Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Houby PR Zátoňská mokřina na Šumavě

Datum konání:
3.4.2023 16:45

Přednáška A. Jirsy.

PR Zátoňská mokřina

V letech 2021 a 2022 byl prováděn mykologický průzkum Přírodní rezervace Zátoňská mokřina, která se nachází mezi obcemi Zátoň a Horní Vltavicí v CHKO Šumava a reprezentuje mozaiku podmáčeného lesa s dominancí smrku a břízy, olšových luhů, mokřadních vrbin a vlhkých až rašelinných luk.

Lactarius lilacinus

ryzec lilákový
(Lactarius lilacinus)

Antella niemelaei

outkovečka Niemeläeova
(Antella niemelaei)

Tato lokalita se během dané periody ukázala být velmi bohatá z hlediska celkové diverzity hub a výskytu vzácných druhů. V přednášce budou představeny vybrané zajímavé druhy hub vyskytující se na této lokalitě na různých typech stanovišť.

Cantharellus lutescens

liška žlutavá
(Cantharellus lutescens)

foto: A. Jirsa, v úvodu kržatka vrásčitá (Tubaria confragosa)


Termíny schůzí MK JčM pro rok 2023:

termín náplň
9. 1. 16:30 J. Klán: Toxiny hub a otravy
6. 2. 16:30 J. Souček: Nálezy hub určené biomolekulárními metodami
6. 3. 16:30 Výroční schůze
3. 4. 16:45 A. Jirsa: Houby PR Zátoňská mokřina na Šumavě
24. 4. 17:00 M. Beran: Známé i neznámé houby bučin a suťových lesů v Blanském lese
5. 6. 17:00 ?
26. 6. 17:00 Promítání fotografií nálezů za jarní sezónu.
4. 9. 17:00 Promítání fotografií nálezů za letní sezónu.

 

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
Datum zveřejnění:
7.3.2023

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku