Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: duben 2016

Přelom března a dubna poznamenal úbytek vláhy, který zastavil růst některých druhů. Houby lze proto najít spíše na vlhčích lokalitách, kolem potoků a ve vlhkých lesích…

Jednou z nejvzácnějších hub, které jsme v posledních týdnech našli, je ucháč svazčitý (Discina fastigiata), který roste na rozkládajícím se dřevě buku a dalších listnáčů na prosvětlených lokalitách s dostatkem vlhkosti. Roste i podobný, ale větší a odlišně (spíše okrově) zbarvený ucháč obrovský (Discina gigas), který jsme letos zaznamenali na dřevu osiky, vrby, břízy a smrku. Vzácný ohnivec černý (Plectania melastoma) roste na rostlinných a dřevních zbytcích, známe jej z osikových a bukových větví, smrkového dřeva a opadu. Podobně vzácné a ohnivci příbuzné ušíčko černé (Pseudoplectania nigrella) vytváří tuhé plodnice, které rostou obvykle z opadu smrků. Neposlušná plodnice na snímku vyrostla z opadu borovic. Hlízenka sasanková (Dumontinia tuberosa), která parazituje na oddencích sasanek (napadá je hlavně na sešlapaných nebo rozrušených místech) letos roste zhruba s měsíčním náskokem oproti předešlým letům. Chlupáček bělostný (Lachnum virgineum) je sice hojná, ale velmi drobná houba, takže snadno unikne pozornosti. Často porůstá loňské bukové číšky zakryté spadaným listím, které udržuje vlhké mikroklima potřebné pro vývoj plodnic.

ucháč svazčitý
(Discina fastigiata)
ČS: CR

ucháč obrovský
(Discina gigas)

destice chřapáčová
(Discina perlata)

ohnivec černý
(Plectania melastoma)
ČS: EN

ušíčko černé
(Pseudoplectania nigrella)
ČS: EN

hlízenka sasanková
(Dumontinia tuberosa)

chlupáček bělostný
(Lachnum virgineum)

hlíva plicní
(Pleurotus pulmonarius)

hlíva hnízdovitá
(Phyllotopsis nidulans)
s troudnatcem kopytovitým

šťavnatka březnovka
(Hygrophorus marzuolus)
ČS: EN

závojenka jarní
(Entoloma vernum)

strmělka kořínkatá
(Rhizocybe vermicularis)

křehutka hnědošedá jarní
(Psathyrella spadiceogrisea)

třepenitka maková
(Hypholoma capnoides)

kalichovka zvonečková
(Xeromphallina campanella)

outkovka chlupatá
(Trametes hirsuta)

outkovka Trogova
(Trametes trogii)

lesklokorka Pfeifferova
(Ganoderma pfeifferii)

Jednou z nemnoha jedovatých a skutečně nebezpečných jarních hub je závojenka jarní (Entoloma vernum), kterou najdete v některých atlasech také jako zvonovku jarní. Letos roste skutečně v nadprůměrném množství, naštěstí není příliš vysoké riziko záměny. Hnědý klobouk (zprvu zvoncovitý, později rozložený s tupým hrbolkem na vrcholu) a lupenitý hymenofor nepřipomíná žádnou běžně sbíranou jarní houbu. Nebezpečný může být i ucháč obecný, který však letos na jaře roste spíše podprůměrně. Zajímavou houbou, donedávna v našem regionu velmi vzácnou, je outkovka Trogova (Trametes trogii). Porůstá opadané větve nebo mrtvé kmeny osik a jiných topolů a každým rokem ji nalézáme na nových lokalitách. Tuto šířící se houbu najdete spíše v teplých oblastech a poznáte ji podle kombinace substrátu, hrubě štětinatého povrchu klobouku a bělavých oblých pórů. Skutečně vzácnou houbou je lesklokorka Pfeifferova (Ganoderma pfeifferii), choroš rostoucí na starých bucích v teplých oblastech. Plodnice obvykle rostou (či přirůstají) ve vrcholném létě; na jedné ze dvou známých jihočeských lokalit se nám ale podařilo najít plodnici, jejíž růst letošní teplá zima zřejmě nedokázala zastavit. Více o tomto druhu najdete ve fotogalerii.

fotografie: J. Janda, V. Pravda, J. Souček (jméno autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
6.4.2016

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku