Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Mykologický herbář Jihočeského muzea

Od roku 1974 je součástí sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích také herbář hub. Formálně tvoří podsbírku mykologie, jejímž sbírkovým předmětům jsou přiřazována evidenční čísla s předřazeným kódem „M“.

Náš herbář hub (fungarium), čili sbírka jejich exsikátů, je z pohledu systematického zaměřen na tzv. velké houby (makromycety). Kromě makromycetů je v něm uloženo také 286 položek lichenizovaných hub. Jedná se o herbář regionální, i když se v současnosti dá říci, že tento rámec svým obsahem přesahuje. V mezinárodním přehledu herbářů Index Herbariorum vystupuje pod zkratkou CB. K 30. 11. 2021 čítal 23.985 herbářových položek. Ty jsou ukládány tzv. švédským způsobem, tj. v papírových obálkách vložených do kartonových krabiček, které se dále vkládají do větších pevných krabic.

Původ sbírkových předmětů (exsikátů hub) v našem herbáři

Herbářové položky makromycetů uložené v Jihočeském muzeu mají vícerý původ:

 • vlastní sběr mykologa Jihočeského muzea (kurátora podsbírky mykologie) v regionu jižních Čech
 • vlastní sběr mykologa Jihočeského muzea mimo region jižních Čech, v ČR i v zahraničí, zejména během terénních pobytů a konferencí pořádaných partnerskými institucemi a sdruženími (nejpočetnější soubory položek tohoto druhu jsou z oblasti Oravy na Slovensku – pocházejí z mykologického průzkumu oblasti Horná Orava, organizovaného od roku 2001 Slovenskou mykologickou společností a Oravským muzeem P. O. Hviezdoslava, dále z Bavorského lesa v Německu a z NP Oulanka ve Finsku) 
 • sběr dobrovolných terénních spolupracovníků, zejména členů Mykologického klubu Jihočeského muzea (MK JčM): co do počtu herbářových položek jsou historicky nejpilnějšími sběrateli z této skupiny Tomáš Papoušek (MK JčM, České Budějovice), Jiří Novotný (MK JčM, Libníč), Helena Deckerová (Ostrava) a Petr Hesoun (Strmilov)
 • nákup ucelených souborů exsikátů hub od mykologů, činných v oblasti jižních Čech: největší soubory jsme odkoupili od Jiřího Kubičky (Třeboň, poté Protivín), Jiřího Valtera (Tábor) a Pavla Špinara (Tábor)
 • dary souborů exsikátů od Lucie Zíbarové (Ústí nad Labem) a Václava Pousky (Kyšice) 
 • dary klientů poradny pro houbaře (jednotlivé sběry)

Dodávky herbářových položek hub zvenčí, tj. externími spolupracovníky – amatérskými mykology, jsou v Jihočeském muzeu vítány. V případech, kdy se jedná o větší ucelené soubory sběrů (ať už nákupy, či dary), je třeba spolu s položkami předat kurátorovi také excelovou tabulku s nálezovými daty. Zde definujeme strukturu této tabulky a dáváme podrobný návod k tomu, jak ji vyplňovat, a to včetně několika příkladů záznamů.

Tvorba sbírky, její správa a ochrana

Dokumentace hub má svoje postupy a zákonitosti, od sebrání čerstvých plodnic hub v terénu až po uložení herbářových položek v herbáři a jejich ošetřování:

 • výběr materiálu vhodného pro uložení v herbáři (po návratu z terénu)
 • prvotní zpracování materiálu (pořízení stručného popisu pomíjivých makroskopických znaků, zhotovení provizorních sched
 • sušení materiálu v teplovzdušné sušičce při teplotě 30-40 °C, ukládání takto získaných exsikátů do sáčků či obálek spolu se schedami
 • evidence herbářových položek do I. stupně
 • determinace takto získaných herbářových položek
 • evidence herbářových položek do II. stupně (katalogizace jednotlivých položek formou evidenčních karet), zápis do počítačové databáze, výroba definitivních sched obsahujících přidělené inventární číslo 
 • ukládání herbářových položek v herbářových obálkách či sáčcích do herbáře, a to tzv. švédským způsobem: každá položka je uložena do typizované dvoudílné kartonové krabičky (používáme krabičky dvou půdorysů a pěti různých objemů), na krabičku je nalepena scheda)
 • ukládání položek v krabičkách do prachotěsných pevných kartonových látkou potažených krabic
 • umístění krabic na police v depozitáři mykologie (v současnosti ukládáme herbářové položky v pořadí jejich inventárních čísel, k vyhledávání jednotlivých položek v herbáři je třeba mít přístup do naší databáze, anebo disponovat konkrétním výpisem z ní)
 • v depozitáři je pomocí klimatizace udržována teplota 17-22 °C a relativní vzdušná vlhkost nižší než 50 %
 • hlavní ochranou sbírky proti napadení hmyzími škůdci je cyklické vymrazování takto uložených herbářových položek hub: vymrazování je dvoufázové – krabice se vkládají do mrazáku (ca – 30 °C) na 2-3 dny a po týdenní přestávce ještě jednou, opět na 2-3 dny
 • jednou ročně je v depozitáři prováděno plynování (naposledy dýmovnicemi Dobol Fumigator)
 • jakožto preventivní opatření jsou v depozitáři prováděny cyklické namátkové kontroly uložených herbářových položek hub
 • v roce 2018 byla dokončena zatím poslední povinná cyklická inventarizace celé podsbírky mykologie
Význam a využití podsbírky mykologie
 • systematicky budovaný regionální herbář hub reprezentuje mykoflóru jižních Čech poslední čtvrtiny 20. a začátku 21. století
 • herbářové položky jsou shromažďovány zejména k vědeckým účelům
 • je možné prezenční studium herbářových položek předem ohlášenými badateli (k tomu je určena badatelna ve 3. patře depozitární budovy, L. B. Schneidera 6a)
 • herbářové položky hub zapůjčujeme badatelům ke studiu 
 • herbářové položky z našeho herbáře jsou citovány v mnohých vědeckých článcích a monografiích taxonomického a ekologického zaměření, vydaných v ČR i v zahraničí 
 • herbářové položky jsou využívány také k pedagogickým a výstavním účelům

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

6.12.2022

Exponát měsíce (prosinec): Secesní sklo

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)