Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

O nás

Jihočeská pobočka ČBS sdružuje zájemce o botaniku z řad profesionálů i amatérů. Byla založena dne 1. listopadu 1959, za účasti jihočeských botaniků a ochranářů a zástupců hlavního výboru tehdy Československé botanické společnosti, při Krajském vlastivědném muzeu v Českých Budějovicích jako první regionální pobočka v tehdejším Československu.

Co již pobočka vykonala

Jednou z nejdůležitějších činností pobočky je kolektivní floristicko-fytogeografický průzkum málo floristicky známých oblastí jižních Čech. Byla již navštívena řada regionů a shromážděn rozsáhlý materiál, který byl z části publikován ve Sborníku Jihočeského muzea. Již od počátku byla pobočka zaštítěna Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích s nímž uspořádala množství přednášek i exkurzí pro veřejnost. Pobočka připravila ve spolupráci s floristickou sekcí České botanické společnosti 8 celostátních floristických kurzů, které mají za úkol důkladně prozkoumat flóru určitého území a podchytit zájem mladých adeptů botaniky. Kromě toho bylo uskutečněno bezpočet exkurzí, určovacích seminářů a kolektivních floristických průzkumů (fotografie z některých exkurzí je možné prohlédnou zde). Byla založena knihovna, která obsahuje několik stovek knih a časopisů včetně rukopisných prací a sbírky základních a geologických map z území jižní části Čech. Počínaje rokem 1980 je postupně budována Chánova floristická kartotéka, která zachycuje floristické údaje z publikovaných i rukopisných prací o květeně jižní části Čech. Od roku 1990 byla navázána spolupráce s hornorakouskými botaniky, která trvá dodnes v podobě společných vícedenních terénních setkání převážně na území Rakouska. Jistě nejvýznamnějším dílem pobočky, které by nevzniklo bez intenzivní práce V. Chána a přispění téměř 20 spolupracovníků, je Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech, který shrnuje dosavadní údaje o rozšíření významných rostlinných taxonů tohoto území. Byla založena elektronická Nálezová databáze jihočeské pobočky ČBS - Vratička.

V roce 2013 bylo vydáno kolektivní dílo: Červená kniha květeny jižní části Čech, které výrazně doplňuje a rozšířuje Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech publikovaný v roce 1999.

Popularní formou jsou informace o Pobočce shrnuty v priloženém posteru, který připravila M. Lučanová.


 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku