Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: duben 2014

Rychlý nástup jara nepřinesl pouze květy plicníků, jaterníků, křivatců a hrachorů, ale i řadu jarních hub…

Pokračující nadprůměrně teplé jaro spolu se srážkami v posledním březnovém týdnu přineslo typické jarní druhy hub. Krom kačenky české (Verpa bohemica), která se v jižních Čechách letos objevuje sporadicky, se již na přelomu března a dubna objevily na starých smrkových pařezech plodnice nehojné destice chřapáčové (Discina perlata). Tuto houbu můžeme najít v nížinách až pahorkatinách, spíše na lokalitách s vápencovým podložím, kde vyrůstá na trouchnivých a mechem obrostlých pařezech smrků, někdy i borovic.

kačenka česká
(Verpa bohemica)

destice chřapáčová
(Discina perlata)

ucho Jidášovo
(Auricularia auricula-judae)

Dosud je možné najít i plodnice ohnivce rakouského (Sarcoscypha austriaca), který vyrůstá ze zanořených větviček dřevin (olší, javorů, vrb aj.). Z lupenatých můžeme narazit na plodnice menší houby závojenky jarní (Entoloma vernum), která se vyznačuje kuželovitým šedavě- až čokoládově hnědým kloboukem. Je jedovatá, ale není příliš podobná jedlým druhům hub, takže k záměnám dochází jen ojediněle (zaznamenán byl případ záměny se špičkou obecnou). Začíná se objevovat i hnojník domácí (Coprinellus domesticus), jehož plodnice za stávajícího počasí na stanovišti vydrží maximálně dva dny, poté se lupeny i s velkou částí klobouků rozloží na černohnědou hmotu obsahující výtrusy. Na rozdíl od jiných běžných druhů hnojníků není jedlý ani v mládí. Drobnější hnojník třpytivý (Coprinellus micaceus) odlišíme podle růstu v trsech, celkově menších plodnic (průměr klobouku zpravidla výrazně menší než 40 milimetrů) a povrchu posetého velmi drobnými vločkami.

ohnivec rakouský
(Sarcoscypha austriaca)

hnojník domácí
(Coprinellus domesticus)

hnojník třpytivý
(Coprinellus micaceus)

Jedlá, ale snadno zaměnitelná je třepenitka maková (Hypholoma capnoides), která s menšími přestávkami rostla po celou letošní zimu. Pod listnáči v místech s výraznější vrstvou opadu vyrůstají plodnice jedné z prvních jarní křehutek, nejedlé křehutky hnědošedé (Psathyrella spadiceogrisea). Naopak v jehličnatých lesích se pod borovicemi objevují drobnější plodnice penízovky nahořklé (Strobilurus tenacellus) a jí podobné penízovky provázkové (Strobilurus stephanocystis).

třepenitka maková
(Hypholoma capnoides)

křehutka hnědošedá
(Psathyrella spadiceogrisea)

penízovka nahořklá
(Strobilurus stephanocystis)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
7.4.2014

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku