Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Literatura ke kartotéce

Níže jsou ke stažení skeny vybraných článků (nebo jejich částí), které mají v kartotéce pouze seznamy čísel lokalit (tj. bez znění konkrétních lokalit).

Pořadové číslo na počátku citace níže odpovídá číslu uvedenému v seznamu literatury, která je obsažená v kartotéce.

 

2. Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 14(suppl. 1): 3–224. – ke stažení zde

85. Albrechtová A. et Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 17: 49–66. – ke stažení zde

162. Skalický V., Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. – Sbor. Záp. muz., Přír., Plzeň, 36: 1–132. – ke stažení zde

167. Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 14: 73–101. – ke stažení zde

177. Skalický V. et Hrouda L. [red.] (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého území. – Vys. škola zeměd., Praha, suppl.: 1–435. – ke stažení zde

172. Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 12: 129–143. – ke stažení zde

199. Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 24: 95–103. – ke stažení zde

210. Čížek K. et Král M. (1986): Flóra klidové oblasti Plánický hřeben. – Sbor. Záp. muz., Přír., Plzeň, 57: 1–28. – ke stažení zde

247. Skalický V. et Kirschnerová L. [red.] (1993): Rozbor květeny západní části Šumavských plání a kontaktních území. – Sbor. Záp. muz., Přír. Plzeň, 86: 1–83. – ke stažení zde

245. Hrouda L. et Skalický V. [red.] (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. Výsledky floristického kursu Čs. botanické společnosti 1985 v Příbrami. – Vlastiv. Sbor. Podbrdska, Příbram, 27(1984): 115–195. – ke stažení zde

252. Nesvadbová J. et Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. – Erica, Plzeň, 3: 23–37. – ke stažení zde

403. Skalický V. et Štech M. [eds] (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 70 p. – ke stažení zde

404. Chán V., Kaisler J., Kurka R. Slaba R. et Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 18: 1–19. – ke stažení zde

517. Procházka P. (1986): Floristické a vegetační poměry údolí Vltavy. – Ms., 142 p. [Práce pro SUČ, depon. in: V. Chán, Strakonice.] – ke stažení zde

 

 

 


 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku