Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Dana Jakšičová - Miroslav Novotný: Služebníci pod zákonem

Dana Jakšičová - Miroslav Novotný: Služebníci pod zákonem

345,- Kč

Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi.
Jihočeský sborník historický - Supplementum 13.
Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021.
Brožovaná vazba, formát A5, 424 stran.
ISBN 978-80-7646-016-4
ISSN 0323-004X

 

 

 

 

 

 

Název knihy i obrázek na obálce symbolizující život pulzující v chladném kameni desek zákona se snaží vystihnout její hlavní výpověď, Při bližším pohledu na činnost a vnitřní život řeholních kongregací nutně vyvstává dojem určitého rozporu mezi obrovským dílem na poli služby lidem a veřejné prospěšnosti, za nímž stojí maximální nasazení tisíců odhodlaných jednotlivců, a vlastním organizačním uspořádáním těchto institutů, které s sebou neslo zátěž několikasetletého církevního vývoje vedoucího k určité deformaci původních evangelních hodnot. Kniha je příspěvkem k dějinám řeholních společenství v českobudějovické diecézi v období „dlouhého" 19. století a zároveň sondou s možností širšího zobecnění. Jejím cílem není jen přispět k regionálnímu bádání na poli církevněhistorickém, ale též podat co nejkomplexnější pohled na řeholní život v dané dějinné epoše, a to v kontextu předchozího i následného vývoje a za využití interdisciplinárního přístupu.

OBSAH

Úvod (Dana Jakšičová - Miroslav Novotný)........................................................... 7

I.   Starý kvas se mísí s novým (Miroslav Novotný)......................................... 18

1.  Modernita, stát, společnost a církev v „dlouhém" 19. století......... 19

Mezi josefinismem a  konkordátem......................................................... 25

Věk nevíry? .................................................................................................  34

2.  Jihočeská „Popelka" ................................................................................... 46

1785-1850: Budování základů................................................................... 50

1851-1914: Léta rozmachu a stability...................................................... 57

3.  Dědictví otců................................................................................................. 67

Léta rozkvětu a zmaru................................................................................ 70

Počátek obnovy a „staré řády".................................................................. 74

II. Řeholní kongregace (nejen) na jihu Čech
    
( Dana Jakšičová).................................................................................................. 98

1.  Zlatý věk kongregací: Řeholní společenství spjatá
     s českobudějovickou diecézí
................................................................... 107

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.................... 107

Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame....................... 121

Kongregace Nejsvatějšího Vykupitele - redemptoristé......................... 134

Kongregace Sester Nejsvětější svátosti................................................... 144

Kongregace Bratří Nejsvětější svátosti - petrini..................................... 152

Ostatní společenství působící na jihu Čech............................................ 163

2.  Služebníci: Několik sond do pedagogické, zdravotnické
     a misijní činnosti kongregací
................................................................... 165

Notredamky a obecná dívčí škola U sv. Josefa....................................... 166

Sestry Nejsvětější svátosti a ústav pro vzdělávání učitelek.................. 186

Boromejky a českobudějovická nemocnice............................................ 205

Redemptoristé a lidové misie................................................................... 218

Petrini a služba duchovního vedení......................................................... 227

3. Zákon: Vnitřní život kongregací ve světle stanov................................ 233

Chudoba....................................................................................................... 242

Čistota........................................................................................................... 254

Poslušnost.................................................................................................... 270

Prostředky na podporu duchovního života............................................. 286

Askeze v řeholních komunitách................................................................ 295

4. Struktury: Členství v kongregacích a jejich správa ............................. 316

Vstup do řehole a etapy počáteční formace........................................... 316

Správa a vedení řeholních kongregací..................................................... 337

Závěr (Dana Jakšičová - Miroslav Novotný)......................................................... 360

Soupis příloh........................................................................................................... 374

Seznam pramenů a literatury............................................................................ 378

Zkratky..................................................................................................................... 396

Summary................................................................................................................. 398

Resümee.................................................................................................................. 408

O autorech.............................................................................................................. 423

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE