Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Daniel Dvořák: Houby vybraných rezervací v Jeseníkách

Datum konání:
1.2.2016 16:30

Přednáška pro členy klubu a veřejnost.

V několika uplynulých letech proběhla na území CHKO Jeseníky a v přilehlém okolí série mykologických průzkumů v několika maloplošných zvláště chráněných územích. Na jejich základě je možné prezentovat orientační přehled mykologicky nejzajímavějších lokalit a biotopů a v nich se vyskytujících druhů hub. Mezi pozoruhodné typy stanovišť patří přirozené horské smrčiny, podmáčené a rašelinné smrčiny, pěkně zachovalé např. v některých částech NPR Praděd, NPR Šerák-Keprník či PR Břidličná. V posledních malých zbytcích se v oblasti Jeseníků vyskytují podhorské a horské bukové a smíšené lesy, nejlépe zachovalý je porost v PR Jelení bučina. Významné jsou i maloplošně se vyskytující otevřené rašelinné biotopy v sedlech horských hřbetů, ze zkoumaných lokalit jsou zastoupeny v NPR Praděd a NPR Šerák-Keprník.

text a foto: D. Dvořák

čirůvka černošupinná
(Tricholoma atrosquamosum)

holubinka krátkonohá
(Russula curtipes)

ohňovec Lundellův
(Phellinus lundellii)

šupinovka třepenitkovitá
(Pholiota subochracea)

 


Cyklus schůzí a přednášek zima / jaro 2016
termín náplň
6. 1. 16:30 Josef Chalupský (MK JčM): České lesklokorky
1. 2. 16:30 Daniel Dvořák: Houby vybraných rezervací v Jeseníkách
7. 3. 16:30 výroční členská schůze MK JčM
4. 4. 16:30 Miroslav Beran: Lupenaté houby rostoucí v našich lesích na dřevě smrku
2. 5. 17:00 Pavel Špinar: Houby (makromycety) v PR Libochovka u Hluboké nad Vltavou
6. 6. 17:00 M. Vašutová a M. Beran: Naše nálezy čepičatek (Galerina) v jižních Čechách

 

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
Datum zveřejnění:
15.12.2015

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku