Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: únor 2016 II

Konec února sice přinesl výrazné ochlazení, ale než k němu došlo, objevily se ještě další zajímavé houby…

Letošní předjaří je trochu vlhčí než loňské a předloňské, a tak je možné najít ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca) a na lokalitách, kde pro fruktifikaci nebyl v posledních dvou letech dostatek vláhy. Objevuje se v údolí potůčků, roklích nebo okolích rybníků, kde roste na opadaných a částečně zanořených větvích listnáčů (objevuje se hlavně ve smíšených porostech s akáty, olšemi, břízami, lískami, bezy, osikami aj.). Za pozornost stojí černorosol chrupavčitý (Exidia cartilaginea), který se také objevuje na dřevu listnáčů, především (ale nejen) lípy. V jižních Čechách je známa jen z několika málo lokalit. Bližší informace o jejím růstu a příhodných biotopech uvádíme v rubrice Hledejte…

ohnivec rakouský
(Sarcoscypha austriaca)

černorosol chrupavčitý
(Exidia cartilaginea)

outkovka pestrá
(Trametes versicolor)

choroš zimní
(Polyporus brumalis)

houževnatec přivázlý
(Neolentinus adherens)

kalichovka zvonečková
(Xeromphalina campanella)

strmělka ojíněná
(Clitocybe pruinosa)

penízovka smrková
(Strobilurus esculentus)

kržatka zimní
(Tubaria hiemalis)

Druhou zajímavou houbou z dnešního výběru je strmělka ojíněná (Clitocybe pruinosa). Podobně jako černorosol chrupavčitý jde o vzácnější druh zařazený do Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky. Její rozšíření zatím není příliš dobře známé, v posledních letech se jí dostává zvýšené pozornosti. Na některých zahraničních lokalitách totiž doprovází masečník kulovitý, který je u nás považován za nezvěstný (potenciálně vyhynulý). Místa s výskytem strmělky ojíněné jsou proto považována za potenciálně vhodná k jeho znovuobjevení. Více v rubrice Hledejte…

fotografie: J. Janda, V. Pravda, J. Souček (jméno autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
29.2.2016

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku