Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Hledejte v jižních Čechách…

Březen
 • Clitocybe pruinosa – strmělka ojíněná (ČS: DD)
  našli jsme: mechatá smrčina, Borovansko, 2016 [foto], JJ
  našli jsme: Ševětínsko, 2017 [foto], MK
  našli jsme: smrčina na vápenci, Strakonicko, 2019 [foto], AJ
  našli jsme: smrčina, jižní Strakonicko, 2019 [foto], AJ
  našli jsme: smrko-borový porost, širší okolí Hořic, prosinec 2020, AJ
  našli jsme: kyselá smrčina, širší okolí Volyně, 2021 [foto], AJ
  našli jsme: smrčina na vápenci, širší okolí Volyně, 2021, AJ
  našli jsme: smrko-jedlový porost na vápenci, širší okolí Hořic, 2021 [foto], JS
  našli jsme: smrčina v okolí p. n. Lipno, 2021 [foto], JS
  našli jsme: oligotrofní borová tyčovina, okolí Čakova, 2022, JS
 • Exidia cartilaginea – černorosol chrupavčitý (ČS: NT)
  našli jsme: údolí potoka, Českokrumlovsko, 2016 [foto], JJ
  našli jsme: okraj lipového lesa, Českobudějovicko, 2016, JN
  našli jsme: údolí Vltavy, Českokrumlovsko, 2017 [foto], MB?
  našli jsme: údolí Stropnice, Novohradsko, 2018 [foto], JCh
  našli jsme: údolí Stropnice, Borovansko, 2018 [foto], JJ
  našli jsme: skupina lip v kulturním lese, Vodňansko, 2020 [foto], AJ
  našli jsme: lipová bučina, širší okolí Mirotic, 2020 [foto], AJ
  našli jsme: tvrdý luh, širší okolí Třeboně, 2020 [foto], AJ

  našli jsme: acidofilní doubrava, okolí Čimelic, 2021 [foto], AJ
  našli jsme: lipová doubrava, okolí Poněšické obory, 2021 [foto], AJ
 • Gymnopus vernus – penízovka jarní (ČS: CR)
 • Haasiella venustissima – kalichovka půvabná  (ČS: ?EX)
  nahlášeno: údolí řeky, okres Tábor, podzim 2022, PSo
 • Meottomyces dissimulans – čepičatka hlízonohá (ČS: DD)
  našli jsme: okolí Veselí nad Lužnicí, 2015 [foto], VP
  našli jsme: strouha pod jasany a olšemi, Borovansko, 2016 [foto], JS
  našli jsme: Strakonicko, 2018 [foto], AJ
 • Panellus violaceofulvus – pařezník fialovoplavý (ČS: CR)
  našli jsme: Z okraj CHKO Blanský les, větev jedle, 2019, MB
  našli jsme: okolí p. n. Lipno, větev jedle v jehličnatém lese, 2020 [foto], LZ
 • Rutstroemia elatina – terčovka jedlová
  našli jsme: skupina jedlí, Blanský les, 2017 [foto], MK
  našli jsme: soliterní jedle ve smrčině v okolí přehradní nádrže Lipno, 2017 [foto], JS
  našli jsme: jedlina na Ševětínsku, 2017 [foto], MK
  našli jsme: fragment jedliny u Malont, 2019, JS
  našli jsme: Z okraj CHKO Blanský les, suťový svah, 2019, MB?
  našli jsme: acidofilní jedlobučina, Vodňansko, 2020 [foto], AJ
  našli jsme: acidofilní jedlobučina či jedlina, Lišovský práh, 2020, AJ
  našli jsme: jedlobučina v okolí Bělčic, 2021, AJ
  našli jsme: smrkojedlový suťový les, okolí p. n. Lipno, 2021, JS
  našli jsme: jedlina v údolí potoka, Blanský les, 2021, AJ
  našli jsme: jedlina se smrkem v okolí Hořic, 2021 [foto], JS
 • Sarcoscypha jurana – ohnivec jurský (ČS: DD)
  našli jsme: údolí Otavy, Písecko, 2014, MB?
  našli jsme: údolí potoka, Hlubocko, 2016, PŠ
 • Urnula craterium – urnička pohárová (ČS: CR)
Duben
Květen
Červen
 • Bovista paludosa – prášivka bažinná (Vyhl. č. 395/92 Sb.: ohrožený druh; ČS: EN)
 • Gerronema xanthophyllum – kalichovka žlutolupenná (ČS: VU)
  našli jsme: PP Vltava u Blanského lesa, údolí Vltavy, 2016, JS
  našli jsme: CHKO Blanský les, V část, 2018 [foto], JS
  našli jsme: PP Vltava u Blanského lesa, bývalý vápencový lom, 2018 [foto], JS
  našli jsme: CHKO Blanský les, J okraj, 2019 [foto], JS
  našli jsme: CHKO Třeboňsko, okolí Chlumu u Třeboně, 2019, JS
  našli jsme: podhůří Novohradských hor, 2019, JJ
  našli jsme: Novohradské hory, Lužnický vrch, 2021, JS
  našli jsme: okolí Hořic, smrkoborový porost, 2022, VT
 • Infundibulicybe squamulosa – strmělka šupinkatá
  našli jsme: mech na písčitých náplavech u potoka, řídká smrčina, Novohradské hory, 2019, ověřování
  našli jsme: mechatá louka u kraje smrčiny, okolí p. n. Lipno, 2019 [foto], JS
  našli jsme: masiv Boubína, okraj pastviny u kulturní smrčiny, 2019, JS
 • Inocybe bresadolae – vláknice Bresadolova (ČS: DD)
  našli jsme: hráz rybníku (duby, bezy) u Č. Budějovic, 2014, JS
  našli jsme: hráz rybníku (duby, lípa) u Č. Budějovic, 2014, JS
  našli jsme: hráz rybníku (duby, olše, lípa), Trhosvinensko, 2022, MB
 • Psathyrella typhae – křehutka orobincová (ČS: EN)
 • Sarcosphaera coronaria – baňka velkokališná (ČS: EN)
  našli jsme: okraj lesní cesty na vápenci (smrky), okres Strakonice, 2016 [foto], JS
  našli jsme: smrčina s lískou na vápenci, Šumava, okolí p. n. Lipno, 2019 [foto], JS
Červenec
Listopad

aktualizováno 26. 4. 2023

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku