Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Archeoskanzen Trocnov

Výstavba Archeoskanzenu Trocnov

Rada Jihočeského kraje v dubnu 2020 schválila výběr dodavatele stavby nového Archeoskanzenu Trocnov v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (národní kulturní památka ČR). Smlouva o dílo byla se společností S-B s.r.o. ze Sedlčan podepsána v areálu Památníku dne 12. 5. 2020. Náročná stavba s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií, především opracováním dřeva a tvorbou střech, je rozdělena na 3 etapy a dokončena by měla být v roce 2024.

Pohled na staveniště ze dne 3. 7. 2020

Budovaný archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období konce 14. století. Záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Jedná se z velké části o edukační areál, který bude sloužit k představení života v dané době se všemi předměty denní potřeby a způsoby hospodaření. Archeoskanzen bude využíván pro doplnění výuky historie a vzdělávací akce pro školy i pro širokou veřejnost.

Od předání a převzetí staveniště, které proběhlo dne 25. 5. 2020, značně postoupila 1. etapa - výstavba samotného dvorce tvořeného čtyřmi objekty. V roce 2020 bylo proinvestováno bezmála 10 milionů korun. Do konce prosince 2020 byly dokončeny zděné kamenné části všech staveb dvorce a dokonce i dalších sousedních staveb archeoskanzenu. Současně probíhala časově náročná příprava tesaných trámů a dalších dřevěných stavebních částí pro dvorec.

     

Pohled na staveniště ze dne 23. 3. 2021

Přes nepříznivé povětrnostní podmínky již stavba od letošního ledna do současnosti značně pokročila. Stavba hlavní budovy z roubených klád vyrostla až ke krovům, osazeny byly špalety oken, dveřní zárubně a povalové stropy komor. V současnosti tesaři dodavatele již vztyčili část repliky historického krovu obytné části dvorce a těsně před dokončením je i krov stodoly. V nejbližších týdnech bude střecha pokryta dřevěnými šindeli.

Vlastní stavba Archeoskanzenu Trocnov je provázaná s projektem I-CULT, který realizuje v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Projekt zahrnuje 8 projektových partnerů z ČR a Dolního Rakouska. Jihočeský kraj zde vystupuje jako vedoucí partner. Tato příhraniční spolupráce je navázána na odbornou práci v několika platformách napříč příhraničními regiony.

Smyslem projektu I-CULT je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích (hl. muzeích a galeriích) formou propojení nabídky a vytváření společných prezentačních projektů a prezentace v meziregionálních souvislostech. V neposlední řadě se jedná o vytvoření vazeb mezi odbornými týmy v rámci jednotlivých aktivit a jejich dlouhodobou spolupráci.

Současně se vznikem stavby bylo v rámci projektu pořízeno vnitřní vybavení a shromážděn byl bohatý soubor replik zemědělských a řemeslných nástrojů, předmětů denní potřeby a militárií. Připraveny jsou tablety s interaktivními aplikacemi, unikátní edukační brožury a návštěvníci se mohou těšit i na velký model Archeoskanzenu Trocnov v měřítku 1:87 umístěný v budově Památníku. Dokončovány jsou přípravy edukačních programů pro školy, interaktivní informační tabule a časosběrný filmový dokument.

Na stavbu a provoz Archeoskanzenu Trocnov je projektově navázáno mnoho doprovodných aktivit a výstupů. V rámci realizace projektu I-CULT proběhla v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova řada akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky, řemesla a každodenní život ve středověku. Projektové aktivity zahrnovaly také předstihový archeologický průzkum celého území vč. geofyzikálního, magnetometrického a palynologického výzkumu, různé specializované workshopy a příměstské tábory.

Pokud to vývoj situace kolem pandemie koronaviru umožní, je v rámci projektu v roce 2021 ještě naplánována realizace dvou velkých akcí – Bitvy o Trocnov a Středověký jarmark. Tyto akce jsou zatím naplánovány na květen a červen roku 2021. Další informace mohou zájemci samozřejmě najít na webových stránkách Jihočeského muzea nebo sociálních sítích.

Projekt výstavby Archeoskanzenu Trocnov je vyústěním dlouhodobé snahy o větší propagaci husitství a obnovy tradic, které se k areálu Jana Žižky v Trocnově vážou. Je zároveň součástí dlouhodobé schválené koncepce rozvoje Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Smyslem provozování areálu je rozšíření veřejné služby v oblasti kultury poskytované Jihočeským muzeem a vytvoření portfolia naučných turistických cílů, které budou dlouhodobě zvyšovat návštěvnost organizace, potažmo Jihočeského kraje a přispějí v rámci své programové nabídky k rozšiřování paměti národa, což je jeden z hlavních cílů, ke kterému byla organizace zřízena.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích předpokládá, že v souvislosti s otevřením nově revitalizovaného areálu včetně Archeoskanzenu Trocnov dojde k významnému navýšení návštěvnosti této lokality. V současnosti je návštěvnost muzejní části (byla rekonstruována v letech 2015 – 2016) cca 9 700 platících návštěvníků ročně a celková návštěvnost areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova vč. akcí se odhaduje na cca 20 000 návštěvníků. Z uvedeného je patrné, že tato etapa naší historie je stále v zájmu široké veřejnosti a na základě těchto zkušeností se předpokládá budoucí návštěvnost kolem 50 000 návštěvníků ročně.

 

           

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

zavřeno

Celá otevírací doba

Jak se k nám dostanete?

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.4.2023

Umění černé Afriky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova