Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Projekty

Digitalizace sbírkových předmětů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Cílem projektu je zhotovení digitální dokumentace vybraných sbírkových předmětů Botanické a Uměleckoprůmyslové podsbírky Jihočeského muzea. Projekt umožní digitalizovat vybrané předměty v takové kvalitě, aby výsledná fotodokumentace byla využitelná pro prezentační a publikační účely, dále také badatelské a edukační účely. Výstupy projektu budou zpřístupněny široké veřejnosti na webovém portálu eSbírky.cz. Projekt zároveň poskytne nové interaktivní možnosti prezentace kulturního a národního dědictví ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Národní plán obnovy - Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek


Cyklus umělecko-řemeslných workshopů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Záměrem projektu je realizace cyklu deseti tematicky provázaných workshopů v průběhu školního roku 2022/2023, kdy každý workshop bude v rozsahu 6 hodin. Plánovaný počet účastníků jednoho workshopu je 15 dětí a dospívajících, děti se mohou kurzu zúčastnit v  doprovodu rodičů. Jednotlivé workshopy se budou zabývat uměleckořemeslnými technikami zpracování nejrůznějších materiálů, výrobou různých předmětů každodenního života, se zaměřením na kulturu a život v období středověku. Aktivity budou probíhat za využití dobových (převážně středověkých) technik, nástrojů a materiálů (dřevo, kůže, keramika), speciálně připravených edukačních brožur a pracovních listů, a v závěru každého kurzu si děti odnesou výrobek dle zaměření workshopu (adventní věnec, proutěný košík, středověký pergamen, koženou brašnu či pásek, keramický středověký pohár, karetkový pás nebo náramek, lněný šátek).

Cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající, kteří budou vedeni specializovanými lektory. Lektoři jsou vybíráni z řad odborníků v jednotlivých umělecko-řemeslných odvětvích.

Cílem projektu je představit známé i méně známé aspekty středověkého života nejen prostřednictvím psaného textu v rámci školní výuky, ale také za pomoci unikátního prostředí, funkčních pomůcek a interaktivních činností. Účastník workshopu bude moci „vstoupit do středověku“, vyzkoušet si středověké řemeslo a umění, pobýt chvilku v kousku historie, pochopit souvislosti tématu a odnést si v sobě poznatky domů. Projekt umožní dětem a dospívajícím porozumět tématu netradičním způsobem, posílit jejich vztah ke kultuře a zároveň je vybavit dovednostmi a schopnostmi nově nabyté poznatky využívat dále. Jeho smyslem je prostřednictvím přímého zapojení profesionálů a kreativního vzdělávání předat dětem znalosti a dovednosti nesoutěživou formou, za pomoci objektového i praktického vyučování je vést k samostatné tvůrčí činnosti, invenci a kreativnímu myšlení.


Rekonstrukce depozitárního objektu Jihočeského muzea v Ledenicích

Projekt řeší nevyhovující podmínky pro uložení sbírkových předmětů v části stávajícího depozitárního objektu, která je v havarijním stavu. Uložené sbírkové předměty musely být převezeny a dočasně uloženy v provizorních prostorách, které neumožňují trvalé uložení a nezajišťují dlouhodobě vhodné podmínky.

Cílem projektu je modernizace depozitárního objektu a zajištění dostatečné kapacity, bezpečnosti a vhodných klimatických podmínek pro ukládání sbírkových předmětů. Zároveň budou nově vyřešeny i prostory pro poskytování a zajištění kvalitních služeb k badatelským a studijním účelům.

Na  projekt ,,Rekonstrukce depozitárního objektu Jihočeského muzea v Ledenicích“  byla podána žádost o podporu do programu IROP.  Po registraci a schválení záměru žadatele Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je projekt spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Reg. č. projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001712.


„Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“

V rámci navrhovaného projektu vznikne nová stálá expozice ve třetím nadzemním podlaží historické budovy v Dukelské ulici v Českých Budějovicích. Výstavní plocha bude zaujímat 8 sálů a 2 přilehlé chodby o celkové rozloze 733 m2, bude rozdělena na okruh přírodovědný, archeologický a národopisný.

V expozici bude kladen důraz na ochranu sbírkových fondů, zajištění bezpečnosti návštěvníků, zabezpečení a osvětlení objektů a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického
a technologického zázemí.

Na  projekt ,,Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“  byla podána žádost o podporu do programu IROP.  
Po registraci a schválení záměru žadatele Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je projekt spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Reg. č. projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001714.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Neděle)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pondělí 26. 2. - otevřena jen výstava orchidejí a výstava Tatra)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova