá otevírací doba

Jak se k nám dostanete?

Kalendář akcí

Nejbližší akce

22.7.2022

Trocnovské divadelní slavnosti - Světáci

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)
30.7.2022

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)
12.8.2022

Trocnovské divadelní slavnosti (Dívčí válka)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)