Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Mykologický herbář Jihočeského muzea

Od roku 1974 je součástí sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích také herbář hub. Formálně tvoří podsbírku mykologie, jejímž sbírkovým předmětům jsou přiřazována evidenční čísla s předřazeným kódem „M“.

Náš herbář hub (fungarium), čili sbírka jejich exsikátů, je z pohledu systematického zaměřen na tzv. velké houby (makromycety). Kromě makromycetů je v něm uloženo také 286 položek lichenizovaných hub. Jedná se o herbář regionální, i když se v současnosti dá říci, že tento rámec svým obsahem přesahuje. V mezinárodním přehledu herbářů Index Herbariorum vystupuje pod zkratkou CB. K 30. 11. 2021 čítal 23.985 herbářových položek. Ty jsou ukládány tzv. švédským způsobem, tj. v papírových obálkách vložených do kartonových krabiček, které se dále vkládají do větších pevných krabic.

Původ sbírkových předmětů (exsikátů hub) v našem herbáři

Herbářové položky makromycetů uložené v Jihočeském muzeu mají vícerý původ:

 • vlastní sběr mykologa Jihočeského muzea (kurátora podsbírky mykologie) v regionu jižních Čech
 • vlastní sběr mykologa Jihočeského muzea mimo region jižních Čech, v ČR i v zahraničí, zejména během terénních pobytů a konferencí pořádaných partnerskými institucemi a sdruženími (nejpočetnější soubory položek tohoto druhu jsou z oblasti Oravy na Slovensku – pocházejí z mykologického průzkumu oblasti Horná Orava, organizovaného od roku 2001 Slovenskou mykologickou společností a Oravským muzeem P. O. Hviezdoslava, dále z Bavorského lesa v Německu a z NP Oulanka ve Finsku) 
 • sběr dobrovolných terénních spolupracovníků, zejména členů Mykologického klubu Jihočeského muzea (MK JčM): co do počtu herbářových položek jsou historicky nejpilnějšími sběrateli z této skupiny Tomáš Papoušek (MK JčM, České Budějovice), Jiří Novotný (MK JčM, Libníč), Helena Deckerová (Ostrava) a Petr Hesoun (Strmilov)
 • nákup ucelených souborů exsikátů hub od mykologů, činných v oblasti jižních Čech: největší soubory jsme odkoupili od Jiřího Kubičky (Třeboň, poté Protivín), Jiřího Valtera (Tábor) a Pavla Špinara (Tábor)
 • dary souborů exsikátů od Lucie Zíbarové (Ústí nad Labem) a Václava Pousky (Kyšice) 
 • dary klientů poradny pro houbaře (jednotlivé sběry)

Dodávky herbářových položek hub zvenčí, tj. externími spolupracovníky – amatérskými mykology, jsou v Jihočeském muzeu vítány. V případech, kdy se jedná o větší ucelené soubory sběrů (ať už nákupy, či dary), je třeba spolu s položkami předat kurátorovi také excelovou tabulku s nálezovými daty. Zde definujeme strukturu této tabulky a dáváme podrobný návod k tomu, jak ji vyplňovat, a to včetně několika příkladů záznamů.

Tvorba sbírky, její správa a ochrana

Dokumentace hub má svoje postupy a zákonitosti, od sebrání čerstvých plodnic hub v terénu až po uložení herbářových položek v herbáři a jejich ošetřování:

 • výběr materiálu vhodného pro uložení v herbáři (po návratu z terénu)
 • prvotní zpracování materiálu (pořízení stručného popisu pomíjivých makroskopických znaků, zhotovení provizorních sched
 • sušení materiálu v teplovzdušné sušičce při teplotě 30-40 °C, ukládání takto získaných exsikátů do sáčků či obálek spolu se schedami
 • evidence herbářových položek do I. stupně
 • determinace takto získaných herbářových položek
 • evidence herbářových položek do II. stupně (katalogizace jednotlivých položek formou evidenčních karet), zápis do počítačové databáze, výroba definitivních sched obsahujících přidělené inventární číslo 
 • ukládání herbářových položek v herbářových obálkách či sáčcích do herbáře, a to tzv. švédským způsobem: každá položka je uložena do typizované dvoudílné kartonové krabičky (používáme krabičky dvou půdorysů a pěti různých objemů), na krabičku je nalepena scheda)
 • ukládání položek v krabičkách do prachotěsných pevných kartonových látkou potažených krabic
 • umístění krabic na police v depozitáři mykologie (v současnosti ukládáme herbářové položky v pořadí jejich inventárních čísel, k vyhledávání jednotlivých položek v herbáři je třeba mít přístup do naší databáze, anebo disponovat konkrétním výpisem z ní)
 • v depozitáři je pomocí klimatizace udržována teplota 17-22 °C a relativní vzdušná vlhkost nižší než 50 %
 • hlavní ochranou sbírky proti napadení hmyzími škůdci je cyklické vymrazování takto uložených herbářových položek hub: vymrazování je dvoufázové – krabice se vkládají do mrazáku (ca – 30 °C) na 2-3 dny a po týdenní přestávce ještě jednou, opět na 2-3 dny
 • jednou ročně je v depozitáři prováděno plynování (naposledy dýmovnicemi Dobol Fumigator)
 • jakožto preventivní opatření jsou v depozitáři prováděny cyklické namátkové kontroly uložených herbářových položek hub
 • v roce 2018 byla dokončena zatím poslední povinná cyklická inventarizace celé podsbírky mykologie
Význam a využití podsbírky mykologie
 • systematicky budovaný regionální herbář hub reprezentuje mykoflóru jižních Čech poslední čtvrtiny 20. a začátku 21. století
 • herbářové položky jsou shromažďovány zejména k vědeckým účelům
 • je možné prezenční studium herbářových položek předem ohlášenými badateli (k tomu je určena badatelna ve 3. patře depozitární budovy, L. B. Schneidera 6a)
 • herbářové položky hub zapůjčujeme badatelům ke studiu 
 • herbářové položky z našeho herbáře jsou citovány v mnohých vědeckých článcích a monografiích taxonomického a ekologického zaměření, vydaných v ČR i v zahraničí 
 • herbářové položky jsou využívány také k pedagogickým a výstavním účelům

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova