Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: duben 2014

Větrné počasí a minimální množství srážek omezilo výskyt hub pouze na stabilně vlhké lokality - okolí vodních toků, lužní lesy, rašeliniště…

Vysoké teploty a minimum srážek zastavilo růst hub v běžných kulturních lesích; na několika lokalitách ale bylo možné vidět zajímavé houby. Z typických jarních druhů lze ve smrčinách najít jedovatý ucháč obecný (Gyromitra esculenta). Ten bývá v některých starších atlasech označován jako jedlý, což bylo po řadě otrav přehodnoceno. Na vlhčích stanovištích u tlejících osikových a vrbových klád můžeme vidět plodnice ucháče obrovského (Gyromitra gigas). Po zvláštní úpravě je sice jedlý, ale s ohledem na jeho vzácný výskyt v jižních Čechách a možnost záměny za jedovatý ucháč obecný ho ke sběru doporučit nelze. Na trouchnivých smrkových pařezech či kládách se ještě objevují plně rozvité plodnice destice chřapáčové (Discina perlata).

ucháč obecný
(Gyromitra esculenta)

ucháč obrovský
(Gyromitra gigas)

destice chřapáčová
(Discina perlata)

Z lupenatých hub pokračují hnojník domácí (Coprinellus domesticus) i drobnější trsnatě rostoucí hnojník třpytivý (Coprinellus micaceus), pod borovicemi je stále možné najít plodnice penízovky nahořklé (Strobilurus tenacellus) a jí podobné penízovky provázkové (Strobilurus stephanocystis).

penízovka nahořklá
(Strobilurus stephanocystis)

hnojník domácí
(Coprinellus domesticus)

hnojník třpytivý
(Coprinellus micaceus)

Na vlhčích stanovištích je možné najít celé porosty třepenitky svazčité , která zpravidla vyrůstá ze zbytků dřeva a především v mládí se vyznačuje nazelenalými lupeny. Je jedovatá, ale od konzumace odradí její nepříjemně hořká chuť. Pokud je dostatek vláhy, vyrůstá stále křehutka hnědošedá (Psathyrella spadiceogrisea) s poměrně barevně variabilním kloboučkem. V posledních dnech se začaly objevovat také první řasnatky, v listnatých lesech jsme viděli porosty řasnatky lesní (Peziza arvernensis), pro jejíž rozlišení (například od podobné řasnatky měnlivé) je třeba mikroskop. Na zastíněných stanovištích lze objevit choroš smolonohý (Royoporus badius), který roste na padlých kmenech listnáčů. V jižních Čechách je poměrně vzácný, většina známých lokalit se rozkládá v neudržovaných porostech v okolí rybníků.

choroš smolonohý
(Royoporus badius)

křehutka hnědošedá
(Psathyrella spadiceogrisea)

řasnatka lesní
(Peziza arvernensis)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
20.4.2014

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku