Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: červenec 2015 II.

Pokračující vysoké teploty s minimem srážek nedaly houbám šanci. Situace je patrně opravdu kritická, neboť si situace povšimla i média…

Houby, které se v posledních objevovaly, bychom mohli rozdělit do tří skupin. První by byly houby podeštné, které velmi rychle reagují na srážky a stihnou vytvořit plodnice, než půda opětovně vyschne. I tyto druhy se ale objevovaly spíše na zavlažovaných trávnících a zahradách. Patří k nim například sametovka mléčná (Conocybe albipes) nebo křehutka Candolleova (Psathyrella candolleana).

sametovka mléčná
(Conocybe albipes)

křehutka Candolleova
(Psathyrella candolleana)

lesklokorka tmavá
(Ganoderma adspersum)

Druhou skupinou jsou chorošovité houby, respektive ty z nich, které dobře snášejí suché počasí. V městských parcích můžete na bázích kmenů nebo zbytcích pařezů listnáčů najít lesklokorku tmavou (Ganoderma adspersum), která patří k vzácným druhům, ale na svých místech roste prakticky každoročně, dokud dřevo nerozloží. V lesích se může objevit zajímavý choroš rostoucí zdánlivě z půdy, jehož plochý až nálevkovitý kruhatý klobouk podpírá tenký třeň. Jde o ďubkatec pohárovitý (Coltricia perennis), případně jiný druh tohoto rodu.

ďubkatec pohárovitý
(Coltricia perennis)

liška bledá
(Cantharellus pallens)

ryzec syrovinka
(Lactarius volemus)

Do třetí a poslední skupiny patří mykorhizní houby, které snášejí sucho relativně dobře. Liška bledá (Cantharellus pallens), méně běžná příbuzná lišky obecné, tvoří mykorhizu s duby. Liší se téměř bělavým kloboukem a často i statnějšími plodnicemi. Čas od času se objeví i většině houbařů dobře známá syrovinka (Lactarius volemus), která si také vystačí s menším množstvím vláhy.

holubinka nazelenalá
(Russula virescens)

holubinka nelibá
(Russula amoenolens)

hřib přívěskatý
(Butyriboletus appendiculatus)

Z holubinek zvládá teplé počasí poměrně dobře holubinka nazelenalá (Russula virescens), která zároveň patří k nejchutnějším druhům. Současné počasí ale bylo příliš i pro ni; čerstvé neseschlé plodnice jsou proto vzácností. Sem tam se objevují i jiné druhy holubinek, ale zpravidla jsou zaschlé a samy sobě nepodobné: viděli jsme například holubinku mandlovou nebo namodralou, z nejedlých pak holubinkou nelibou či hřebínkatou. Z hřibovitých současné počasí zvládá statečně pouze vzácný hřib přívěskatý (Butyriboletus appendiculatus), který se objevuje na hrázích rybníků nebo v lesních dubových alejích. Spíše ale v oblastech, přes které přešly alespoň minimální srážky. Houbařům však radost neudělá - jde o houbu zahrnutou v Červeném seznamu a tudíž by neměla být sbírána pro kuchyňské potřeby. Což v tomto případě stejně není dobře možné - plodnice hřibu přívěskatého jsou prakticky vždy rozežrané larvami podobnými drátovcům.

autoři fotografií: J. Janda, V. Pravda, J. Souček

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
30.7.2015

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku