Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Hledejte v jižních Čechách…

Hygroaster asterosporus – kalichovka hvězdovýtrusá
(ČS - jako Omphaliaster a. : EN)

 

Drobná nenápadná hygrofánní lupenatá houba, nepříliš hojná, pravděpodobně přehlížená. Saprotrof rostoucí v kobercích mechů, zejména dvouhrotců (Dicranum spp.) v jehličnatých a smíšených lesích. V jižních Čechách je znám zejména z vlhčích kulturních smrčin (starších tyčkovin) na kyselých podložích v pahorkatině a podhůří. Plodnice tvoří už od konce dubna, zejména však ve druhé polovině jara a potom většinou až v říjnu, event. listopadu. Dužnina má nápadně moučnou chuť. Výtrusy jsou zaobleně ostnité. V jižních Čechách lze určitě očekávat jeho další nálezy na nových lokalitách.

Hydropus subalpinus – ronivka podhorská

 

Druh vyskytující se roztroušeně od pahorkatiny do podhůří. Je vázán na suťové lesy a jim podobné porosty listnáčů. V jižních Čechách se vyskytuje zejména v pralesovitých lesních porostech na Šumavě a v Novohradských horách, ale také na některých lokalitách v pahorkatině (např. Libochovka a Bukové kopce). Plodnice vyrůstají na fragmentech tlejícího dřeva (většinou skrytého v opadu, popř. ve škvírách mezi kameny). Trochu připomínají menší plodnice slizečky ocasaté (Hymenopellis radicata), ale jejich hedvábitě lesklý klobouk bývá hnědavě okrový, často s olivovým nádechem, a třeň je nanejvýš krátce kořenující. Houba fruktifikuje od května do července (obvykle zejména v červnu), později v sezoně se plodnice objevují jen zřídka. Pravděpodobně se vyskytuje na řadě dalších lokalit v jižních Čechách, např. na strmějších svazích říčních údolí porostlých lesy se zastoupením buku.

Cortinarius colymbadinus – pavučinec májový
(ČS - jako C. isabellinus: DD)

 

Nyní vzácný, před několika desetiletími ještě dosti běžně nalézaný druh pavučince ze sekce Leprocybe (J. Velenovský jej ve svých Českých houbách uvádí pod jménem Hydrocybe majalis), vyznačující se žlutozelenými tóny a žlutou fluorescencí povrchu plodnic. Ty tvoří zejména v květnu a červnu. Jeho historické lokality v ČR se nalézají na brdských Hřebenech, Českomoravské vrchovině, v okolí Brna a Ždánickém lese. Ještě okolo roku 2000 byl nalezen ve Velkém huteckém lese u Tábora. Pravděpodobně upřednostňuje bazická podloží, avšak roste i v lesích na půdách vytvořených na kyselých horninách. Tvoří ektomykorhizy se smrkem, pravděpodobně i s borovicemi. Tento pavučinec by se v jižních Čechách mohl vyskytovat nejspíše v kulturních smrčinách a smrko-borových lesích v pahorkatině a podhůří, zejména na těch lokalitách, které jsou všeobecně bohaté na ektomykorhizní houby.

Cortinarius inexspectatus – pavučinec neočekávaný

 

Druh pravděpodobně velmi vzácný v celé Evropě, doposud známý jen z několika evropských zemí. Nedávno byl poprvé nalezen v České republice. Roste v jehličnatých a smíšených lesích pod smrkem, jedlí, snad i borovicemi. Vyskytuje se zřejmě jen na bazických podložích – znám je z vápencového, čedičového a flyšového podkladu. Vyznačuje se tvorbou plodnic již ve druhé polovině jara a v časném létě, což je jev u pavučinců nezvyklý, a v podrodu Phlegmacium (tzv. pahřiby - masité pavučince s ± lepkavým kloboukem) v našich podmínkách zcela výjimečný. V jižních Čech zatím není znám žádný jeho nález. Přesto by se tu mohl vyskytovat. Je třeba ho hledat zejména ve druhé polovině května a v červnu. Mohl by růst v lesích pod jehličnany tam, kde jsou vytvořeny půdy na krystalických vápencích nebo amfibolitech popř. hadcích. Plodnice jsou v terénu poměrně nápadné, navíc se vyskytují obvykle ve skupinách…


Kontaktní osoba:
Miroslav Beran
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
19.5.2014

Související články

Napište nám

:
:
:
:
* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku