Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Přírodovědná vycházka za houbami vrchu Hrad na Vodňansku

Datum konání:
25.7.2015 08:00

Místo konání:
ž. s. Pražák - vrch Hrad

Vycházka povede z železniční zastávky Pražák (mezi Vodňanami a Bavorovem) po zelené turistické značce vzhůru směrem k hradišti Skočický Hrad. Pozornost bude věnována zejména listnatým porostům v PR Skočický Hrad.

Sraz na železniční zastávce Pražák v 8:00 (odjezd vlaku z Č. Budějovic v 7:00, přestup v Číčenicích, příjezd na zastávku Pražák v 7:49).

Možnost návratu do Č. Budějovic vlakem z téže zastávky (odjezd ve 14:06 resp. v 16:06, přestup v Číčenicích, příjezd do Č. Budějovic v 15:55 resp. v 17:37).

Vede Mgr. Miroslav Beran.

Vypravíme se na lokalitu, na jejímž západním vrcholu se nachází dobře patrné zbytky valů pravěkého hradiště…

Vrch Hrad se ve své horní části, na níž byla v roce 1985 vyhlášena rezervace Skočický Hrad, vyznačuje dosti přirozenou lesní vegetací. Je tu zachována jednak květnatá bučina přecházející do kyselé bučiny, jednak lipová doubrava. Na severních svazích jsou fragmenty suťového lesa. Na jihozápadním strmém srázu západního vrcholu je dochován fragment acidofilního reliktního boru.

Tato lokalita je po mykologické stránce neznámá. Předpokládáme, že její mykoflóra se blíží mykoflóře lokalit s podobnými porosty, např. vrchu Nadějov a PR Bukové kopce na Třeboňsku nebo PR Libochovka na Hlubocku, a v tom případě by byla velmi bohatá a zajímavá. Jaké druhy hub tam lze očekávat? V první polovině léta by tam měly dominovat holubinky… Zkusme si tipnout:

slizopórka nazelenalá
(Gloeoporus pannocinctus)

ronivka podhorská
(Hydropus subalpinus)

houžovec medvědí
(Lentinellus ursinus)

psivka obecná
(Mutinus caninus)

šupinovka hlízkovitá
(Pholiota tuberculosa)

lupenopórka červenožlutá
(Phylloporus pelletieri)

štítovka stinná
(Pluteus umbrosus)

holubinka krátkonohá
(Russula curtipes)

holubinka medovonná
(Russula melliolens)

holubinka sluneční
(Russula solaris)

holubinka mdlá
(Russula veternosa)

vláknice hvězdovýstrusá
(Inocybe asterospora)


snímky hub: J. Hlásek (Veselí nad Lužnicí), J. Burel (Jihlava), V. Pravda (MK JčM, Žíšov), 
úvodní foto: Wikimedia Commons, autor: Chmee 2, (CC BY-SA 3.0)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
Datum zveřejnění:
15.7.2015

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku