Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: duben 2017 II

Ochlazení ve třetím dubnovém týdnu přineslo zpomalení růstu hub…

Ochlazení se projevilo i absencí mykorhizních hub, které v minulém roce ve druhé polovině dubna rostly poměrně hojně. Prozatím se můžeme setkat spíše s druhy saprotrofními, především typickými jarními askomycety:

smrž kuželovitý
(Morchella conica)

kačenka česká
(Verpa bohemica)

kačenka náprstkovitá
(Verpa conica)

V růstu pokračují smrž kuželovitý (Morchella conica) a ve chladnějších oblastech i kačenka česká (Verpa bohemica). Začaly se objevovat první plodnice vzácné kačenky náprstkovité (Verpa conica). Ta se vyskytuje na vlhčích lokalitách, obvykle na sedimentárním podloží, kde roste v opadu různých listnatých stromů - především osiky, vrb, střemchy, ale i jiných růžokvětých dřevin. Více informací zde.

ucháč obecný
(Gyromitra esculenta)

ucháč svazčitý
(Discina fastigiata)

destice chřapáčová
(Discina ancilis)

Začaly se objevovat ucháče. Vývoj počasí přeje nebezpečnému ucháči obecnému (Gyromitra esculenta) a vzácnému ucháči svazčitému (Discina fastigiata). Ucháč obrovský (Discina gigas) se zatím objevuje jen ojediněle a v podobě malých plodnic, jejichž růst je zřejmě poznamenaný vývojem počasí. Na smrkových pařezech, místy ve velkém množství roste destice chřapáčová (Discina ancilis).

ohnivec černý
(Plectania melastoma)

hlízenka sasanková
(Dumontinia tuberosa)

chlupáček sněhobílý
(Dasyscyphella nivea cf.)

Červené druhy ohnivců, jejichž sezóna pomalu končí, nahrazují plodnice ohnivce černého (Plectania melastoma). Jde o saprotrofní druh, který spíše než specifický substrát vyhledává místa se specifickým mikroklimatem - dobře zásobená vláhou, ale ne mokrá, zastíněná, ale ne nepřetržitě. V porostech sasanek je možné spatřit poslední plodnice parazitické hlízenky sasankové (Dumontinia tuberosa). Na spodní straně ležících tlejících dubových větví se může objevit drobný, zato houfně fruktifikující chlupáček sněhobílý (Dasyscyphella nivea). Plodnice podobného tvaru a zbarvení ale tvoří více druhů hub z různých rodů (Albotricha, Dasyscyphella, Lachnum).

dřevomor Howeův
(Hypoxolon howeanum)

káčovka penízková
(Biscogniauxia nummularia)

choroš plástvový
(Polyporus arcularius)

Na opadaných větvích různých listnáčů, například dubu, se může objevit dřevomor Howeův (Hypoxolon howeanum), který se od minule zmíněného dřevomoru červeného (Hypoxolon fragiforme), který roste na dřevě buku, liší krom substrátu i možnou přítomností anamorfního stádia. Na bukových větvích se může objevit černě zbarvená káčovka penízková (Biscogniauxia nummularia). Pokud jde o basidiomycety, našli jsme plodnice choroše plástvového (Polyporus arcularius), který je nápadný svým hymenoforem - velkými póry připomínajícími plástev, ale radiálně protaženými.

hnojník třpytivý
(Coprinellus micaceus)

třepenitka svazčitá
(Hypholoma fasciculare)

kalichovka leptoniová
(Arrhenia epichysium)

V opadu a kolem padlých kmenů ve velkém množství vyrůstá hnojník třpytivý (Coprinellus micaceus), místy také jedovatá třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare). S předstihem letos vyrazila vzácná kalichovka leptoniová (Arrhenia epichysium), dřevní saprotrof preferující pralesovité porosty.

fotografie: J. Janda, J. Novotný, J. Souček (autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
26.4.2017

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku