Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Prohlídka stálé expozice Příběh města s členy Historického klubu

Datum konání:
11.4.2016 16:30

Místo konání:
Dukelská 1

Příběh území města Českých Budějovic začíná dávno před rokem 1265, tedy dávno před založením Českých Budějovic, již v době bronzové. Svou roli v této systematické kolonizaci sehrála přítomnost dvou vodních toků - řek Vltavy a Malše, které sloužily jako přirozená cesta, po které se vozila měď z alpských ložisek a později, v době laténské, tedy v době Keltů, k cestování mezi venkovskými osadami a nedalekým třísovským oppidem, kterému tato sídliště sloužila jako hospodářská zázemí. Proto příběh začíná ukázkou depotů měděných hřiven, keramiky z doby bronzové, laténské keramiky a dalších drobných předmětů, nalezených při archeologických výzkumech na území pozdějšího města.

    

Soutok řek byl trvale osídlen i v době těsně před rokem 1265, v raném středověku, kdy na jeho pozdějším území existovala nejspíše raně středověká venkovská osada s pohřebištěm - a to na ploše dnešního Piaristického náměstí a na ploše pozdější výstavby kostela sv. Mikuláše. Dokládají to i nalezené předměty - keramika, záušnice, parohový kostěný předmět nebo několik kostrových řadových hrobů. I tyto předměty jsou na výstavě prezentovány. Samostatnou a exkluzivní kapitolu tvoří nález románské čelenky s 8 nebo 9 stříbrnými kruhy učiněný ve 40. letech 20. století v Rožnově,  Českých Budějovicích. Vystavená čelenka je přesnou kopií vyrobenou v 50. letech, originál je uložen v Národním muzeu v Praze a tento artefakt je jedinou na výstavě prezentovanou kopií. Ostatní archeologické předměty jsou originály, v expozici úplně poprvé vystavené a představují přes 250 položek, získaných při archeologických výzkumech na území města.

     Největší část expozice je věnovaná středověkým a raně novověkým Českým Budějovicím. Oknem se rozhlédnete díky Willenbergově vedutě po pozdně gotickém městě, pozdně gotickými okny s vitráží, projdete se po podlaze ze 13. století z farního kostela sv. Mikuláše, po středověkém a barokním pohřebišti u kostela, uvidíte kachle z poloviny 15. století zdobené třeba městským znakem nebo se projdete po nejznámějším místě města - čtvercovém náměstí s bludným kamenem a vystaveným popravčím mečem. Na některé označené exponáty si budete moci i sáhnout - na kopii sochy sv. Auraciána, městského patrona, jehož ostatky jsou vystaveny v relikviáři dnes již katedrálního kostela sv. Mikuláše nebo na originál keramickou zásobnici z poloviny 14. století.

     Expozice je doplněna o nejdůležitější archiválie z doby založení města, z doby, kdy město za Karla IV. získalo důležitá privilegia nebo o nejstarší listinu vztahující se ke kostelu sv. Mikuláše ve 13. století. Expozice je doplněna i numismatickou sbírkou od nejstarších brakteátů a drobných feniků, až po pražské groše. Z dalších archeologických exponátů je v expozici vytvořen dobový průřez vývojem nejběžnější keramiky, mezi návštěvníky oblíbené exponáty patří středověké hračky nebo sklo v Českých Budějovicích ve středověku hojně používané.  A pokud někoho některé artefakty zaujmou, může si k nim na dotykové obrazovce vyhledat podrobnější informace.

Mgr. Zuzana Thomová

 

  

  

 

 

Kontaktní osoba:
Helena Stejskalová
Datum zveřejnění:
6.4.2016

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku