Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: podzim 2015

Závěr letošní sezóny se sice nedal srovnávat s předchozími lety, ale přesto přinesl řadu zajímavých druhů hub. Nemálo z nich si můžete prohlédnout v naší pestré podzimní rekapitulaci…

Začátek září pokračoval v duchu letošního léta, tedy nedostatku srážek a mizivého růstu hub. Následující vlny srážek nebyly sice příliš bohaté, ale v některých částech regionu stačily na probuzení alespoň těch druhů hub, které se spokojí s málem. Nejprve se objevily houby na Táborsku, později na Třeboňsku, Jindřichohradecku a v podhůří Novohradských hor. Ve všech případech šlo ale o velmi lokální růst. Nejlépe si s nedostatkem srážek poradily chorošovité houby, a tak jdou na řadu jako první:

různoporka pleťová
(Abortiporus biennis)

síťkovec načervenalý
(Daedaleopsis confragosa)

pstřeň dubový
(Fistulina hepatica)

troudnatec růžový
(Fomitopsis rosea)

trámovka plotní
(Gloeophyllum sepiarium)

trsnatec lupenitý
(Grifola frondosa)

rezavec lesknavý
(Inonotus radiatus)

vějířovec obrovský
(Meripilus giganteus)

ďubkatec borový
(Onnia triquetra)

ohňovec olšový
(Phellinus alni)

choroš smolonohý
(Royoporus badius)

kotrč kadeřavý
(Sparassis crispa)

Ze vzácnějších druhů se dařilo různoporce pleťové (Abortiporus biennis), která vyrůstá z kořenů dubů a jiných listnáčů. Našli jsme i ďubkatec borový (Onnia triquetra), jehož plodnice vyrůstají obvykle na borových pařezech. Nejvzácnějším z výběru je ale troudnatec růžový (Fomitopsis rosea), který je v jižních Čechách známý především z pralesních lokalit. Naopak na stanoviště nenáročný kotrč kadeřavý(Sparassis crispa) rostl letos velmi hojně v mnohých lesích byl prakticky jediným druhem, který mohl potěšit houbaře-konzumenty.

čepičatka jehličnanová
(Galerina marginata)

plaménka nevonná
(Gymnopilus penetrans)

plaménka nádherná
(Gymnopilus spectabilis)

šupinovka zhoubná
(Hemipholiota populnea)

opeňka měnlivá
(Kuehneromyces mutabilis)

houžovec bobří
(Lentinellus castoreus)

slizečka porcelánová
(Oudemansiella mucida)

šupinovka tmavošupinná
(Pholiota jahnii)

hlíva ústřičná
(Pleurotus ostreatus)

štítovka jelení
(Pluteus cervinus)

štítovka stinná
(Pluteus umbrosus)

slizečka ocasatá
(Xerula radicata)

Lupenatým dřevním houbám letošní podzim také velmi vyhovoval, výskyt některých druhů připomínal explozi. Například jedovatá čepičatka jehličnanová (Galerina marginata), kterou v jiných letech najdete převážně na trouchnivějících kmenech jehličnanů, letos rostla prakticky na jakýchkoli dřevních zbytcích, často i z mechu, z opadu, na větvičkách, ale našli jsme ji i na kusu dřevotřísky ponechaném na lesní skládce. Dubové pařezy mnohde zdobila plaménka nádherná (Gymnopils spectabilis), jejíž sytě žluté plodnice tvoří rozsáhlé trsy. Mohou vyrůstat i v menších skupinkách a vytvářet rozměrné až desítky centimetrů velké plodnice. Ze vzácnějších druhů stojí za pozornost šupinovka tmavošupinná (Pholiota jahnii), která vyrůstá z kořenů na lesních cestách, nebo štítovka stinná (Pluteus umbrosus) preferující lesy ponechané přirozenému vývoji.

korálovec bukový
(Hericium coralloides)

korálovec jedlový
(Hericium flagellum)

ježatec různozubý
(Creolophus cirrhatus)

lžičkovec šiškový
(Auriscalpium vulgare)

čihovitka masová
(Ascocoryne sarcoides)

rosolovka mozkovitá
(Tremella mesenterica)

zrnivka rumělková
(Cystodermella cinnabarina)

bedla polonahá
(Cystolepiota seminuda)

ronivka podhorská
(Hydropus subalpinus)

kyj niťovitý
(Macrotyphula juncea)

helmovka chlorová
(Mycena leptocephala)

strmělka nálevkovitá
(Pseudoclitocybe cyathiformis)

Na dřevu ještě chvíli zůstaneme, jen se přesuneme k houbám ježatým, nelupenatým a nakonec i k houbám rostoucím z dřevního opadu. Svými barvami rozhodně zaujme čihovitka, rosolovka nebo znivka, ale k nejvzácnějším patří korálovec jedlový (Hericium flagellum), jehož lokalit v minulosti ubylo v souvislosti s ústupem jedle bělokoré. Velmi vzácný, ale k substrátu tolerantnější ježatec různozubý (Creolophus cirrhatus) se korálovcům sice podobá ježatým vzhledem, ale ostny vyrůstají z klobouku, který korálovce postrádají. V jižních Čechách není běžná ronivka podhorská (Hydropus subalpinus), která můžete najít na bukovém opadu (popis této houby najdete v rubrice Hledejte v jižních Čechách).

strmělka anýzka
(Clitocybe odora)

hnojník obecný
(Coprinus comatus)

plesňák karafiátový
(Telephora caryophyllea)

Od saprotrofních hub, které žijou z dřeva nebo jiných organických zbytků, se dostáváme k houbám mykorhizním. Ty žijí v symbióze s kořeny stromů, které zásobují vodou a některými živinami. Začněme u lupenatých.

pavučinec hnědofialový
(Cortinarius balteatocumatilis)

pavučinec žilnatý
(Cortinarius emollitus cf.)

pavučinec kolouší
(Cortinarius hinnuleus)

pavučinec slizký
(Cortinarius mucosus)

vláknice skvrnitá
(Inocybe maculata)

vláknice pomíchaná
(Inocybe mixtilis)

Pavučince a vláknice se objevovaly jen sporadicky, ale i mezi nimi se našly zajímavé druhy. Například vzácný pavučinec hnědofialový (Cortinarius balteatocumatilis). Roste pod lipami, duby a některými dalšími listnáči na neutrálních až alkalických půdách.

ryzec oranžový
(Lactarius aurantiacus)

ryzec pravý
(Lactarius deliciosus)

ryzec bažinný
(Lactarius lacunarum)

ryzec libovonný
(Lactarius mammosus)

ryzec osmahlý
(Lactarius quieticolor)

ryzec lososový
(Lactarius salmonicolor)

ryzec kravský
(Lactarius torminosus)

ryzec pýřitý
(Lactarius pubescens)

ryzec nasládlý
(Lactarius subdulcis)

Lokálně bylo možné najít i některé ryzce. Zatímco druhy jako ryzec smrkový nebo ryzec dubový, které jsou v jiných letech hojné, jsme letos téměř neviděli, v nezvyklém množství byly k vidění vzácnější druhy jako ryzec pravý (Lactarius deliciosus) rostoucí pod borovicí, ryzec lososový (Lactarius salmonicolor) rostoucí pod jedlemi (viz též úvodní snímek) a nebo vlhká místa preferující ryzec bažinný (Lactarius lacunarum).

holubinka křehká
(Russula fragilis)

holubinka nádherná
(Russula nobilis)

holubinka hřebínkatá
(Russula pectinatoides)

holubinka jízlivá
(Russula sardonia)

holubinka unylá
(Russula versicolor)

holubinka lepkavá
(Russula viscida)

Velmi slabá holubinková sezóna nepřinesla mnoho zajímavých druhů. Přesto se některé druhy objevovaly častěji než jiné. Patřila k nim drobná holubinka křehká (Russula fragilis), podobně subtilní holubinka unylá (Russula versicolor), která se liší tendencí ke žloutnutí nebo dobře známá pálivá holubinka jízlivá (Russula sardonia). Přes nepřízeň počasí vyrazila vzácná a statná holubinka lepkavá (Russula viscida), jejíž pevně masitý a často laločnatý klobouk není mezi holubinkami běžným zjevem.

čirůvka zelánka
(Tricholoma equestre)

čirůvka pochybná
(Tricholoma stans)

čirůvka zemní
(Tricholoma terreum)

čirůvka kravská
(Tricholoma vaccinum)

slizák růžový
(Gomphidius roseus)

slizák lepkavý
(Chroogomphus rutilus)

Zájem návštěvníků naší výstavky hub na Hobby Podzim 2015 často upoutaly vystavené zelánky označené jako jedovaté. Přestože řada českých houbařů plodnice čirůvky zelánky (Tricholoma equestre) po léta sbírala a beze škody konzumovala, jsou z Francie známy otravy, které nastaly u osob opakovaně konzumujících tuto houbu. Tři z publikovaných otrav byly smrtelné. Z toho důvodu nelze tuto houbu doporučovat ke konzumaci. Čirůvka zelánka je v posledních desetiletích mnohem vzácnější než bývala (úbytek bývá spojován s vlivem kyselých dešťů v 60. letech) a mnozí houbaři, kteří se v současnosti domnívají, že sbírají zelánku, ve skutečnosti mluví o podobné čirůvce osikové, která však neroste pod borovicemi, ale pod osikami a jinými listnáči.

penízovka dubomilná
(Gymnopus dryophilus)

šťavnatka buková
(Hygrophorus penarius)

lakovka statná
(Laccaria proxima)

Od lupenatých hub se dostáváme k hřibovitým. Přestože všechny snímky níže pocházejí z letošní podzimní sezóny, vyskytovaly se všechny druhy hřibů snad s výjimkou hřibu hnědého (Imleria badia) sporadicky. Z vzácných druhů stojí za pozornost hřib plavý (Hemileccinum impolitum), hřib rudonachový (Imperator rhodopurpureus) a hřib Le Galové (Rubroboletus legaliae), které lze najít v nejteplejších oblastech jižních Čech na hrázích rybníků pod duby.

hřib dutonohý
(Boletinus cavipes)

hřib smrkový
(Boletus edulis)

hřib dubový
(Boletus reticulatus)

hřib plavý
(Hemileccinum impolitum)

hřib hnědý
(Imleria badia)

hřib rudonachový
(Imperator rhodopurpureus)

hřib žlutonachový
(Imperator rhodopurpureus f. xanthopurpureus)

hřib Le Galové
(Rubroboletus legaliae)

křemenáč borový
(Leccinum vulpinum)

klouzek sličný
(Suillus grevillei)

klouzek obecný
(Suillus luteus)

klouzek (hřib) strakoš
(Suillus variegatus)

V září se místy objevily také klouzky, ale snad jediný, který mohl potěšit sběrače, byl klouzek obecný (Suilus luteus). Na přelomu října a listopadu se objevil na vlhčích lokalitách pod borovicemi místy i ve velmi velkém množství. Letošní atypický podzim velmi vyhovoval mísence oranžové. Nápadně oranžová houba křehké konzistence roste na lesních cestách, pěšinách, někdy i na hrázích rybníků.

mísenka oranžová
(Aleuria aurantia)

řasnatka hnědá
(Peziza badia)

hvězdovka červenavá
(Geastrum rufescens)

autoři fotografií: J. Janda, J. Souček

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
24.11.2015

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku