Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

O nás

Mykologický klub Jihočeského muzea (MK JčM) je sdružení amatérských mykologů a houbařů z Českých Budějovic a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Klub nemá vlastní právní subjektivitu. Vznikl v roce 1990, když Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vzalo pod svá křídla bývalý Mykologický klubu Domu kultury ROH. Klub dostal současný název, byl vytvořen nový statut a začala se rozvíjet jeho činnost.

Aktivity klubu jsou závislé na střídání ročních období, což určitě nikoho nepřekvapí, hlavním předmětem zájmu jsou přece houby.

V zimě a na jaře jsou na pořadu členské schůze. Konají se v měsících lednu až červnu a kromě jedné – výroční, během níž se především bilancuje uplynulý rok, jsou jejich hlavní náplní přednášky o houbách, věnované mykoflóře zajímavých lokalit, určitým systematickým skupinám hub, vyprávěním o mykologicky zaměřených cestách a exkurzích atd. Přednášejícímu jsou buď samotní členové MK JčM, mykolog Jihočeského muzea nebo pozvaní hosté – profesionální nebo amatérští mykologové. Některé z přednášek jsou otevřeny i pro veřejnost.

Členové klubu na schůze přinášejí své nálezy hub a ty se s náležitým komentářem některého z přítomných mykologů nechávají kolovat mezi účastníky.

Každé pracovní pondělí od dubna do listopadu, v době od 14:30 do 16:30 hodin, Jihočeské muzeum ve spolupráci s Mykologickým klubem JčM zajišťuje poradnu pro veřejnost. Těm členům klubu, kteří si chtějí dát určit své vlastní nálezy hub, je mykologem Jihočeského muzea věnována následující hodina (16:30 – 17:30), kromě těch pondělků, kdy jsou na pořadu členské schůze.


Sraz členů MK JčM před historickou budovou Jihočeského muzea
(před odjezdem na jarní vycházku v dubnu 2012)

S přicházejícím jarem, kdy se v přírodě začínají objevovat plodnice většího a většího počtu druhů, Mykologický klub JčM vyráží do terénu – pořádá mykologické vycházky na zajímavé lokality v jižních Čechách. Obvykle nejsou vynechány Českobudějovická pánev, Novohradské hory a Šumava. 

V posledních letech terénní aktivity vrcholí „mykologickým soustředěním“, kdy členové tráví prodloužený víkend výjezdy za houbami z terénní stanice na Třeboňsku.

Činnost MK JčM logicky vrcholí na konci léta a v první polovině podzimu, tedy v době, kdy růst hub obvykle dosahuje svého maxima. Členové klubu jsou hlavními dodavateli plodnic hub na velkou podzimní výstavu hub v Českých Budějovicích, na které bývá během dvou až dnů jejího trvání vystaveno 300 až 500 druhů hub. Na jejich bedrech také leží část organizační práce před výstavou a v jejím průběhu, kdy mj. zajišťují běžnou poradenskou službu pro houbaře. Někteří členové navíc pomáhají s pořádáním výstav hub na jiných místech, např. v Táboře, Soběslavi nebo Trhových Svinech. 

Na stálou, pravidelně obměňovanou výstavku hub ve skříňce na hlavním náměstí v Českých Budějovicích, která zažívala své vrcholné období v 80. letech 20. století, kdy byla obhospodařována obětavými činovníky tehdejšího klubu F. Fulínem a V. Bíchou, navázali K. Opelka v Kaplici a nověji také R. Mašek v Dobré Vodě u Č. Budějovic.

Od roku 2000 se Mykologický klub JčM prezentuje na akci Hobby Podzim pořádanou Výstavištěm České Budějovice a.s. V jeho stánku, volně přístupném návštěvníkům, bývá ke zhlédnutí výstavka podzimních hub, kromě toho tam funguje poradenská služba a jsou tam rozdávány informační a osvětové materiály.

Sváteční ráz má poslední schůze klubu v roce, která probíhá na konci listopadu nebo začátkem prosince. Její nedílnou součástí je soutěž „Houby v octě“ (v roce 2019 se konal její XXVI. ročník) a také prezentace fotograficky zdokumentovaných zajímavých nálezů hub v uplynulé sezoně. Tato akce tradičně probíhá za účasti přátel z Mykologického kroužku Sezimovo Ústí.
A pak už všichni spřádají houbové plány na novou sezonu…

Činnost Mykologického klubu Jihočeského muzea řídí jeho výbor. Od roku 2022 pracuje v tomto složení:

  • Jiří Souček – předseda
  • Jan Blažej – místopředseda
  • Jiří Janda – jednatel
  • Josef Chalupský – hospodář
  • Miroslav Beran – mykolog JčM, člen výboru zastupující Jihočeské muzeum  

K 1. 1. 2023 měl Mykologický klub Jihočeského muzea dvacet členů.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku