Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Právě rostou: duben 2016 II

Mírné teploty a nárůst srážek odstartovaly růst mnoha dalších jarních druhů…

Z vřeckovýtrusých hub stojí za pozornost smrž jedlý (Morchella vulgaris), který některé atlasy nerozlišují od podobného smrže obecného (Morchella esculenta). Ať už budeme obě houby odlišovat nebo ne, mají společné to, že je v jižních Čechách příliš často nenajdete. Preferují vyšší podíl vápníku v půdě, ale rostou i na stanovištích ovlivněných člověkem, především v zahradách. K nejvzácnějším houbám dnešního dílu patří kališník běločerný /též zvaný chřapáč kalíškovitý/ (Helvella leucomelaena). Nejradši má světlá místa pod borovicemi na zásaditém (vápencovém, hadcovém aj.) podloží. Neroste každoročně, objevuje se spíše v letech s četnějším výskytem jarních vřeckovýtrusých hub (např. 2008, 2013).

Vývoj počasí přál i různým druhům závojenek. Stále častěji se objevují mykorhizní druhy, například závojenka podtrnka (Entoloma clypeatum), pavučinec jarní neboli červenokaštanový (Cortinarius vernus) a vláknice plsťovitá (Inocybe lacera).

kačenka česká
(Verpa bohemica)

smrž jedlý
(Morchella vulgaris)
v jižních Čechách vzácný

řasnatka měnlivá
(Peziza varia)

ucháč obecný
(Gyromitra esculenta)

ucháč obrovský
(Discina gigas)

destice chřapáčová
(Discina perlata)

ušíčko černé
(Pseudoplectania nigrella)
ČS: EN

ohnivec černý
(Plectania melastoma)
ČS: EN

ohnivec rakouský
(Sarcoscypha austriaca)

kališník běločerný
(Helvella leucomelaena)
ČS: EN

kališník obecný
(Helvella acetabulum)

spálenka skořepatá
(Ustulina deusta)

šťavnatka březnovka
(Hygrophorus marzuolus)
ČS: EN

závojenka
(Entoloma plebejum cf.)
vzácná

pavučinec jarní
(Cortinarius vernus)

šupinovka spáleništní/uhelná
(Pholiota highlandensis)

penízovka věštecká
(Gymnopus hariolorum)
v jižních Čechách vzácná

čirůvka májovka
(Calocybe gambosa)

čepičatka bezpórá
(Conocybe aporos aff.)

křehutka hnědošedá
(Psathyrella spadiceogrisea)

kropenatec motýlovitý
(Panaeolina papilionaceus)

lesklokorka tmavá
(Ganoderma adspersum)
vzácná

choroš brvitý
(Polyporus ciliatus)

choroš smolonohý
(Royoporus badius)

černorosol uťatý
(Exidia truncata)

ucho Jidášovo
(Auricularia auricula-judae)

síťovka pýchavkovitá
(Reticularia lycoperdon)
hlenka

Na lesních spáleništích můžete s trochou štěstí najít šupinovku spáleništní (Pholiota highlandensis), která vyrůstá ze zanořených uhlíků ještě dlouhá léta poté, co ohniště vzniklo a kdy už jeho přítomnost prozrazují jen antrakofilní mechy. Penízovka věštecká (Gymnopus hariolorum) patří k barevně proměnlivým druhům, její klobouk může mít všechny odstíny od bledě krémové až po cihlovou. Přesto lze houbu poměrně snadno poznat: prozradí ji obvykle „chlupatý“ třeň a aroma hnijícího zelí. V jižních Čechách na ni příliš často nenarazíte, preferuje lokality s vrstvou kvalitního humusu, který vzniká snáze na vápencových podkladech.

Pokud jste v trávníku našli drobné houbičky s tenkým třeněm, zvonovitým kloboukem a tmavými lupeny, pak by mohlo jít o některý z kropenatců. Z chorošů můžeme zmínit lesklokorku tmavou (Ganoderma adspersum), choroš rostoucí na listnáčích všeho druhu na teplých stanovištích. Jeho zajímavou vlastností je, že drtivá většina známých lokalit má synantropní charakter - jde o stanoviště vytvořená člověkem, jako parky, zahrady nebo aleje kolem cest. Nálezů z přirozeného prostředí (lesa) je známo minimum. Plodnice na snímku právě z jedné takové pochází, byla nalezena v lese na živém dubu na jižním svahu poblíž Hluboké nad Vltavou. Více o tomto druhu najdete ve fotogalerii.

fotografie: J. Chalupský, J. Janda, M. Klimeš, V. Pravda, J. Souček (jméno autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
sekce:
Aktuality
Datum zveřejnění:
23.4.2016

Související články

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku