Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA REITINGERA

František Reitinger patřil mezi dlouholeté a aktivní členy Historického klubu. Narodil se 8.12.1918 ve Strýčicích, a to v rodině místního mlynáře. Mlynářský rod Reitingerů působil v tomto mlýně po několik generací již od 17.století. Proto se také František Reitinger rozhodl k absolvování mlynářské školy v Břeclavi a získané vědomosti si ještě doplnil několikaletou praxí v různých českých mlýnech. Po roce 1948 si mletí ve vlastním, i když zestátněném mlýně užíval až do poloviny sedmdesátých let, kdy i zde byl provoz zrušen a mlynář František Reitinger musel dojíždět za prací do jiných mlýnů. I po odchodu do penze ještě pracoval několik let ve mlýně v Boršově nad Vltavou.

Celoživotní velkou láskou Františka Reitingera byla regionální historie, která jej již v sedmdesátých letech přivedla mezi členy Historického klubu. Aktivně se zajímal o dějiny své rodné vesnice a jejího nejbližšího okolí. Získané poznatky zaznamenal nejenom na stránkách zdejší místní kroniky, ale publikoval je i v různém regionálním tisku, včetně časopisu Výběr z prací členů Historického klubu. Zajímal se o různé oblasti historického bádání, od archeologie až k národnostním otázkám soužití Čechů a Němců, tehdy zde žijících v předmnichovské republice. Vedl také regionální zájezdy a zejména pro žáky místní školy pořádal besedy nad kronikou obce.
Byl rovněž dlouholetým členem Okresní památkové komise a zasloužil se o opravu a zachování několika venkovských lidových a technických památek.
František Reitinger se také zajímal o historii svého mlynářského řemesla. Na toto téma napsal několik článků a podílel se na tvorbě přednášek o historii a tradici mlynářství. Byl také spoluautorem národopisného sborníčku Z jihočeských mlýnů, který v roce 1985 vydalo Jihočeské muzeum.
Právě historie, technika a tradice mlynářského řemesla mě osobně s panem Františkem Reitingerem seznámila. Bylo to na počátku osmdesátých let a naše přátelství trvalo až do jeho odchodu z tohoto světa. Stalo se tak 12. října roku 1990. Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy do rodinného hrobu na strýčickém hřbitově.
Čest Vaší památce, pane otče, a ať se vám v té nebeské mlýnici dobře mele!  


Jiří Louženský

Kontaktní osoba:
kadlec
Datum zveřejnění:
28.4.2015

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku