Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Chánova floristická kartotéka

Počínaje rokem 1980 je postupně budována Chánova floristická kartotéka, která zachycuje floristické údaje z publikovaných i rukopisných prací o květeně jižní části Čech. Obsahuje přes 2000 druhů rostlin a je v ní excerpováno 973 publikovaných i rukopisných prací (stav k 23. 3. 2017). Seznam excerpovaných pramenů, které jsou v kartotéce zahrnuty je ke stažení zde (verze k 23. 3. 2017), seznamy lokalit z prací, kde jsou lokality uvedeny jen čísly zde. Zájemci o údaje se mouhou obrátit na Martina Lepšího.

Celá Chánova floristická kartotéka byla z prostředků pobočky a ve spolupraci s Jihočeským muzeem oskenována, lze proto obratem zasílat požadované druhy elektronicky, v případě vašeho zájmu pište na adresu M. Lepšího nebo P. Lepšího.

Podmínky využívání kartotéky jsou následující:

  1. Ten kdo využívá data z Chánovy floristické kartotéky Jihočeské pobočky ČBS se zavazuje, že nebude šířit tyto podklady třetím osobám.
  2. V metodice práce musí být využití Chánovy floristické kartotéky Jihočeské pobočky ČBS uvedeno.
  3. V poděkování práce je nutné poděkovat Jihočeské pobočce ČBS za poskytnutí dat z této kartotéky.

Členové výboru Jihočeské pobočky ČBS se domluvili na pokračování v doplňování floristické kartotéky, kterou založil a doplňoval pan V. Chán. K doplňování se přihlásilo jedenáct členů pobočky. Jmenný seznam spolu s jednotlivými časopisy je v následující tabulce. V přiloženém souboru je dostupný také návod ke způsobu doplňování a úpravě jednotlivých údajů.

Přispět k doplnění Chánovy floristické kartotéky však může každý. Jestliže objevíte floristický údaj v některém časopise (nebo knize), který není pravidelně excerpován (viz tabulka níže), můžete zaslat informaci o tomto údaji na e-mailovou adresu M. Lepšího. Nebo zaslat přímo kopii příspěvku (nebo příslušné části knihy) rovnou na poštovní adresu: Martin Lepší, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice.

Kromě floristické kartotéky můžete k získávání dalších informací o květeně jižní části Čech využít pobočkovou knihovnu.

ROZSTŘIHÁVAČ
ČASOPIS
KNIHOVNA*
P. Lepší
Acta biologicae scientiae Moraviae
UK, ČBS, BC
M. Štech
Acta rerum naturalium (Sborník Vysočiny)
BÚ, UK, JČM, web (obsah)
M. Štech
Bohemia centralis
BÚ, UK, JČM, web
R. Paulič
Calluna
BÚ, UK, ČBS, web (obsah)
M. Štech
Erica
BÚ, UK, ČBS, JČM
F. Kolář
Folia Geobotanica
BÚ, UK, ČBS, BC, web (obsah)
L. Paštová
Journal of the National Museum (Prague), natural history serie
UK, JČM, web
P. Koutecký
Muzeum a současnost, řada přírodovědná
BÚ, UK, ČBS, JČM
P. Lepší
Novitates Botanicae Universitatis Carolinae
BÚ, UK, ČBS, JČM
M. Kubešová
Ochrana přírody
BÚ, UK, JČM, web
F. Kolář
Preslia
BÚ, UK, ČBS, JČM, web
J. Janáková
Příroda
BÚ, ČBS, JČM, web
M. Kubešová
Sborník JČM
BÚ, UK, ČBS, JČM, web (obsah)
D. Půbal
Silva Gabreta
BÚ, UK, ČBS, JČM, web
D. Půbal
Šumava (populárně laděný čtvrtletník)
UK, ČBS, JČM
R. Paulič
Roezliana
P. Lepší
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
UK, ČBS, JČM
M. Štech
Vlastivědný sborník Podbrdska
UK, JČM
P. Lepší
Vlastivědný sborník středního Povltaví
BÚ, JČM
A. Jírová
Zprávy ČBS (včetně matriálů a příloh)
UK, ČBS, JČM, web (obsah)
F. Kolář
Živa
ČBS, JČM, web (obsah)
P. Lepší,
L. Paštová
Historické publikace
 
P. Lepší
Knižní publikace
 

 

* zkratky knihoven, které odebírají příslušné periodikum:
BC = knihovna biologických pracovišť, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Branišovská 31 (uvedena jen v případě, že sborník neodebírá JČM);
BÚ = knihovna Botanického ústavu AV ČR, Průhonice, Zámek 1;
ČBS = knihovna České botanické společnosti, Praha, Benátská II;
JČM = knihovna Jihočeského muzea v Českých Budějovicích;
UK = knihovna Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty University Karlovy, Praha, Benátská II;
web = časopis je celý dostupný v elektronické podobě na webu, nebo je přístupný jen jeho obsah.


 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku