Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace vzniklé na pracovišti mykologie

Odborné mykologické publikace
 • Beran M. (1995): Lyophyllum leucophaeatum na Táborsku. – Anthurus, České Budějovice, 2: 25-27.
 • Beran M. & Papoušek T. (1995): Vzácné Callistosporium na Jindřichohradecku. – Anthurus, České Budějovice, 2: 17-19.
 • Beran M. (1996): Kržatka vrásčitá v jižních Čechách. – Anthurus, České Budějovice, 3: 2-7. 
 • Beran M. & Špinar P. (1996): Mykoflóra hráze rybníka Luční na Táborsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 36: 35-58.
 • Beran M. (2004): Houby. – In:  Papáček M. [ed.]: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. České Budějovice,  pp. 93-99.
 • Beran M. (2003): Druhy a intraspecifické taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius nalezené na území ČR a SR. – Mykol. Listy, Praha, n° 84-85: 1-20.
 • Kabát V., Tomáň P., Beran M., Deckerová H., Janitor A., Milan I., Červenka J. & Glejdura S. (2005): Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchov a Roháčov v roku 2004. – Zborník Oravského múzea n°22: 287-308.
 • Kabát V., Tomáň P., Beran M., Deckerová H., Škubla P., Milan I. & Zelenay M. (2005): Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchov a Roháčov v roku 2004. –  Zborník Oravského múzea n°22: 309-322.
 • Kabát V., Tomáň P., Beran M., Deckerová H., Janitor A., Kautmanová I., Červenka J. & Zelenay M. (2006): Výskyt makromycétov v okolí Mútneho. –  Zborník Oravského múzea n°23: 183-194.
 • Kabát V., Tomáň P., Beran M., Deckerová H., Janitor A., Milan I., Vašutová M. & Glejdura S. (2007): Výskyt makromycétov v oblasti Malatinej. –  Zborník Oravského múzea n°24: 105-127.
 • Holec J. & Beran M. (2007): Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, Pseudorhizina sphaerospora in the Czech Republic ans its habitats in Europe. – Czech Mycol. 59(1): 51-66.
 • Antonín V., Beran M. Dvořák D. & Holec J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. – Czech Mycol. 61(1): 1–12.
 • Tomáň P., Kabát V., Beran M., Deckerová H., Janitor A., Kautman V., Červenka J. & Švidroň M. (2011): Výskyt makromycetov v okolí Zázrivej 2009-2010. – Zborník Oravského múzea 2010, n°27: 243-259.
 • Antonín V., Beran M., Borovička J., Dvořák D. & Holec J. (2011): Clitocybula familia (Fungi, Agaricales), its variability, first records in the Czech Republic and Slovakia, and possible value as a bioindicator of natural forests. – Czech Mycol. 63(1): 1-11.
 • Tomáň P., Kabát V., Beran M., Deckerová H., Glejdura S., Kautmanová I., Kautman V., Červenka J., Rutkowski R. & Švidroň M. (2012): Výskyt makromycetov v okolí Dolného Kubína v roku 2011. – Zborník Oravského múzea 2010, n°29: 243-267.
 • Vašutová M., Dvořák D. & Beran M. (2013): Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic). – Czech Mycol. 65(1): 45-67.
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J. & Vašutová M. (2014). Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi. – Biodiversity and Conservation 23: 2015-2031.
 • Tomáň P., Kabát V., Beran M., Deckerová H., Janitor A., Glejdura S., Kautman V., Červenka J. & Rutkowski R. (2014): Výskyt makromycetov v severovýchodnej části Oravy. – Zborník Oravského múzea 2014, n°31: 304-322.
 • Holec J., Kříž M., Beran M. & Kolařík M. (2015): Chromosera cyanophylla (Basidiomycota, Agaricales) – a rare fungus of Central European old-growth forests and its habitat preferences in Europe. – Nova Hedw. 100: 189–204.
 • Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Dvořák, D., Beran, M., Deckerová, Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K., Svoboda T. (2015). Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. – Ecological Indicators 57: 497–504.
 • Dvořák D., Vašutová M., Hofmeister J., Beran M., Hošek J., Běťák J., Burel J. & Deckerová H. (2017): Macrofungal diversity patterns in central European forests affirm the key importance of old-growth forests. – Fungal Ecology. http://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2016.12.003
 • Holec J., Kunca V., Vampola P. & Beran M. (2019): Where to look for basidiomata of Phellinidium pouzarii (Fungi, Hymenochaetaceae), a rare European polypore of montane old-growth forests with fir (Abies)? – Nova Hedwigia 109(3–4): 379–397.

 • Beran M. & Pravda V. (2021): Nový druh pro Českou republiku ‒ Cortinarius lustrabilis ‒ nalezen na Soběslavských blatech. – Mykol. Listy, Praha n° 147: 28–36.

 • Holec J., Vampola P., Kout J., Beran M., Krisai-Greilhuber I., Hahn C. & Kolařík M. (2021): Polyporus tubaeformis (Basidiomycota, Polyporaceae) – identity, ecology and distribution in the Czech Republic, Austria, Slovakia and Ukraine. – Sydowia 73: 245–256.

 • Běťák J., Holec J., Beran M., & Riebesehl J. (2021): Ecology and distribution of Kneiffiella curvispora (Hymenochaetales, Basidiomycota) in Central Europe and its phylogenetic placement. – Nova Hedwigia 113(1–2): 161–189.

Publikované abstrakty příspěvků na kongresech, konferencích a seminářích
 • Beran M. & Špinar P. (1999): Ten year's experience with fructification monitoring and the conservation of Macrofungi on the Luční pond dike (South Bohemia). – In: XIII Congress of European Mycologists, Book of abstracts, 21-25 September 1999, p. 12, Alcalá des Henares (Madrid).
 • Beran M. (2005): Diverzita štítovek (Pluteus) na dřevě buku zjištěná při průzkumu mykoflóry několika chráněných území na jihu Čech a její indikační význam. – Mykol. Listy, Praha n° 94: 42-43.
 • Holec J. & Beran M. (2005): Databáze nepublikovaných mykofloristických prací v České republice. – Mykol. Listy, Praha n° 94: 43-44.
 • Beran M. (2007): Makromycety v prostředí arboreta Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ v Táboře. – Mykol. Listy, Praha n° 101: 38-39.
 • Edrová L., Beran M. & Holec J. (2008): Shromažďování údajů o nálezech ohrožených hub – databáze na internetu již funguje! – Mykol Listy n° 104: 46-47.
 • Běťák J., Beran M., Dvořák D. & Vašutová M. (2015): What do rare saproxylic fungi indicate in previously managed beech forests? – Czech. Mycol. 67(1), Abstracts of the International Symposium „Fungi of Central European Old-Growth Forests“, Český Krumlov, Czech Republic, September 14–17, 2015, p. 100, Praha.
 • Dvořák D., Vašutová M., Hofmeister J., Beran M., Hošek J., Běťák J., Burel J. & Deckerová H. (2015): Importance of old-growth forests for macrofungal diversity. – Czech. Mycol. 67(1), Abstracts of the International Symposium „Fungi of Central European Old-Growth Forests“, Český Krumlov, Czech Republic, September 14–17, 2015, p. 102, Praha.
Populárně-naučné a vlastivědné publikace
 • Beran M. (2001): La Bohême des champignons – Spécial Champignons Magazine, Boulogne-Billancourt,  n° 26: 14-19.
 • Beran M. (2001): Galerie našich hub VII: Cortinarius gentilis a Cortinarius limonius. Mykol. listy, Praha, n° 79: VII/1,2 et VIII/1,2.
 • Papoušek T. [ed.] (2004): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. – České Budějovice, 820 pp.
 • Beran M. (2006): Houby. – In: Dudák V. [ed.], Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda, historie, život. Praha, pp. 159-166.
 • Beran M. & Špinar P. (2006): Mykologická rezervace u rybníka Luční. – In: Růžička R. [ed.], Vítejte na Táborsku. – Tábor, pp. 32-33.
 • Holec J., Bielich A. & Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy. – Praha, 624 pp.
 • Holec J., Beran M. & Kříž M. (2017): Atlas hub Šumavy a Novohradských hor. Člověkem ovlivněná stanoviště. – České Budějovice, 293 pp.
 • Holec J., Beran M., Kříž M. & Běťák J. (2019): Mozaika hub České republiky. – Živa 5/2019: 226–229. https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/mozaika-hub-ceske-republiky.pdf

Publikace ochranářsko-mykologické povahy

 

 • Beran M. (1996): Houby Českokrumlovska. Biodiverzita makromycetů a životní prostředí. Český Krumlov, 32 pp. + zvláštní příloha 16 pp.
 • Beran M. & Tondl F. (1997): Chráněné houby v jižních Čechách. České Budějovice, 32 pp.
 • Holec J. & Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů. – Mykol. listy, Praha, n° 87: 4-14.
 • Holec J. & Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů (dokončení). – Mykol. listy, Praha, n° 88: 6-16.
 • Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub České republiky. – Příroda, Praha, n° 24: 282 pp.
 • Beran M., Dvořák D., Holec J. & Edrová E.(2007): Databáze hub uvedených v Červeném seznamu – výzva ke spolupráci. – Mykol. Listy n° 101: 31-33. 
 • Beran M. (2007): Ochrana hub (makromycetů) v České republice – současný stav. - Mykol. Listy n° 100: 31-34.
 • Beran M., Dvořák D., Holec J. & Edrová L. (2007): Databáze nálezů hub uvedených v Červeném seznamu – výzva ke spolupráci. – Mykol Listy n° 101: 31-33.
 • Edrová L., Beran M. & Holec J. (2008): Shromažďování údajů o nálezech ohrožených hub – databáze na internetu již funguje! – Mykol. Listy n° 104: 46-47.
 • Holec J., Beran M. & Kříž M. (2017): Indikační druhy hub v metodikách pro hodnocení kvality typů púřírodních stanovišť (habitatů). – Mykol. Listy n° 136: 75-82.
 • a dále příspěvky do těchto knih:
 • Albrecht J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. [eds.], Chráněná území ČR, svazek VIII. Praha, 807 pp. 
 • Čeřovský J., Podhajská Z. & Turoňová D. [eds.] (2007): Botanicky významná území České republiky. Praha, 407 pp.
Články o proběhlých akcích, personálie apod.
 • Beran M. (1996): Sedmdesát let Zdeňka Kluzáka. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 36: 108-109.
 • Beran M. (1998): III. českobudějovické mykologické dny. – Mykol. Listy, Praha n° 64: 26-28. 
 • Beran M. (2003): Papoušek T. (ed.): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. – vlastním nákladem, České Budějovice. – Mykol. Listy, Praha n° 84-85: 51-52.
 • Beran M. (2006): Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, III. ročnik. – Mykol. Listy, Praha n° 95: 30-32.
 • Beran M. & Edrová L. (2006): Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, IV. ročnik. – Mykol. Listy, Praha n°  98: 30-33.
 • Beran M. (2007): Postaveni a význam amatérů v současné mykologii v České republice. – Mykol. Listy, Praha n° 100: 40-43.
 • Beran M. (2007): František Kotlaba osmdesátníkem. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 47: 201-203.
 • Beran M. & Edrová L. (2008): Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách (V. ročnik). – Mykol. Listy, Praha n° 108: 44-47.
 • Beran M. & Dvořák D. (2012): Ustavení sekce pro výzkum biodiverzity a ochranu hub (makromycetů) v rámci České vědecké společnosti pro mykologii. – Mykol. Listy, Praha n°  116: 54-56. 
 • Beran M. (2012): Pavel Špinar oslavil šedesátiny. – Mykol. Listy, Praha n°  119: 31-34.
 • Beran M. (2013): Konference Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby. – Mykol. Listy, Praha n°  123: 22-24.
 • Papoušek T., Špinar P., Dvořák D. & Beran M. (2017): Naše setkávání s čerstvým devadesátníkem dr. Františkem Kotlabou v jeho rodných jižních Čechách– Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 57: 135-137.
 • Beran M. (2020): Vladimír Pravda oslavil 70 let. – Mykol. Listy, Praha n° 146: 59–62.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.1.2022

Loutky, marionety, javajky ze sbírek Jihočeského muzea a Vzpomínka na Josefa Hanusche

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
4.2.2022

Výstava orchidejí, exotických rostlin a zvířat

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)