Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Přírodovědná vycházka za houbami jižní části přírodního parku Homolka-Vojířov

Datum konání:
5.7.2014 09:03

Vycházka povede do prostoru hřebenu v linii vrchů Homolka a Bublavá skála, přes přírodní rezervaci Fabián.

Sraz na autobusové zastávce v Lásenici na příjezdu linkového autobusu z Č. Budějovic, v 9:03 hodin (odjezd z Č. Budějovic v 8:00).

Možnost návratu do Č. Budějovic autobusem z Lásenice (odjezd v 18:37, příjezd do Č. Budějovic v 19:30).

Vede Mgr. Miroslav Beran


Vycházka do jižní části přírodního parku Homolka-Vojířov byla naplánována několik týdnů dopředu. Mezitím, od začátku až téměř do konce června, bylo velmi suché a teplé počasí, pro růst hub nepříznivé. A tak účastníci vycházky přijížděli jen s malým mykologickým očekáváním.

Ráno jsme se rozhodli posunout výchozí bod vycházky k Blatské Hájnici. Odtud jsme postupovali  nejprve po asfaltové lesní cestě vedoucí na jih, k Lesovně v Dubovici, přičemž jsme prohlíželi les kolem ní. A vypadalo to podle očekávání: plodnic hub tam bylo velmi málo. Záhy jsme však neodolali a sestoupili o pár metrů níže, k bezejmennému potůčku. Tam už to bylo mnohem zajímavější: ve fragmentech podmáčené smrčiny či smrkové olšiny v těsné blízkosti potůčku jsme za malou chvíli našli plodnice dvaceti druhů hub. Potůček pokračoval směrem k Lesovně v Dubovici, v jejímž okolí pramení, ale nás to táhlo více na východ, do kopce. Sledovali jsme jeho uzounký přítok, v mapách patrný jen díky malé „vlnce“ na vrstevnicích, a intuice nás nezklamala: narazili jsme tam na více než dvacet druhů hub, většinou jiných než v úseku předtím. Nejcennějším nálezem byly dvě plodničky třepenitky pomněnkové (Hypholoma myosotis), rostoucí v břehu potůčku v místě, kde převládala olše lepkavá. Na další „ložisko“ hub jsme narazili v místech, kde jedna z větví potůčku pramenila: několik druhů hub jsme našli v nevelkém koberci rašeliníku, jiné ve smrkovém opadu na břehu stružky a další na mrtvém dřevě smrku a olše.  Naproti tomu v okolním smíšeném lese, kde převládá buk a smrk, jsme při několika „výpadech“ zaznamenali jen velmi málo hub.

foto: V. Pravda
štítovka vrbová (Pluteus salicinus)

To už jsme se ocitli v těsné blízkosti PR Fabián. Vzhledem k neutěšenému stavu fruktifikace hub v lese (kromě nivy potůčků) a při vědomí toho, že na Fabiánu nejsou žádné vodoteče, jsme byli ve svých očekáváních spíše střízliví, třebaže jsme doufali, že by situaci mohly zachránit mohutné padlé tlející kmeny, které dokážou „podržet“ vodu… PR Fabián jsme atakovali od severozápadu a obcházeli jsme ji proti směru hodinových ručiček.  Nakonec to nedopadlo úplně špatně: zaznamenali jsme kolem čtyřiceti druhů hub, v naprosté většině houby dřevožijné, mj. jsme našli pět druhů štítovek, všechny na dřevě buku. 

Cesta zpět k výchozímu bodu proběhla zrychleným krokem. Vycházka dopadla lépe, než jsme všichni očekávali.


Seznam nálezů (řazeno chronologicky):

 • řasnatka lesní (?) (Peziza arvernensis cf.)
 • holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)
 • holubinka namodralá zelená (Russula cyanoxantha f. peltereaui)
 • holubinka hřebínkatá (Russula praetervisa)
 • ryzec pohárkovitý (Lactarius cyathuliformis)
 • kalichovka oranžová (Rickenella fibula)
 • outkovka Höhnelova (Antrodiella serpula)
 • ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus)
 • helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta)
 • čepičatka klenutá (?) (Galerina camerina cf.)
 • čepičatka (Galerina cerina)
 • kržatka bažinná (Naucoria scolecina cf.)
 • hřib hnědý (Boletus badius)
 • muchomůrka plavá (Amanita fulva)
 • penízovka širokolupenná (Megacollybia platyphylla)
 • helmovka mléčná (Mycena galopus)
 • čepičatka močálová (Galerina paludosa)
 • vláknice tuřínonohá (Inocybe napipes)
 • lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)
 • outkovka řadová (Antrodia serialis)
 • rezavec lesknavý (Inonotus radiatus)
 • štítovka vrbová (Pluteus salicinus)
 • dřevomor mnohotvarý (Hypoxylon multiforme)
 • lakovka obecná (Laccaria laccata)
 • choroš zimní (Polyporus brumalis)
 • lakovka obecná (Laccaria laccata)
 • helmovka červenobřitá (Mycena rubromarginata)
 • pavučinec strakatý (?) (Cortinarius albovariegatus cf.)
 • kalichovka zvonečková (Xeromphalina campanella)
 • terčenka ventosa (Mollisia ventosa (?))
 • voskovička (?) (Hymenoscyphus sp. (?))
 • kržatka bažinná (Naucoria scolecina cf.)
 • ryzec pohárkovitý (Lactarius cyathuliformis)
 • třepenitka poměnková (Phaeonematoloma myosotis)
 • čepičatka ... (Galerina cerina cf.)
 • čepičatka Atkinsonova (Galerina atkinsoniana)
 • bělochoroš slzící (Postia guttulata)
 • helmovka červenobřitá (Mycena rubromarginata)
 • Ascomycetes sp.
 • helmovka zelenobřitá (Mycena viridimarginata)
 • třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare)
 • síťkovec dubový (Daedalea quercina)
 • muchomůrka plavá (Amanita fulva)
 • kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa)
 • ryzec liškový (Lactarius tabidus)
 • závojenka štítovitá (Entoloma cetratum)
 • vláknice huňatá (Inocybe lanuginosa s. Stangl)
 • čepičatka močálová (Galerina paludosa)
 • anýzovník vonný (Osmoporus odoratus)
 • pevníkovec ztlustlý (Amylostereum areolatum)
 • outkovka Höhnelova (Antrodiella serpula)
 • dřevomor mnohotvarý (Hypoxylon multiforme)
 • pavučinec příbuzný (Cortinarius gentilis)
 • pavučinec dřevomilný (Cortinarius vitiosus)
 • čepičatka ... (Galerina cerina)
 • hřib sametový (Xerocomellus pruinatus)
 • hřib hnědý (Boletus badius)
 • choroš měnlivý (Polyporus varius)
 • ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
 • troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
 • hřib sametový (Xerocomellus pruinatus)
 • hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron)
 • vějířovec obrovský (Meripillus giganteus)
 • muchomůrka růžovka (Amanita rubescens)
 • dřevomor červený (Hypoxylon fragiforme)
 • muchomůrka plavá (Amanita fulva)
 • hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)
 • penízovka širokolupenná (Megacollybia platyphylla)
 • lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)
 • troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius)
 • štítovka nízká (Pluteus nanus cf.)
 • štítovka jelení (Pluteus cervinus)
 • štítovka sametonohá (Pluteus plautus s.l.)
 • dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes)
 • troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
 • hnojník domácí (Coprinus domesticus)
 • Polyporales sp.
 • špička cibulová (Mycetinis alliaceus)
 • řasnatka krátkonohá (Peziza micropus)
 • dřevomor ranový (Hypoxylon cohaerens)
 • bradavkatka ostnitá (Eutypa spinosa)
 • pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum)
 • závojenka (Entoloma sp. 1)
 • krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa)
 • křehutka pelyňková (Psathyrella artemisiae)
 • kržatka poprášená (Tubaria conspersa)
 • kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus)
 • slizopórka nazelenalá (Gelatoporia pannocincta)
 • štítovka vločkatá (Pluteus podospileus)
 • štítovka sametonohá (Pluteus plautus s.l.)
 • sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
 • opeňka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis)
 • holubinka podmračná (Russula parazurea)
 • třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare)
 • kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa)
 • helmovka tuhonohá (Mycena galericulata)
 • choroš měnlivý (Polyporus varius)
 • štítovka žlutozelenavá (Pluteus chrysophaeus)
 • outkovka pestrá (Trametes versicolor)
 • vějířovec obrovský (Meripilus giganteus)
 • pevník chlupatý (Stereum hirsutum)
 • štítovka vločkatá (?) (Pluteus podospileus cf.)
 • závojenka (Entoloma sp. 1)
 • klouzek sličný (Suillus grevillei)
 • hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron)
 • hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
 • strmělka nálevkovitá (Infundibulicybe gibba)

Podrobný seznam pro členy MK je k dispozici v sekci Nálezové listy. 

penízovka širokolupenná
(Megacollybia platyphylla)

helmovka červenobřitá
(Mycena rubromarginata)

ryzec liškový
(Lactarius tabidus)

hřib sametový
(Xerocomellus pruinatus)

pavučinec příbuzný
(Cortinarius gentilis)

pavučinec dřevomilný
(Cortinarius vitiosus)

vějířovec obrovský
(Meripilus giganteus)

dřevnatka dlouhonohá
(Xylaria longipes)

troudnatec pásovaný
(Fomitopsis pinicola)

kržatka poprášená
(Tubaria conspersa)

štítovka sametonohá
(Pluteus plautus)

štítovka žlutozelenavá
(Pluteus chrysophaeus)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
Datum zveřejnění:
23.6.2014

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku